Exemplul lui Ioan Botezătorul

  A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. (Ioan 1:6)

  Urmărește ediția video aici.

  Nașterea lui Ioan Botezătorul fusese prezisă de profeți și, în legătură cu acest eveniment, un înger a fost trimis la Zaharia ca să-l înștiințeze. Solul ceresc a poruncit tatălui să crească copilul respectând obiceiuri stricte de cumpătare.

  Ioan nu se simțea suficient de puternic pentru a se împotrivi presiunii mari a ispitei pe care ar fi întâmpinat-o în mijlocul societății. S-a temut că obiceiurile ce predominau între iudei aveau să-i afecteze caracterul și a luat decizia de a se separa de lume și a face din pustie căminul său… Departe de a se simți singur, trist sau disperat, el s-a bucurat de viața sa simplă și retrasă, iar obiceiurile sale temperate l-au ajutat să-și păstreze simțurile nepervertite. (…)

  Ioan avea o lucrare deosebită de făcut pentru Dumnezeu. El trebuia să se ocupe de păcatele și nechibzuințele oamenilor. Pentru a putea corespunde pentru această lucrare publică importantă, trebuia să se califice căutând cunoștință de sus. El trebuia să mediteze și să se roage și, prin studiu, să se familiarizeze cu profețiile și să cunoască voia lui Dumnezeu. Departe de lumea ocupată, ale cărei griji și plăceri ispititoare i-ar fi distras mintea și i-ar fi pervertit gândurile și închipuirile, el era în contact cu Dumnezeu și cu natura. Prin obiceiurile sale stricte de cumpătare, el și-a asigurat o sănătate fizică, mintală și morală.

  Ioan s-a obișnuit cu lipsurile și cu greutățile, pentru a fi în stare să stea în mijlocul oamenilor neclintit de circumstanțe, precum stâncile și munții din pustie care îl înconjuraseră timp de treizeci de ani. O mare lucrare se afla în fața lui și era necesar ca el să-și formeze un caracter care să nu se abată de la ceea ce este bine și de la datorie prin nicio influență din jur. (…)

  Ioan constituie un exemplu pentru… oamenii din aceste vremuri din urmă, cărora le-au fost încredințate adevăruri importante și solemne. Dumnezeu dorește ca ei să fie cumpătați în toate lucrurile. El dorește ca ei să fie conștienți de nevoia de a-și tăgădui apetitul și de a-și păstra pasiunile sub controlul rațiunii. Acest lucru este necesar pentru ca ei să poată avea tărie morală și puterea de a discerne între ceea ce este bine și ceea ce este rău, între adevăr și minciună. Există o lucrare de făcut pentru fiecare… în via Domnului și El dorește ca toți să fie calificați pentru a-și îndeplini util partea. – Youth’s Instructor, 7 ianuarie 1897

  Exemplul lui Ioan Botezătorul - 2019. Ioan constituie un exemplu pentru… oamenii din aceste vremuri din urmă, cărora le-au fost încredințate adevăruri importante și solemne. Dumnezeu dorește ca ei să fie cumpătați în toate lucrurile. El dorește ca ei să fie conștienți de nevoia de a-și tăgădui apetitul și de a-și păstra pasiunile sub controlul rațiunii.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...