Un popor sfânt

  Cel neprihănit se bucură în Domnul și în El își caută scăparea; toți cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiți. (Psalmii 64:10)

  Urmărește ediția video aici.

  Scriptura se va împlini în mod literar. Tot ce poate fi zguduit va fi zguduit, iar acele lucruri care nu pot fi zguduite vor rămâne. Sunt uimită când privesc asupra trecutului, prezentului și viitorului poporului lui Dumnezeu. Domnul va avea un popor curat și sfânt – un popor care va rezista încercării. Toți credincioșii trebuie să-și cerceteze acum inimile ca și cum ar face-o cu o candelă aprinsă. (…)

  Înaintea noastră stă posibilitatea minunată de a fi asemenea Domnului Hristos – ascultători față de toate principiile Legii lui Dumnezeu. Prin noi înșine, nu putem însă ajunge la această stare. Tot ce este bun în noi se datorează Domnului Hristos. Sfințenia pe care Cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie s-o avem înainte de a putea fi mântuiți este rezultatul harului divin ce lucrează în noi pe măsură ce ne plecăm în supunere față de disciplina și influența Duhului adevărului. (…)

  Lucrarea de transformare a caracterului este o lucrare continuă. Zi de zi Dumnezeu lucrează pentru sfințirea noastră, iar noi trebuie să cooperăm cu El, depunând eforturi stăruitoare în cultivarea obiceiurilor corecte. Modul în care trebuie să conlucrăm la propria noastră mântuire este clar prezentat în capitolul întâi din a doua epistolă a lui Petru. În mod constant, noi trebuie să adăugăm har după har și, pe măsură ce facem acest lucru, Dumnezeu va lucra pentru noi în conformitate cu planul înmulțirii. El este întotdeauna gata să asculte și să răspundă la rugăciunile celui cu inima smerită, iar harul și pacea vor fi înmulțite pentru cei ce Îi sunt credincioși. El le acordă cu bucurie binecuvântările de care au nevoie în lupta împotriva relelor care îi asaltează. Cei care ascultă de sfaturile din Cuvântul Său nu vor duce lipsă de niciun lucru bun. (…)

  Dumnezeu va face mai mult decât doar să împlinească așteptările celor care își pun încrederea în El. El dorește să nu uităm că, atunci când suntem umili și smeriți, ne situăm în acea poziție în care El poate și va interveni în favoarea noastră. El este foarte bucuros când noi apelăm la îndurările și binecuvântările din trecut ca motiv pentru care El ne va acorda în continuare binecuvântări mai mari, mai multe. El este onorat când Îl iubim și dăm mărturie privind autenticitatea iubirii noastre prin păzirea poruncilor Sale. El este onorat când noi punem deoparte ziua a șaptea ca o zi sfântă. Pentru cei care fac acest lucru, Sabatul este un semn, „ca ei să știe”, spune Dumnezeu, „că Eu sunt Domnul care îi sfințesc”. Sfințirea înseamnă comuniune continuă cu Dumnezeu. Nu există nimic atât de mare și puternic precum dragostea lui Dumnezeu pentru copiii Săi. – Review and Herald, 15 martie 1906

  Un popor sfânt - 2019. Sfințenia pe care Cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie s-o avem înainte de a putea fi mântuiți este rezultatul harului divin ce lucrează în noi pe măsură ce ne plecăm în supunere față de disciplina și influența Duhului adevărului.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...