Lucrarea în orașele mari

  În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. (Faptele apostolilor 13:44)

  Urmărește ediția video aici.

  Solia îngerului al treilea din Apocalipsa 14 trebuie proclamată acum nu doar în țările îndepărtate, ci și în locurile neglijate din apropiere, unde locuiesc mulțimi de oameni neavertizați și nemântuiți. Dumnezeu Își cheamă poporul din acest timp la o lucrare mult timp amânată. Trebuie făcute eforturi susținute pentru a duce lumina acelora care nu au fost niciodată avertizați până acum. Lucrarea din orașele mari trebuie considerată în prezent ca fiind de o importanță deosebită. Lucrătorii trebuie selectați cu grijă pentru a lucra doi câte doi în orașele mari, în armonie cu sfatul conducătorilor cu experiență și sub îndrumarea și însărcinarea Domnului Isus Hristos.

  Dumnezeu dorește ca poporul Său să lucreze în perfectă armonie, în efortul de a duce adevărul în marile orașe. Mi s-a poruncit să păstrez această chestiune în atenția credincioșilor până când aceștia vor fi treziți și îi vor conștientiza importanța. Ar fi bine să nu existe buze răuvoitoare care să rostească cuvinte de descurajare, ci toți cei ce poartă răspunderi să facă împreună planuri pentru îndeplinirea acestei lucrări, știind că Acela care Şi-a condus slujitorii până aici nu îi va părăsi în aceste vremuri în care au atâta nevoie de ajutor. Îngerii lui Dumnezeu vor merge înaintea lucrătorilor, și acest lucru le va fi de ajuns. Îngerii vor fi prezenți în adunări și vor impresiona inimile ascultătorilor. (…)

  Eforturile apostolilor din biserica creștină primară au fost caracterizate prin manifestări minunate ale puterii lui Dumnezeu în viețile credincioșilor. Sub inspirația Duhului Sfânt, mulțimile au fost aduse la cunoașterea adevărului, așa cum este el în Hristos Isus. Nevoile din timpul acesta nu sunt mai puține decât cele din vremea apostolilor. Cei care lucrează pentru suflete în aceste vremuri caracterizate prin lipsa pocăinței și prin necredință trebuie să se consacre pe deplin lui Dumnezeu și să lucreze în armonie cu inteligențele cerești. Puterea Duhului Sfânt va însoți eforturile acelora care își dedică energiile și se consacră fără rezerve pe ei înșiși pentru încheierea lucrării care trebuie făcută în aceste zile de pe urmă. Îngeri din ceruri vor coopera cu ei și mulți vor ajunge să cunoască adevărul și se vor atașa poporului păzitor al poruncilor lui Dumnezeu. Vistieria va fi umplută cu mijloacele necesare, lucrători puternici vor fi treziți, se va pătrunde în câmpurile neavertizate din mari regiuni îndepărtate și lucrarea se va încheia curând în triumf. – Review and Herald, 7 aprilie 1910

  Lucrarea în orașele mari - 2019. Dumnezeu dorește ca poporul Său să lucreze în perfectă armonie, în efortul de a duce adevărul în marile orașe. Mi s-a poruncit să păstrez această chestiune în atenția credincioșilor până când aceștia vor fi treziți și îi vor conștientiza importanța.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...