Iertarea nu este imposibilă

  Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. (Matei 6:14)

  Urmărește ediția video aici.

  „Iartă-ne greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri.” Domnul Hristos ne-a învățat să ne rugăm. Însă este foarte greu, chiar și pentru cei ce pretind a fi urmași ai lui Isus, să ierte așa cum ne-a iertat El pe noi. Adevăratul spirit al iertării este atât de puțin pus în practică și sunt atât de multe interpretări ale cerinței Domnului Hristos, astfel că forța și frumusețea iertării sunt pierdute din vedere. Noi avem puncte de vedere foarte neclare cu privire la marea îndurare a lui Dumnezeu și cu privire la iubirea și bunătatea Sa. El este plin de compasiune și iertare și ne iartă cu mărinimie când ne pocăim cu adevărat și ne mărturisim păcatele… Trebuie să manifestăm iubirea și simpatia pe care Domnul Hristos le-a dat pe față în viața Sa. (…)

  Dacă am primit darul lui Dumnezeu și Îl cunoaștem pe Domnul Isus Hristos, știm că avem de făcut o lucrare pentru semenii noștri. Trebuie să imităm îndelunga răbdare a lui Dumnezeu față de noi. Domnul ne cere să ne purtăm față de semenii noștri așa cum Se poartă El cu noi. Trebuie să dovedim răbdare și să fim buni chiar dacă aceștia nu întrunesc așteptările noastre. Domnul așteaptă de la noi să fim miloși și iubitori, plini de compasiune, să avem roadele harului lui Dumnezeu în comportamentul nostru unii față de alții. Domnul Hristos nu a spus să fim toleranți cu semenii, ci: „Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.” Aceasta înseamnă mult mai mult decât ceea ce manifestă în viața lor zilnică cei ce se consideră creștini. (…)

  Domnul Hristos merge mai departe și ne învață că principiile Legii afectează chiar intențiile și scopurile ascunse ale minții noastre. El afirmă clar că, dacă ținem cu credincioșie Poruncile, atunci ne vom iubi aproapele ca pe noi înșine.

  Reprezentanții lui Hristos se remarcă printr-o viață religioasă consecventă, o vorbire sfântă, printr-un exemplu de evlavie și o amabilitate autentică. Ei își vor da silința să-i smulgă din foc pe cei păcătoși; își vor îndeplini cu credincioșie toate datoriile. În felul acesta, vor deveni un far luminător.

  Cititorule, ne apropiem de judecată. Ne-au fost încredințați talanți. Niciunul dintre noi să nu ajungă în cele din urmă să fie condamnat ca rob viclean și leneș. Să transmitem cuvintele vieții celor ce se află în întuneric. Biserica să dea pe față credincioșie în ceea ce i s-a încredințat. Rugăciunile ei serioase și umile vor face eficientă prezentarea adevărului, iar Hristos va fi proslăvit. – Review and Herald, 19 mai 1910

  Iertarea nu este imposibilă - 2019. Reprezentanții lui Hristos se remarcă printr-o viață religioasă consecventă, o vorbire sfântă, printr-un exemplu de evlavie și o amabilitate autentică. Ei își vor da silința să-i smulgă din foc pe cei păcătoși; își vor îndeplini cu credincioșie toate datoriile. În felul acesta, vor deveni un far luminător.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...