Ca în zilele lui Noe

  Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. (Geneza 6:5)

  Urmărește ediția video aici.

  Locuitorii lumii din aceste vremuri sunt asemănați cu cei ce locuiau pe pământ înainte de potop. Nelegiuirea antediluvienilor este clar prezentată: „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.” Dumnezeu S-a săturat de acest popor ale cărui gânduri erau îndreptate numai spre plăceri și îngăduințe păcătoase. Ei nu au căutat sfatul Dumnezeului care îi crease și nici nu și-au dat silința să facă voia Sa. Dumnezeu i-a mustrat pentru că ei au urmat întocmirile gândurilor din inimile lor; iar țara era plină de violență. „Şi I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ.”

  Domnul Hristos S-a referit la acest lucru în învățăturile Lui: „Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului.”

  Locuitorilor lumii antediluviene li s-a dat o avertizare înainte de nimicirea lor, însă ei nu i-au dat atenție. Ei au refuzat să asculte cuvintele lui Noe şi și-au bătut joc de solia lui. În acea generație au trăit și oameni neprihăniți. Înainte de distrugerea lumii antediluviene, Enoh și-a adus cu hotărâre neclintită mărturia. El a văzut printr-o viziune profetică starea lumii din prezent. El a spus: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig.”

  Dumnezeu cere seriozitate și în acest timp. Este posibil ca pastorii să nu aibă decât puțină învățătură din cărți, însă, dacă ei își întrebuințează cât pot mai bine talentele, dacă lucrează ori de câte ori au ocazia, dacă pentru ceea ce rostesc folosesc cel mai simplu limbaj, care să fie înțeles, dacă dovedesc atenție și umilință, căutând înțelepciune cerească, dacă lucrează din inimă pentru Dumnezeu, animați de dragostea pentru Hristos și pentru sufletele pentru care a murit Hristos, ei vor fi ascultați de cei care este posibil să aibă chiar abilități și talente superioare lor. Adevărul pe care ei îl prezintă cu simplitate se va dovedi fermecător pentru cei ce-l ascultă. – Review and Herald, 1 noiembrie 1906

  Ca în zilele lui Noe - 2019. Antediluvienii au refuzat să asculte cuvintele lui Noe şi și-au bătut joc de solia lui. În acea generație au trăit și oameni neprihăniți. Înainte de distrugerea lumii antediluviene, Enoh și-a adus cu hotărâre neclintită mărturia.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Strângeţi-vă comori în cer!

  Te rog, dragă părinte, să nu lași nimic și pe nimeni să te abată de la misiunea vieții tale! Copleșit uneori de propria-mi neputință și de propriile eșecuri și limitări, aleg astăzi, Părinte, să-mi pun încrederea mea în credincioșia Ta, știind că atunci se vor petrece lucruri cu adevărat frumoase în căminul meu. PROVOCARE: Studiază astăzi împreună cu copiii sau nepoții tăi, dacă este posibil, studiile lor de Școala de Sabat!

  Formează-i pe copii pentru cer!

  Doamne, ajută-ne să lucrăm pentru copiii noștri și să facem o prioritate din convertirea lor! PROVOCARE: Ce programe se organizează în biserica ta pentru copii și tineri? Gândește-te cum i-ai putea susține și oferă-ți ajutorul!

  Oferă-le timp copiilor! Vei învăţa cea mai preţioasă lecţie

  Doamne, fă-mă dispus să învăț de la copiii mei ce înseamnă în mod autentic smerenia! PROVOCARE: Lasă deoparte telefonul și petrece timp cu copilul tău!

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...