Izvorul Adevărului

  Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. (Ioan 14:6)

  Urmărește ediția video aici.

  Dacă bisericile din lumea noastră L-ar urma pe Hristos, atunci cei ce le alcătuiesc s-ar ruga cum S-a rugat Hristos, iar rezultatul rugăciunilor lor s-ar vedea în convertirea de suflete; căci atunci când există comunicare între suflete și Dumnezeu, o influență divină se revarsă asupra lumii. Când Îl au în inima lor pe Domnul Hristos, membrii bisericii aduc o mărturie eficientă prin viețile lor. Ei împlinesc cuvintele Domnului Hristos: „Voi sunteți martorii Mei.” Prin influența lor continuă, prin cuvânt și faptă, ei spun: „Vino!” „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.”

  Domnul Isus este izvorul cunoștinței, depozitarul adevărului și El a dorit întotdeauna cu ardoare să deschidă în fața ucenicilor Săi comori de o valoare infinită, pentru ca, la rândul lor, aceștia să le poată transmite semenilor lor. Însă, din cauza orbirii lor, El nu le-a putut destăinui tainele Împărăției cerurilor. El le-a spus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta.” Mințile ucenicilor au fost influențate în mare măsură de tradițiile și regulile fariseilor, care așezau poruncile lui Dumnezeu la același nivel cu propriile lor născociri și învățături. Cărturarii și fariseii nu primeau și nici nu transmiteau mai departe învățătura din Scripturi în curăția ei originară, ci interpretau limbajul biblic astfel încât acesta să exprime păreri și reguli pe care Dumnezeu nu le-a dat niciodată. Ei încărcau de misticism scrierea Vechiului Testament și făceau să fie confuz ceea ce Dumnezeu a prezentat simplu și clar. Acești învățați așezau înaintea oamenilor propriile lor idei și puneau pe seama patriarhilor și profeților lucruri pe care aceștia nu le-au rostit niciodată. Acești învățători falși îngropau nestematele prețioase ale adevărului sub gunoaiele propriilor lor interpretări și reguli și ascundeau cele mai clare descoperiri profetice cu privire la Hristos. (…)

  Când Autorul adevărului a venit în lumea noastră și a fost interpretul viu al propriilor Lui legi, Scripturile au fost deschise în fața ascultătorilor Săi ca o nouă revelație; căci El învăța ca Unul care avea putere, ca Unul care știa despre ce vorbește. Mințile oamenilor erau atât de încurcate de învățături false, încât ei nu puteau înțelege în totalitate semnificația adevărului divin și, cu toate acestea, ei erau atrași de marele Învățător și spuneau: „Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta.” – Signs of the Times, 11 septembrie 1893

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  (In)suflă credință!

  Doamne, ajută-mă să fiu în lumea aceasta un martor al speranței pentru cei care nu mai cred nici măcar în ei înșiși! Dă-mi tăria să fiu pentru alții o ancoră în furtună! PROVOCARE: Pune-ți ca țintă astăzi să încurajezi cât mai multe persoane!

  Un cuvânt potrivit la vreme potrivită

  Te rugăm, Tată bun, să ne ajuți să vorbim ca Tine! PROVOCARE: Caută astăzi să comunici cu cineva cu care nu îți este ușor să o faci, preferabil dintr-o altă generație decât a ta! Cere inspirație pentru a-i da un telefon, pentru a-i scrie o scrisoare sau pentru a discuta deschis cu o astfel de persoană!

  Vorba multă, bogăția omului

  Doamne, Te rog să îmi deschizi mintea pentru a putea fi deschis în comunicarea și relaționarea cu cei din jurul meu! PROVOCARE: Încearcă astăzi să eviți în felul în care comunici exagerările, bârfa și judecarea altora!

  Sărutul cuvintelor

  Doamne, fă Tu ca din gura noastră să iasă doar săruturi care să aline durerea celor din jur! PROVOCARE: Gândește-te la un lucru frumos pe care ai vrut să-l spui cuiva de mult timp, dar ai tot amânat! Ce-ar fi să i-l spui chiar astăzi?

  Publicate astăzi

  Douăsprezece feluri de rod

  Când nu știi ceva, nu insista să pari mai deștept sau mai cunoscător, în cele din urmă se va dovedi neștiința, și această dezvăluire doare mult mai rău decât modestia de a recunoaște o limită firească. Până și geniile mai au multe lucruri de înțeles și de descoperit. Va fi un timp al descoperirilor și al științei depline, veșnicia se va ocupa de acest lucru.

  O voce slabă și liniștită

  Când ești îndemnată de Duhul Sfânt să faci un anumit lucru – când auzi vocea Lui spunându-ți să faci ceva – ascultă și acționează! Nu știi niciodată cum vrea Dumnezeu să te folosească pentru a le face un bine celorlalți.

  Un duh de putere

  În caz de timiditate, de lipsă de motivație sau de oricare altă barieră ai putea întâlni, Domnul este gata să-ți dea puterea de a rezolva lucrurile. El îți dă puterea dragostei și a unei minți sănătoase și echilibrate pentru a lua cele mai bune decizii. Fie ca Domnul să-ți dea aceste daruri chiar astăzi!

  (In)suflă credință!

  Doamne, ajută-mă să fiu în lumea aceasta un martor al speranței pentru cei care nu mai cred nici măcar în ei înșiși! Dă-mi tăria să fiu pentru alții o ancoră în furtună! PROVOCARE: Pune-ți ca țintă astăzi să încurajezi cât mai multe persoane!

  A tevékeny szeretet országa

  „Jézus pedig felelt nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (Ján...