Iertarea nu este imposibilă

  Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. (Matei 6:14)

  Urmărește ediția video aici.

  „Iartă-ne greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri.” Domnul Hristos ne-a învățat să ne rugăm. Însă este foarte greu, chiar și pentru cei ce pretind a fi urmași ai lui Isus, să ierte așa cum ne-a iertat El pe noi. Adevăratul spirit al iertării este atât de puțin pus în practică și sunt atât de multe interpretări ale cerinței Domnului Hristos, astfel că forța și frumusețea iertării sunt pierdute din vedere. Noi avem puncte de vedere foarte neclare cu privire la marea îndurare a lui Dumnezeu și cu privire la iubirea și bunătatea Sa. El este plin de compasiune și iertare și ne iartă cu mărinimie când ne pocăim cu adevărat și ne mărturisim păcatele… Trebuie să manifestăm iubirea și simpatia pe care Domnul Hristos le-a dat pe față în viața Sa. (…)

  Dacă am primit darul lui Dumnezeu și Îl cunoaștem pe Domnul Isus Hristos, știm că avem de făcut o lucrare pentru semenii noștri. Trebuie să imităm îndelunga răbdare a lui Dumnezeu față de noi. Domnul ne cere să ne purtăm față de semenii noștri așa cum Se poartă El cu noi. Trebuie să dovedim răbdare și să fim buni chiar dacă aceștia nu întrunesc așteptările noastre. Domnul așteaptă de la noi să fim miloși și iubitori, plini de compasiune, să avem roadele harului lui Dumnezeu în comportamentul nostru unii față de alții. Domnul Hristos nu a spus să fim toleranți cu semenii, ci: „Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.” Aceasta înseamnă mult mai mult decât ceea ce manifestă în viața lor zilnică cei ce se consideră creștini. (…)

  Domnul Hristos merge mai departe și ne învață că principiile Legii afectează chiar intențiile și scopurile ascunse ale minții noastre. El afirmă clar că, dacă ținem cu credincioșie Poruncile, atunci ne vom iubi aproapele ca pe noi înșine.

  Reprezentanții lui Hristos se remarcă printr-o viață religioasă consecventă, o vorbire sfântă, printr-un exemplu de evlavie și o amabilitate autentică. Ei își vor da silința să-i smulgă din foc pe cei păcătoși; își vor îndeplini cu credincioșie toate datoriile. În felul acesta, vor deveni un far luminător.

  Cititorule, ne apropiem de judecată. Ne-au fost încredințați talanți. Niciunul dintre noi să nu ajungă în cele din urmă să fie condamnat ca rob viclean și leneș. Să transmitem cuvintele vieții celor ce se află în întuneric. Biserica să dea pe față credincioșie în ceea ce i s-a încredințat. Rugăciunile ei serioase și umile vor face eficientă prezentarea adevărului, iar Hristos va fi proslăvit. – Review and Herald, 19 mai 1910

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Plin de sfat sau răsfăț?

  Doamne, ajută-mă să văd chipul și asemănarea Ta în ceilalți și să-i iubesc așa cum ai făcut-o Tu! PROVOCARE: Fă tot ce poți ca astăzi să-i tratezi într-o manieră plină de respect atât pe cei cunoscuți, cât și pe necunoscuți!

  Jertfe pentru fii

  Doamne, ajută-ne să ne rugăm pentru cei din familia noastră, să ne pese de mântuirea lor și să facem tot ce putem pentru a fi împreună Acasă! PROVOCARE: Astăzi, orientează-te în jur, privește la cei care apun, la tine, la copii și găsește-ți locul! Dacă reușești, ai găsit cărarea înțelepciunii.

  Considerație

  Doamne, ajută-mă să îmi descopăr locul în lucrarea Ta și să învăț să colaborez cu frații mei! PROVOCARE: Caută o modalitate de a implica un tânăr în activitatea pe care o îndeplinești la biserică!

  Publicate astăzi

  Uriașul născut în nouă zile

  Dacă sunt conștient că o mână divină m-a modelat din țărână, mă voi considera cea mai importantă operă din univers și nu voi accepta să mă trateze cineva cu lipsă de respect sau de prețuire. Chiar atitudinea mea față de propria persoană ar trebui să fie mai plină de considerație și de stimă de sine. Un copil al lui Dumnezeu nu are absolut niciun motiv de rușine sau reținere. Nu aroganță, ci demnitate.

  Îngeri sub acoperire

  Cu siguranță Dumnezeu ne aude și răspunde rugăciunilor, dar ne folosește și pe noi, agenții umani, pentru a împlini marea lucrare a oștilor cerești.

  Tresaltă de bucurie!

  Poţi să te încrezi în EL! Astăzi fii plin de bucurie şi strigă de veselie: „Iată că împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor!”

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Az Úr szemmel tartja népét

  „Hát az Isten nem áll-é bosszút az Ő választottaiért, kik Őhozzá kiáltanak éjjel és nappal,...