Articolul precedentTit – cuvinte care merită
  Articolul următorFilimon – de bunăvoie

  Templul lui Dumnezeu

  Templul lui Dumnezeu este sfânt, și așa sunteți voi. (1 Corinteni 3:17)

  Urmărește ediția video aici.

  Biserica de pe pământ este Templul lui Dumnezeu și trebuie să aibă proporții divine în fața lumii. Această clădire trebuie să fie lumina lumii. Trebuie să fie alcătuită din pietre vii, puse una lângă cealaltă, fiecare piatră potrivindu-se cu cealaltă, alcătuind o clădire solidă. Aceste pietre nu au toate aceeași formă și dimensiune. Unele sunt mari, altele sunt mici, însă fiecare dintre ele are locul său pe care să îl umple. În clădire, în ansamblul ei, nu trebuie să existe nicio piatră diformă. Fiecare trebuie să fie perfectă. Şi fiecare piatră este o piatră vie, o piatră care emite lumină. Valoarea pietrelor este determinată de lumina pe care o reflectă către lume.

  Acum este timpul ca pietrele să fie luate din cariera lumii și să fie aduse în atelierul lui Dumnezeu, unde să fie cioplite, îndreptate și șlefuite ca să poată străluci. Acesta este planul lui Dumnezeu și El dorește ca toți cei ce susțin a crede adevărul să își găsească locul rânduit pentru ei în marea și măreața lucrare pentru acest timp.

  Este planul lui Dumnezeu ca biserica Sa să înainteze continuu în curăție și cunoștință, din lumină în lumină, din slavă în slavă… Biserica Sa este reședința vieții sfinte, umplută cu daruri diverse și înzestrată cu Duhul Sfânt. Cerul a desemnat anumite îndatoriri pentru biserica de pe pământ, iar membrii trebuie să-și găsească fericirea în fericirea acelora pe care îi ajută și îi binecuvântează.

  De-a lungul secolelor de întuneric spiritual, prin vremuri de luptă și persecuție, biserica lui Hristos a fost ca o cetate așezată pe un munte. Din veac în veac, generație după generație, până în prezent, învățăturile curate ale Bibliei au fost transmise de către aceasta. Biserica lui Hristos, așa slabă și cu defecte cum poate părea, constituie singurul obiect de pe pământ asupra căruia El Își îndreaptă într-un mod special iubirea și considerația. Biserica este locul unde este revărsat harul Său. Acolo El Își găsește plăcerea de a experimenta îndurarea în inimile oamenilor.

  Biserica este fortăreața lui Dumnezeu, cetatea de scăpare pe care El o are într-o lume răzvrătită. Orice trădare față de această încredințare sacră reprezintă trădare față de Acela care a răscumpărat-o cu sângele prețios al singurului Său Fiu. În trecut, biserica de pe pământ a fost alcătuită din suflete credincioase, și Dumnezeu a intrat într-o relație de legământ cu ele, unind astfel biserica de pe pământ cu biserica din ceruri. El a trimis pe îngerii Săi sfinți ca să slujească bisericii Sale, și porțile Locuinței morții nu o pot birui. – Review and Herald, 4 decembrie 1900

  Templul lui Dumnezeu - 2019. Biserica este fortăreața lui Dumnezeu, cetatea de scăpare pe care El o are într-o lume răzvrătită. Orice trădare față de această încredințare sacră reprezintă trădare față de Acela care a răscumpărat-o cu sângele prețios al singurului Său Fiu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...