Duhul Sfânt și Rămășița

  După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere; și pământul s-a luminat de slava lui. (Apocalipsa 18:1)

  Urmărește ediția video aici.

  Avem în fața noastră o lucrare specială pe care trebuie să o facem. Trebuie să ne rugăm acum mai mult ca niciodată înainte pentru călăuzirea Duhului Sfânt. Să căutăm pe Domnul cu toată inima, ca să-L putem găsi. Am primit lumina soliilor celor trei îngeri, iar acum trebuie să ieșim în față și să luăm poziție hotărât de partea adevărului…

  Cunoașterea salvatoare de Dumnezeu își va îndeplini lucrarea de curățire în mintea și în inimile credincioșilor. Cuvântul spune: „Vă voi stropi cu apă curată, și veți fi curați…” Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, trimis de Dumnezeu. Casa lui Israel trebuie să se umple cu Duhul Sfânt și să fie botezată cu harul mântuirii.

  În mijlocul strigătelor confuze: „Iată, Hristosul este aici!” va fi adusă o mărturie specială a adevărului potrivit pentru acest timp, solie care trebuie primită, crezută și pusă în practică… Adevărul cel veșnic din Cuvânt va rămâne în picioare, neafectat de niciun fel de erori seducătoare și interpretări spiritiste, liber de orice imagini fanteziste, ademenitoare. Tot felul de amăgiri vor atrage atenția poporului lui Dumnezeu, însă adevărul trebuie să stea în picioare îmbrăcat în veșmintele sale frumoase, curate. Cuvântul, prețios prin influența sa sfântă, înălțătoare, nu trebuie degradat prin aducerea lui la același nivel cu lucrurile comune, obișnuite. El trebuie să rămână întotdeauna necontaminat de argumentele false cu care Satana încearcă să înșele, dacă este cu putință, chiar pe cei aleși.

  Proclamarea Evangheliei este singurul mijloc prin care Dumnezeu poate folosi ființele omenești ca instrumente pentru salvarea de suflete. Pe măsură ce bărbații, femeile și copiii proclamă Evanghelia, Domnul va deschide ochii celor orbi pentru a descoperi legile Sale și va scrie în inimile celor cu adevărat pocăiți Legea Sa. Duhul însuflețitor al lui Dumnezeu, care lucrează prin uneltele omenești, îi conduce pe cei credincioși să fie un singur cuget, un singur suflet, uniți în iubirea pentru Dumnezeu și în păzirea poruncilor Sale – pregătindu-se aici jos pentru mutarea în ceruri…

  Fie ca lucrarea de proclamare a Evangheliei lui Hristos să fie făcută eficientă prin intermediul Duhului Sfânt. Fie ca niciun credincios, în ziua încercării și a judecăţii care a început deja, să nu dea ascultare născocirilor vrăjmașului. Cuvântul cel viu este sabia Duhului. Îndurările și judecățile vor fi trimise din ceruri. Lucrarea Providenței se va manifesta atât prin milă, cât și prin judecată. – Review and Herald, 13 octombrie 1904

  Duhul Sfânt și Rămășița - 2019. Cuvântul, prețios prin influența sa sfântă, înălțătoare, nu trebuie degradat prin aducerea lui la același nivel cu lucrurile comune, obișnuite. El trebuie să rămână întotdeauna necontaminat de argumentele false cu care Satana încearcă să înșele, dacă este cu putință, chiar pe cei aleși.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  O apă limpede

  Doamne, ajută-mă să port lumina Ta pentru semenii mei astăzi și în fiecare zi! PROVOCARE: Ia-ți timp să meditezi la viața ta așa cum este ea reflectată în cei din jurul tău!

  Fața Lui și fața mea

  PROVOCARE: Cu siguranță că printre rudele tale sunt și persoane care încă nu Îl cunosc pe Dumnezeu. Ia-ți timp astăzi să te rogi pentru ele! Dacă ai ocazia, spune-le că Dumnezeu abia așteaptă să le vadă acasă!

  Două vieți și o istorie

  PROVOCARE: Fă un plan ca luna aceasta să ai o zi specială de post și rugăciune pentru a te apropia mai mult de Dumnezeu și pentru a mijloci pentru cei din familia ta!

  Publicate astăzi

  Porunca a cincea

  Nici măcar părinții nu sunt veșnici, vor pleca la odihna lor mai devreme sau mai târziu. Dacă ar fi mult să considerăm că le datorăm viața, le datorăm măcar grija și preocuparea pe care ni le-au oferit, atât cât s-au priceput ei, în pruncia noastră. Acum, cât încă este posibil, avem șansa să le ascultăm sfaturile sau rugămințile; acum putem să le aducem simple mulțumiri și să-i convingem că suntem bine, că ne gândim la ei și că sunt valoroși în ochii noștri. Cel mai important lucru pentru un părinte este acela de a-și ști copilul fericit.

  Dă-te la o parte!

  Am învățat că la vârsta ei eu îi pot fi doar prietenă, în niciun caz și conștiință. Dar cel mai mult am învățat să mă rog cu insistență și să mă dau la o parte din drum pentru ca Domnul să lucreze.

  În luptă, dar nu disperaţi

  Gândeşte-te la cunoscuta zicală: „Când Dumnezeu închide uşa, tot El deschide o fereastră”, care exprimă într-un mod informal gândul principal de astăzi. Dumnezeu mi ne lasă niciodată să ajungem la limită. Doar aşteaptă-L în credinţă pe Iahve şi îţi vei redobândi speranţa.

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  Sátán mesteri csalásai

  „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a...