O biserică desăvârșită

  El este Capul trupului, al bisericii. El este începutul, Cei Întâi Născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. (Coloseni 1:18)

  Urmărește ediția video aici.

  Domnul Hristos „a iubit biserica și S-a dat pe Sine pentru ea ca s-o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin Cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană.”

  Când Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său pentru lume, El a făcut posibil ca bărbații și femeile să poată fi desăvârșiți prin folosirea tuturor capacităților lor spre slava lui Dumnezeu. În Hristos, El le-a dat bogățiile harului Său și o cunoaștere a voii Sale.

  Biserica este încă luptătoare într-o lume care este în mod evident într-un întuneric asemenea celui de la miezul nopții a cărei stare merge din rău în mai rău. În timp ce cerințele unui clar „așa zice Domnul” rămân neluate în seamă de segmentul lumesc din biserică, vocile slujitorilor credincioși ai lui Dumnezeu trebuie să fie întărite pentru a da mesajul solemn de avertizare. Lucrările care trebuie să caracterizeze biserica luptătoare și lucrările bisericii care a avut lumina adevărului pentru acest timp nu corespund. Domnul face apel la membrii bisericii să se îmbrace cu veșmintele frumoase ale neprihănirii Domnului Hristos. (…)

  Dumnezeu are nevoie de bărbați și femei care vor lucra în simplitatea lui Hristos pentru a duce cunoașterea adevărului la aceia care au nevoie de puterea sa transformatoare. Solia neprihănirii lui Hristos trebuie proclamată de la un capăt al pământului până la celălalt. Poporul nostru trebuie să se trezească pentru a pregăti calea Domnului. Solia îngerului al treilea – ultima solie a milei pentru o lume ce piere – este atât de sacră, atât de glorioasă. Fie ca adevărul să meargă înainte ca o lampă care arde. Biserica lui Dumnezeu trebuie să vestească oamenilor tainele în care îngerii doresc să privească, pe care profeții și regii și cei neprihăniți au dorit să le cunoască.

  Sacrificiul minunat al Domnului Hristos pentru lume stă mărturie că oamenii pot fi salvați din păcat. Dacă ei vor rupe legăturile lor cu Satana și își vor mărturisi păcatele, va exista speranță pentru ei. Oamenii – păcătoși, orbiți, nenorociți – dacă se pocăiesc și se convertesc, își pot forma zi de zi un caracter asemenea lui Hristos. Ființele omenești pot fi recuperate, regenerate și pot învăța să trăiască în lume o viață de valoare, asemenea celei pe care a trăit-o Domnul Hristos. – Review and Herald, 22 aprilie 1909

  O biserică desăvârșită - 2019. Dumnezeu are nevoie de bărbați și femei care vor lucra în simplitatea lui Hristos pentru a duce cunoașterea adevărului la aceia care au nevoie de puterea sa transformatoare. Solia neprihănirii lui Hristos trebuie proclamată de la un capăt al pământului până la celălalt.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Ștafeta credinței

  Tată ceresc, condu-ne acasă la Tine, alături de familiile noastre, generație lângă generație! PROVOCARE: Ia-ți în mod regulat timp să le povestești copiilor și nepoților tăi experiențele din viața ta în care ai avut parte de călăuzirea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...