Articolul precedentFilimon – de bunăvoie
  Articolul următorPavel – apus de soare

  Conlucrători cu Biserica din ceruri

  Să ne uităm țintă la Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre. (Evrei 12:2)

  Urmărește ediția video aici.

  În prezent, ca și în trecut, întreg cerul privește să vadă cum se dezvoltă biserica în ce privește știința mântuirii. Domnul Hristos a răscumpărat biserica cu propriul Său sânge și tânjește să o îmbrace cu mântuirea Sa. El a făcut din ea depozitarul adevărului sacru și dorește ca ea să devină părtașă la slava Sa. Însă, pentru a deveni o putere care să ajute la dezvoltarea și educarea oamenilor, biserica de pe pământ trebuie să coopereze cu biserica din ceruri. Membrii ei trebuie să-L reprezinte pe Hristos. Inimile lor trebuie să fie deschise pentru a primi orice rază de lumină pe care Dumnezeu găsește de cuviință să o trimită. Pe măsură ce primesc această lumină, ei vor fi în stare să primească și să transmită din ce în ce mai mult din razele Soarelui Neprihănirii.

  Este nevoie de un grad mai mare de spiritualitate în biserică. Este nevoie de curăție a inimii. Dumnezeu Își cheamă poporul la postul datoriei lui. El îi cheamă să se curețe de ceea ce este socotită o năpastă pentru biserici – ridicarea în slăvi a acelora care sunt așezați în poziții de răspundere. Există o lucrare serioasă ce trebuie făcută. Bărbații și femeile trebuie să-L caute pe Dumnezeu pe genunchi, prin credință, și apoi să vestească Cuvântul cu puterea trimisă de sus. Astfel de credincioși ajung înaintea oamenilor direct din camera de audiență a Celui Preaînalt, iar cuvintele și faptele lor promovează spiritualitatea. Când vin în contact cu principii greșite, ei își păstrează convingerile întemeiate pe „Stă scris.”

  Biserica de astăzi are nevoie de lucrători care, asemenea lui Enoh, să umble cu Dumnezeu, descoperindu-L pe Hristos lumii. Membrii bisericii trebuie să atingă un standard mai înalt… Nu putem vedea Soarele Neprihănirii din cauza egoismului nostru. Domnul Hristos este răstignit din nou de mulți care, printr-o viață de destrăbălare, îi îngăduie lui Satana să-i ia în stăpânire. Biserica are nevoie de femei și bărbați consacrați care să ducă lumii solia mântuirii, care să-i îndrepte pe păcătoși spre Mielul lui Dumnezeu – lucrători care, prin faptele lor curate și cuvintele lor adevărate și sincere, îi pot ridica din groapa pieirii pe cei din jurul lor.

  Domnul privește la poporul Său încercat și ispitit cu milă și compasiune, cu dor și dragoste… Este în planul lui Dumnezeu ca toți să fie puși la probă și încercați, pentru ca El să poată vedea dacă sunt credincioși sau necredincioși față de legile care guvernează Împărăția cerurilor. În cele din urmă, Dumnezeu va îngădui ca Satana să fie dat pe față ca mincinos, acuzator și ucigaș. În acest fel, biruința poporului Său va fi mai clară, mai deplină, mai completă. – Review and Herald, 4 decembrie 1900

  Conlucrători cu Biserica din ceruri - 2019. Bărbații și femeile trebuie să-L caute pe Dumnezeu pe genunchi, prin credință, și apoi să vestească Cuvântul cu puterea trimisă de sus. Astfel de credincioși ajung înaintea oamenilor direct din camera de audiență a Celui Preaînalt, iar cuvintele și faptele lor promovează spiritualitatea.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Rugăciunea bunicii

  Să ne rugăm astăzi pentru nepoții bisericii: să crească în pace, gustând zilnic iubirea lui Dumnezeu! PROVOCARE: Întâlnește-ți, zilele acestea, nepoții (dacă nu ai nepoți, ai putea vizita un copil care nu are bunici)! Dacă se poate, frământați împreună un cozonac! Oricum, vorbește-le despre dragostea lui Dumnezeu!

  Luați-vă timp!

  Îi așezăm azi, Doamne, pe dragii noștri copii și nepoți în mâna Ta, spre binecuvântare! PROVOCARE: Fă-ți timp, chiar acum, pentru copii și nepoți! „Treaba poate aștepta până ce îi arăți copilului curcubeul, dar curcubeul nu așteaptă până ce termini treaba” (Patricia Clafford).

  Investește în copiii și nepoții tăi!

  Ne predăm astăzi în mâna Ta, Doamne, și Te rugăm ca mărgăritarele Tale de înțelepciune să devină realitate în viețile noastre, ale tuturor, așa încât nepoții să fie „cununa” bunicilor, iar părinții – „slava” copiilor lor. PROVOCARE: Gândește-te la modalități practice de a întinde punți între generații!

  Slujind continuu

  PROVOCARE: Gândește-te cum i-ai putea implica în slujire pe copiii tăi sau pe copiii din biserica ta! Fă un plan ca, în locul în care ești, micuțul Samuel să poată sluji împreună cu tine!

  Publicate astăzi

  Cinci seturi maximum

  Oricât ți s-ar părea că Diavolul mai are putere, oricât ai avea impresia că el încă mai poate câștiga ceva, ține minte că, odată cu jertfa de pe Golgota, Satana este un dușman învins. El a fost izolat aici pe pământ și aici va sfârși după ce va fi judecat în fața universului întreg. Oricât ar vrea el să ne temem de puterile lui, să știi că el este mai slab decât orice copil care se pleacă pe genunchi și se roagă în numele Mântuitorului Isus. Prin forțele noastre putem să fim oricând învinși, dar în puterea și cu ocrotirea Domnului nostru, niciodată.

  Cea mai dragă mamă

  Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru binecuvântări. Casa mi-este binecuvântată. Eu sunt binecuvântată și foarte favorizată de Dumnezeul Preaînalt. Mulțumesc, Doamne, pentru binecuvântarea mamelor noastre!

  Calea răbdării

  Cu toții avem nevoie de o doză în plus de răbdare. Așadar, dacă treci prin dificultăți, probleme, greutăți, gândește-te numai că aceasta poate fi cea mai bună oportunitate de a-ți întări răbdarea. În cele din urmă, când încercarea este depășită, noi sfârșim prin a avea caracterul lui Isus.

  Rugăciunea bunicii

  Să ne rugăm astăzi pentru nepoții bisericii: să crească în pace, gustând zilnic iubirea lui Dumnezeu! PROVOCARE: Întâlnește-ți, zilele acestea, nepoții (dacă nu ai nepoți, ai putea vizita un copil care nu are bunici)! Dacă se poate, frământați împreună un cozonac! Oricum, vorbește-le despre dragostea lui Dumnezeu!

  Kövessük Krisztust!

  „Mert úgy vélem, hogy Isten minket, az apostolokat, utolsókul állított, mintegy halálra szántakul: mert látványossága...