Despărțiți de lume

  Ţineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică! (Iuda 21)

  Urmărește ediția video aici.

  Cei care vor auzi de pe buzele Domnului Hristos cuvintele: „Bine, rob bun și credincios” vor fi eroi ai neprihănirii. Este posibil ca ei să nu predice niciodată de la amvoane, ci, fiind credincioși față de cerințele lui Dumnezeu și geloși pentru onoarea Sa, ei vor lucra pentru sufletele care sunt răscumpărate prin sângele lui Hristos. Ei vor vedea nevoia de a dovedi în lucrarea lor voință, seriozitate și un zel sincer, neegoist. Ei nu vor fi preocupați în primul rând de cât de bine își pot păstra propria lor demnitate, ci, cu grijă și atenție, vor căuta să câștige inimile acelora pe care îi slujesc. (…)

  Apostolul Pavel ne vorbește despre privilegiile pe care le avem la îndemâna noastră: „Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, preaiubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.” Dacă vrem să fim fii și fiice ale lui Dumnezeu, trebuie să ne despărțim de lume în spirit și practici. În rugăciunea pentru urmașii Săi, Domnul Hristos a spus: „Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.”

  Fiecare dintre noi are o lucrare serioasă de făcut. Gândurile corecte, scopurile curate și sfinte nu vin la noi în mod natural. Va trebui să ne luptăm să le avem… Cei care sunt stăpâniți de Duhul lui Dumnezeu nu umblă după propriile plăceri și distracții. Dacă Domnul Hristos domnește în inimile membrilor bisericii Sale, ei vor răspunde chemării: „Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei.” Nu vă faceți părtași la păcatele lor.

  Dumnezeu are o lucrare pentru santinelele Sale credincioase care trebuie să stea în apărarea adevărului. Ei trebuie să avertizeze și să implore, arătându-și credința prin faptele lor. Ei trebuie să stea ca și Noe, într-o credincioșie nobilă, sinceră, caracterele lor nefiind atinse de relele din jurul lor. Ei trebuie să fie salvatori ai oamenilor, așa cum a fost Domnul Hristos. Lucrătorii care vor fi credincioși față de ceea ce li s-a încredințat vor fi expuși la ură și ocară. Împotriva lor vor fi aduse acuzații false pentru a fi îndepărtați din poziția lor înaltă. Însă ei își au temelia pe Stâncă și rămân neclintiți, avertizând, implorând, mustrând păcatul și pe cei iubitori de plăceri prin corectitudinea lor morală și prin viețile lor prevăzătoare. – Review and Herald, 28 noiembrie 1899

  Despărțiți de lume - 2019. Fiecare dintre noi are o lucrare serioasă de făcut. Gândurile corecte, scopurile curate și sfinte nu vin la noi în mod natural. Va trebui să ne luptăm să le avem… Cei care sunt stăpâniți de Duhul lui Dumnezeu nu umblă după propriile plăceri și distracții.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...