Respingeți speculațiile

  Propovăduiește Cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp. (2 Timotei 4:2)

  Urmărește ediția video aici.

  Experiența din trecut se va repeta. În viitor, superstițiile lui Satana vor lua noi forme. Erorile vor fi prezentate într-o formă plăcută și încântătoare. Teorii false, îmbrăcate în veșminte de lumină, vor fi prezentate poporului lui Dumnezeu. În felul acesta, Satana va căuta să înșele, dacă este cu putință, chiar pe cei aleși. Se vor exercita cele mai seducătoare influențe; mințile oamenilor vor fi hipnotizate.

  Stricăciuni de tot felul, asemănătoare celor ce au existat la antediluvieni, vor lua în stăpânire mințile oamenilor. Venerarea naturii în locul lui Dumnezeu, manifestarea nerestricționată a voinței omenești, sfatul celor necredincioși – pe toate acestea Satana le folosește pentru a-și atinge anumite scopuri. El folosește puterea pe care o are mintea de a influența alte minți pentru a-și aduce la îndeplinire planurile sale. Ceea ce este cel mai trist este faptul că, sub influența sa înșelătoare, oamenii vor avea doar o formă de evlavie, fără să aibă o legătură reală cu Dumnezeu. Ca și Adam și Eva, care au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, mulți se hrănesc chiar și acum cu amăgirile înșelătoare ale erorii.

  Agenții satanici îmbracă teoriile false într-un veșmânt atrăgător, la fel cum a făcut Satana în Grădina Edenului, când și-a ascuns identitatea în fața primilor noștri părinți și le-a vorbit printr-un șarpe. Acești agenți instilează în mințile oamenilor lucruri care în realitate constituie erori mortale. Influența hipnotică a lui Satana îi va cuprinde pe aceia care se întorc de la Cuvântul clar al lui Dumnezeu către fabule plăcute.

  Satana caută să-i prindă în cursele sale mai ales pe cei ce au avut cea mai multă lumină. El știe că, dacă îi poate înșela pe ei, aceștia vor putea, sub stăpânirea lui, să îmbrace păcatul cu hainele neprihănirii și să abată pe mulți de pe cale.

  Eu spun tuturor: Vegheați, căci Satana, ca un înger de lumină, își face apariția în toate întâlnirile lucrătorilor creștini și în toate bisericile, încercând să-i câștige pe membrii acestora de partea sa. Mi s-a poruncit să dau poporului lui Dumnezeu avertizarea: „Nu vă înșelați! Dumnezeu nu Se lasă batjocorit.”

  Porniți ferm, hotărât, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Fiți pe deplin asigurați că religia curată și neîntinată nu este o religie a senzațiilor. Dumnezeu nu a pus asupra nimănui sarcina de a încuraja apetitul pentru învățături și teorii speculative. Frații mei, feriți-vă să învățați asemenea lucruri. Nu le îngăduiți să își facă loc în experiența voastră. Nu le permiteți să vă strice lucrarea de o viață. – Review and Herald, 3 martie 1904

  Respingeți speculațiile - 2019. Porniți ferm, hotărât, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Fiți pe deplin asigurați că religia curată și neîntinată nu este o religie a senzațiilor. Dumnezeu nu a pus asupra nimănui sarcina de a încuraja apetitul pentru învățături și teorii speculative.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Exemple mici, lecții mari

  Doamne, Te rog să mă ajuți să mă văd așa cum mă vezi Tu și să pot să văd lecțiile Tale și în cei mai mici! PROVOCARE: Caută astăzi să descoperi ce poți învăța de la un copil sau de la un tânăr!

  Ce cadou mi-ai adus?

  Tată ceresc, arată-ne cum să ne bucurăm de timpul petrecut împreună cu nepoții noștri! Învață-ne să ne exprimăm creativ dragostea față de ei și să le oferim lecții bogate de înțelepciune și experiență a credinței! PROVOCARE: Meditează astăzi la moștenirea pe care o lași celor ce vin după tine!

  Publicate astăzi

  Două mâini, două picioare

  Orice sistem de a fenta implicarea sau de a susține egoismul ai avea, este momentul să îl dezactivezi. Este un subiect real pentru rugăciune și schimbare. Încă mai putem regreta și cere ajutor.

  Sceptrul

  Era o piesă perfectă? Nicidecum, dar, cu siguranță, creativă și acceptabilă, poate chiar reprezentativă pentru etosul acelei provincii. Întrucât Butterworth a fost solicitat să-și folosească îndemânarea pentru această sarcină importantă, el a făcut tot ce i-a stat în putință.

  Dragostea frățească

  Soluţia disensiunilor dintre copii constă în manifestarea iubirii adevărate, care vine dintr-o legătură apropiată cu Dumnezeu, care este sursa iubirii. Puterea care vine din unitate este importantă, dar nu este suficientă. Iubirea lui Dumnezeu este soluţia completă. Caut-o şi astăzi!

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Sátán utolsó hadjárata

  „Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok...