Despărțiți de lume

  Ţineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică! (Iuda 21)

  Urmărește ediția video aici.

  Cei care vor auzi de pe buzele Domnului Hristos cuvintele: „Bine, rob bun și credincios” vor fi eroi ai neprihănirii. Este posibil ca ei să nu predice niciodată de la amvoane, ci, fiind credincioși față de cerințele lui Dumnezeu și geloși pentru onoarea Sa, ei vor lucra pentru sufletele care sunt răscumpărate prin sângele lui Hristos. Ei vor vedea nevoia de a dovedi în lucrarea lor voință, seriozitate și un zel sincer, neegoist. Ei nu vor fi preocupați în primul rând de cât de bine își pot păstra propria lor demnitate, ci, cu grijă și atenție, vor căuta să câștige inimile acelora pe care îi slujesc. (…)

  Apostolul Pavel ne vorbește despre privilegiile pe care le avem la îndemâna noastră: „Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, preaiubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.” Dacă vrem să fim fii și fiice ale lui Dumnezeu, trebuie să ne despărțim de lume în spirit și practici. În rugăciunea pentru urmașii Săi, Domnul Hristos a spus: „Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.”

  Fiecare dintre noi are o lucrare serioasă de făcut. Gândurile corecte, scopurile curate și sfinte nu vin la noi în mod natural. Va trebui să ne luptăm să le avem… Cei care sunt stăpâniți de Duhul lui Dumnezeu nu umblă după propriile plăceri și distracții. Dacă Domnul Hristos domnește în inimile membrilor bisericii Sale, ei vor răspunde chemării: „Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei.” Nu vă faceți părtași la păcatele lor.

  Dumnezeu are o lucrare pentru santinelele Sale credincioase care trebuie să stea în apărarea adevărului. Ei trebuie să avertizeze și să implore, arătându-și credința prin faptele lor. Ei trebuie să stea ca și Noe, într-o credincioșie nobilă, sinceră, caracterele lor nefiind atinse de relele din jurul lor. Ei trebuie să fie salvatori ai oamenilor, așa cum a fost Domnul Hristos. Lucrătorii care vor fi credincioși față de ceea ce li s-a încredințat vor fi expuși la ură și ocară. Împotriva lor vor fi aduse acuzații false pentru a fi îndepărtați din poziția lor înaltă. Însă ei își au temelia pe Stâncă și rămân neclintiți, avertizând, implorând, mustrând păcatul și pe cei iubitori de plăceri prin corectitudinea lor morală și prin viețile lor prevăzătoare. – Review and Herald, 28 noiembrie 1899

  Despărțiți de lume - 2019. Fiecare dintre noi are o lucrare serioasă de făcut. Gândurile corecte, scopurile curate și sfinte nu vin la noi în mod natural. Va trebui să ne luptăm să le avem… Cei care sunt stăpâniți de Duhul lui Dumnezeu nu umblă după propriile plăceri și distracții.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Istorii repetate

  Învață-ne, Doamne, să căutăm voia Ta în Scripturi! Și învață-ne, Te rugăm, să le oferim cunoașterea de Tine și copiilor noștri! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, spune-i astăzi unui copil sau unui tânăr cât de mult îl iubește Dumnezeu și ce planuri mari a pregătit pentru el!

  O bucată de plăcintă

  Doamne, fă Tu ca, prin influența noastră în familie și în biserică, să îi ajutăm pe copii și pe tineri să Te cunoască cu adevărat și să Te primească din toată inima în viața lor! PROVOCARE: Împărtășește cu un tânăr ceva din activitatea pe care o faci în biserica ta!

  Noi, ei, El

  Doamne, îmi dau seama astăzi că e imposibil să cresc în izolare și că, dacă aleg să stau locului, mă lipsesc singur de binecuvântare. Fă-mă o parte a trupului Tău! PROVOCARE: Vorbește cu pastorul tău despre cum te-ai putea implica mai bine în activitățile bisericii tale!

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Publicate astăzi

  Povești în șase cuvinte

  Chiar dacă nu-i ușor, scrie-ți azi povestea din șase cuvinte. Este loc de sinceritate, nu trebuie să o faci publică, doar gândește-te la acest lucru.

  Ajutor! Sunt mamă!

  A fi mamă nu este ușor, mai ales dacă ești singură. Dar Dumnezeu a promis că nu ne va lăsa, ci El ne va fi puterea. Deci mă prind de făgăduința aceasta: Dumnezeu o va salva pe fiica mea.

  Actele de bunătate

  Faptele de generozitate cu ajutorul banilor sunt un tip special de slujire, pentru că implicarea într-o asemenea slujire nu numai că satisface nevoile altora, dar îi şi ajută pe aceştia să îi fie recunoscători lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este onorat prin aceste acte, când vin dintr-o inimă generoasă şi bună.

  Istorii repetate

  Învață-ne, Doamne, să căutăm voia Ta în Scripturi! Și învață-ne, Te rugăm, să le oferim cunoașterea de Tine și copiilor noștri! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, spune-i astăzi unui copil sau unui tânăr cât de mult îl iubește Dumnezeu și ce planuri mari a pregătit pentru el!

  Bölcsességre van szükségünk

  „Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.” (Mát 10,6)„Amikor az emberek gyakorlati élete nem kerül...