Izvorul Adevărului

  Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. (Ioan 14:6)

  Urmărește ediția video aici.

  Dacă bisericile din lumea noastră L-ar urma pe Hristos, atunci cei ce le alcătuiesc s-ar ruga cum S-a rugat Hristos, iar rezultatul rugăciunilor lor s-ar vedea în convertirea de suflete; căci atunci când există comunicare între suflete și Dumnezeu, o influență divină se revarsă asupra lumii. Când Îl au în inima lor pe Domnul Hristos, membrii bisericii aduc o mărturie eficientă prin viețile lor. Ei împlinesc cuvintele Domnului Hristos: „Voi sunteți martorii Mei.” Prin influența lor continuă, prin cuvânt și faptă, ei spun: „Vino!” „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.”

  Domnul Isus este izvorul cunoștinței, depozitarul adevărului și El a dorit întotdeauna cu ardoare să deschidă în fața ucenicilor Săi comori de o valoare infinită, pentru ca, la rândul lor, aceștia să le poată transmite semenilor lor. Însă, din cauza orbirii lor, El nu le-a putut destăinui tainele Împărăției cerurilor. El le-a spus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta.” Mințile ucenicilor au fost influențate în mare măsură de tradițiile și regulile fariseilor, care așezau poruncile lui Dumnezeu la același nivel cu propriile lor născociri și învățături. Cărturarii și fariseii nu primeau și nici nu transmiteau mai departe învățătura din Scripturi în curăția ei originară, ci interpretau limbajul biblic astfel încât acesta să exprime păreri și reguli pe care Dumnezeu nu le-a dat niciodată. Ei încărcau de misticism scrierea Vechiului Testament și făceau să fie confuz ceea ce Dumnezeu a prezentat simplu și clar. Acești învățați așezau înaintea oamenilor propriile lor idei și puneau pe seama patriarhilor și profeților lucruri pe care aceștia nu le-au rostit niciodată. Acești învățători falși îngropau nestematele prețioase ale adevărului sub gunoaiele propriilor lor interpretări și reguli și ascundeau cele mai clare descoperiri profetice cu privire la Hristos. (…)

  Când Autorul adevărului a venit în lumea noastră și a fost interpretul viu al propriilor Lui legi, Scripturile au fost deschise în fața ascultătorilor Săi ca o nouă revelație; căci El învăța ca Unul care avea putere, ca Unul care știa despre ce vorbește. Mințile oamenilor erau atât de încurcate de învățături false, încât ei nu puteau înțelege în totalitate semnificația adevărului divin și, cu toate acestea, ei erau atrași de marele Învățător și spuneau: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta.” – Signs of the Times, 11 septembrie 1893

  Izvorul Adevărului - 2019. Când Autorul adevărului a venit în lumea noastră și a fost interpretul viu al propriilor Lui legi, Scripturile au fost deschise în fața ascultătorilor Săi ca o nouă revelație; căci El învăța ca Unul care avea putere, ca Unul care știa despre ce vorbește.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...