Ca în zilele lui Noe

  Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. (Geneza 6:5)

  Urmărește ediția video aici.

  Locuitorii lumii din aceste vremuri sunt asemănați cu cei ce locuiau pe pământ înainte de potop. Nelegiuirea antediluvienilor este clar prezentată: „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.” Dumnezeu S-a săturat de acest popor ale cărui gânduri erau îndreptate numai spre plăceri și îngăduințe păcătoase. Ei nu au căutat sfatul Dumnezeului care îi crease și nici nu și-au dat silința să facă voia Sa. Dumnezeu i-a mustrat pentru că ei au urmat întocmirile gândurilor din inimile lor; iar țara era plină de violență. „Şi I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ.”

  Domnul Hristos S-a referit la acest lucru în învățăturile Lui: „Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului.”

  Locuitorilor lumii antediluviene li s-a dat o avertizare înainte de nimicirea lor, însă ei nu i-au dat atenție. Ei au refuzat să asculte cuvintele lui Noe şi și-au bătut joc de solia lui. În acea generație au trăit și oameni neprihăniți. Înainte de distrugerea lumii antediluviene, Enoh și-a adus cu hotărâre neclintită mărturia. El a văzut printr-o viziune profetică starea lumii din prezent. El a spus: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig.”

  Dumnezeu cere seriozitate și în acest timp. Este posibil ca pastorii să nu aibă decât puțină învățătură din cărți, însă, dacă ei își întrebuințează cât pot mai bine talentele, dacă lucrează ori de câte ori au ocazia, dacă pentru ceea ce rostesc folosesc cel mai simplu limbaj, care să fie înțeles, dacă dovedesc atenție și umilință, căutând înțelepciune cerească, dacă lucrează din inimă pentru Dumnezeu, animați de dragostea pentru Hristos și pentru sufletele pentru care a murit Hristos, ei vor fi ascultați de cei care este posibil să aibă chiar abilități și talente superioare lor. Adevărul pe care ei îl prezintă cu simplitate se va dovedi fermecător pentru cei ce-l ascultă. – Review and Herald, 1 noiembrie 1906

  Ca în zilele lui Noe - 2019. Antediluvienii au refuzat să asculte cuvintele lui Noe şi și-au bătut joc de solia lui. În acea generație au trăit și oameni neprihăniți. Înainte de distrugerea lumii antediluviene, Enoh și-a adus cu hotărâre neclintită mărturia.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Roagă-te ca un părinte!

  Doamne, Îți mulțumesc pentru copiii din familia mea și din biserica mea! Ajută-mă să prețuiesc acest dar și să îi port mereu în rugăciune către Tine! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii din familia ta și din biserica ta! Îi știi pe toți pe nume? Amintește fiecare nume înaintea lui Dumnezeu! Propune-ți ca măcar o dată pe săptămână să te rogi pentru fiecare în parte!

  Disciplina ca semn al iubirii

  Doamne, învață-ne să iubim atunci când disciplinăm și să fim drepți când iubim! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la felul în care Dumnezeu aplică disciplina în viața ta! Ce principii observi care te-ar putea ajuta în relația cu ceilalți?

  Mă vor cunoaște

  Doamne, dă-ne cuvinte potrivite pentru a le vorbi în fiecare zi copiilor din jurul nostru despre Tine! PROVOCARE: Vorbește-i astăzi unui copil despre iubirea lui Dumnezeu! Roagă-L pe Dumnezeu să îți dea înțelepciune ca să o faci cât mai frumos cu putință!

  Copiii noștri – ucenicii Lui

  Doamne, ajută-ne să nu uităm că toți copiii din familia noastră și din jurul nostru sunt ai Tăi! Ajută-ne să le arătăm dragoste și bunătate! PROVOCARE: Oferă-le copiilor din jurul tău o carte care să le vorbească despre Dumnezeu! Spune-le că El îi iubește și este interesat de ei!

  Publicate astăzi

  Primul pas pe lună

  Isus a rămas țintuit pe cruce pentru ca noi să putem păși în Împărăția cerurilor. Dacă El ar fi manifestat chiar și cea mai mică urmă de egoism, noi toți am fi fost pierduți. Tu ai vrea să susții astăzi pe cineva de lângă tine, făcând un mic sacrificiu pentru acea persoană?

  Gustă să vezi bunătatea Sa!

  Da, Dumnezeu onorează credința simplă. Domnul nostru este răbdător în dragostea Sa pentru noi. El dorește să împlinească dorința inimilor noastre. Fiecare dintre noi este prețios pentru El. Dumnezeu este bun.

  Vocea care mă îndrumă

  Dacă te simţi dezorientat sau crezi că nu eşti în stare să iei decizii, ascultă atent glasul lui Dumnezeu. Astfel îţi vei putea conduce nava vieţii în direcţia corectă şi vei ajunge la destinaţia pe care Dumnezeu a stabilit-o chiar pentru tine.

  Roagă-te ca un părinte!

  Doamne, Îți mulțumesc pentru copiii din familia mea și din biserica mea! Ajută-mă să prețuiesc acest dar și să îi port mereu în rugăciune către Tine! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii din familia ta și din biserica ta! Îi știi pe toți pe nume? Amintește fiecare nume înaintea lui Dumnezeu! Propune-ți ca măcar o dată pe săptămână să te rogi pentru fiecare în parte!

  Vallási türelmetlenség és üldözés

  „Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál....
  casino -

  bayşanslı

  - pinbahis