Articolul precedentFilimon – de bunăvoie
  Articolul următorPavel – apus de soare

  Conlucrători cu Biserica din ceruri

  Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre. (Evrei 12:2)

  Urmărește ediția video aici.

  În prezent, ca și în trecut, întreg cerul privește să vadă cum se dezvoltă biserica în ce privește știința mântuirii. Domnul Hristos a răscumpărat biserica cu propriul Său sânge și tânjește să o îmbrace cu mântuirea Sa. El a făcut din ea depozitarul adevărului sacru și dorește ca ea să devină părtașă la slava Sa. Însă, pentru a deveni o putere care să ajute la dezvoltarea și educarea oamenilor, biserica de pe pământ trebuie să coopereze cu biserica din ceruri. Membrii ei trebuie să-L reprezinte pe Hristos. Inimile lor trebuie să fie deschise pentru a primi orice rază de lumină pe care Dumnezeu găsește de cuviință să o trimită. Pe măsură ce primesc această lumină, ei vor fi în stare să primească și să transmită din ce în ce mai mult din razele Soarelui Neprihănirii.

  Este nevoie de un grad mai mare de spiritualitate în biserică. Este nevoie de curăție a inimii. Dumnezeu Își cheamă poporul la postul datoriei lui. El îi cheamă să se curețe de ceea ce este socotită o năpastă pentru biserici – ridicarea în slăvi a acelora care sunt așezați în poziții de răspundere. Există o lucrare serioasă ce trebuie făcută. Bărbații și femeile trebuie să-L caute pe Dumnezeu pe genunchi, prin credință, și apoi să vestească Cuvântul cu puterea trimisă de sus. Astfel de credincioși ajung înaintea oamenilor direct din camera de audiență a Celui Preaînalt, iar cuvintele și faptele lor promovează spiritualitatea. Când vin în contact cu principii greșite, ei își păstrează convingerile întemeiate pe „Stă scris.”

  Biserica de astăzi are nevoie de lucrători care, asemenea lui Enoh, să umble cu Dumnezeu, descoperindu-L pe Hristos lumii. Membrii bisericii trebuie să atingă un standard mai înalt… Nu putem vedea Soarele Neprihănirii din cauza egoismului nostru. Domnul Hristos este răstignit din nou de mulți care, printr-o viață de destrăbălare, îi îngăduie lui Satana să-i ia în stăpânire. Biserica are nevoie de femei și bărbați consacrați care să ducă lumii solia mântuirii, care să-i îndrepte pe păcătoși spre Mielul lui Dumnezeu – lucrători care, prin faptele lor curate și cuvintele lor adevărate și sincere, îi pot ridica din groapa pieirii pe cei din jurul lor.

  Domnul privește la poporul Său încercat și ispitit cu milă și compasiune, cu dor și dragoste… Este în planul lui Dumnezeu ca toți să fie puși la probă și încercați, pentru ca El să poată vedea dacă sunt credincioși sau necredincioși față de legile care guvernează Împărăția cerurilor. În cele din urmă, Dumnezeu va îngădui ca Satana să fie dat pe față ca mincinos, acuzator și ucigaș. În acest fel, biruința poporului Său va fi mai clară, mai deplină, mai completă. – Review and Herald, 4 decembrie 1900

  Conlucrători cu Biserica din ceruri - 2019. Bărbații și femeile trebuie să-L caute pe Dumnezeu pe genunchi, prin credință, și apoi să vestească Cuvântul cu puterea trimisă de sus. Astfel de credincioși ajung înaintea oamenilor direct din camera de audiență a Celui Preaînalt, iar cuvintele și faptele lor promovează spiritualitatea.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Să fim o echipă!

  Părinte ceresc, vreau ca familia mea să lucreze ca o adevărată echipă! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să descoperi potențialul copilului tău și rolul care i se potrivește cel mai bine în familia voastră!

  Vorbește-mi despre Dumnezeu!

  Doamne, vreau să fii Prietenul copiilor mei! Ajută-mă să le pot face cunoștință cu Tine într-o manieră plăcută, dar onestă! PROVOCARE: Ce voi face astăzi ca să-L prezint pe Dumnezeu copiilor mei cât mai corect?

  Publicate astăzi

  Triunghiul echilateral

  Un bine, oricât de subiectiv ar fi, este neprețuit; trebuie doar să nu dăuneze cuiva gestul făcut de noi, în rest, grija noastră e aceea de a face totul pe deplin. Exemplul perfect este Mântuitorul nostru, care a făcut bine chiar și vrăjmașilor Lui.

  Viziunea unei mame

  Nu este ușor să te dai la o parte pentru ca Dumnezeu să-Și poată face lucrarea. A fost nevoie ca El să-mi amintească de mai multe ori acest lucru, pentru a mă elibera de povara pe care nu trebuia să o port.

  Aromoterapia

  Pune în practică astăzi acest principiu de răspândire a parfumului de sfat bun sau pur şi simplu îndreaptă-ţi urechea să asculţi un prieten. Rezultatul ar putea fi mult mai bun decât te aştepţi.

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Ami az életben a legfontosabb

  „Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Mát 6,33)
...