Canale pentru Soarele Neprihănirii

  Noi dar suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos. (2 Corinteni 5:20)

  Cei care pretind că fac parte din biserica lui Dumnezeu pot poseda bogății, educație și cunoștințe doctrinare și, prin atitudinea lor, să spună: „Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic”; însă dacă sunt lipsiți de evlavie, ei nu pot fi lumina lumii. Biserica trebuie să reflecte lumină în întunericul moral al lumii, așa cum stelele reflectă lumina în întunericul nopții. Cei care au doar o formă de evlavie, însă îi tăgăduiesc puterea, nu reflectă lumina în lume și nu vor avea putere să ajungă la inimile celor nemântuiți. Fără legătura vitală cu Hristos, valoarea adevărului nu poate fi făcută să apară într-o lumină bună în lume; însă dacă Domnul Hristos ia chip înăuntrul nostru, ca Nădejdea slavei, harul Său mântuitor se va manifesta prin simpatie și iubire față de sufletele care pier.

  Fiecare suflet convertit cu adevărat la Dumnezeu va fi o lumină în lume. Razele clare, strălucitoare ce vin de la Soarele Neprihănirii vor străluci prin instrumentele omenești care își folosesc darurile încredințate pentru a face binele; pentru că ei vor coopera cu agenții cerului și vor lucra cu Hristos pentru convertirea sufletelor. Ei vor transmite mai departe lumina pe care o au de la Hristos. Soarele Neprihănirii care luminează în inimile lor va străluci în jurul lor, luminând și binecuvântând și pe alții.

  Razele cerului care strălucesc prin instrumentele omenești vor exercita o influență mângâietoare asupra acelora pe care Domnul Hristos îi atrage la Sine. Biserica se prezintă slabă în fața îngerilor din cer dacă membrii ei nu dau pe față putere pentru convertirea acelora care pier. Dacă biserica nu este lumina lumii, atunci ea este întuneric. Însă despre adevărații urmași ai lui Hristos este scris: „Noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.”

  Biserica poate fi alcătuită din oameni săraci și lipsiți de educație, însă dacă aceștia au învățat de la Domnul Hristos știința rugăciunii, biserica va avea puterea de a mișca brațul Celui Atotputernic. Adevăratul popor al lui Dumnezeu va avea o influență puternică asupra inimilor oamenilor. Nu bogăția sau abilitățile dobândite prin educație ale membrilor bisericii constituie eficiența lor… Doar atunci când Soarele Neprihănirii strălucește de la cei care alcătuiesc poporul lui Dumnezeu, Domnul Hristos este proslăvit, iar Împărăția Sa progresează. Atunci ei sunt vase ale mântuirii și corespund spre a fi folosiți de Mântuitorul. – Signs of the Times, 11 septembrie 1893

  Canale pentru Soarele Neprihănirii - 2019. Biserica poate fi alcătuită din oameni săraci și lipsiți de educație, însă dacă aceștia au învățat de la Domnul Hristos știința rugăciunii, biserica va avea puterea de a mișca brațul Celui Atotputernic. Adevăratul popor al lui Dumnezeu va avea o influență puternică asupra inimilor oamenilor.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...