Construieste-ți o corabie, Noe

  Fă-ți o corabie din lemn de chiparos. (Geneza 6:14)

  Urmărește ediția video aici.

  Într-un timp foarte scurt de la primul păcat al lui Adam, păcatul s-a înmulțit și s-a răspândit ca lepra. Prin natura sa, păcatul crește. Din generație în generație, păcatul s-a întins ca o boală contagioasă. Ura față de Legea lui Dumnezeu – și ca o consecință ura față de orice fel de bunătate – a devenit universală. Lumea era în pruncia ei, totuși, după ce a apărut prima dată păcatul, acesta a devenit de îndată înfricoșător prin proporțiile sale până când a inundat lumea. Dumnezeu, care i-a creat pe oameni și le-a dat cu mână largă darurile generoase ale Providenței Sale, era desconsiderat și disprețuit chiar de cei care beneficiaseră de darurile Sale… Totuși, fără a ține seama de faptul că păcătoșii L-au uitat pe Binefăcătorul lor generos, Dumnezeu nu i-a neglijat și nu S-a întors de la ei ca să-i lase să piară în nelegiuirea și silnicia lor, fără a-i face conștienți de ticăloșia lor și de urmările călcării Legii Sale. El le-a trimis continuu mesaje de avertizare și rugăminți de a se întoarce. (…)

  Dumnezeu, pe care oamenii L-au desconsiderat și dezonorat și de a cărui iubire plină de îndurare și bunăvoință au abuzat, avea încă milă de neamul omenesc și, în dragostea Sa, a oferit un refugiu pentru toți cei care erau gata să-l accepte. El i-a spus lui Noe să construiască o corabie și în același timp să predice locuitorilor lumii că Dumnezeu va trimite un potop de ape pe pământ pentru a-i distruge pe cei nelegiuiți. Dacă aveau să creadă în solie și să se pregătească pentru acel eveniment prin pocăință și reformă, ei aveau să primească iertare și să fie salvați. Dumnezeu nu a luat Duhul Său de la neamul omenesc fără să-i avertizeze de rezultatul sigur al călcării Legii Sale.

  Duhul lui Dumnezeu a continuat să lupte cu cei răzvrătiți până când timpul specificat de Dumnezeu aproape a expirat, când Noe și familia sa au intrat în corabie, iar mâna lui Dumnezeu a închis ușa corăbiei. Mila a părăsit tronul de aur, încetând să mai mijlocească pentru omenire.

  Fără a ține seama că Dumnezeu lucra pentru a-i atrage pe păcătoși la Sine prin Duhul Său cel Sfânt, în răzvrătirea lor, ei se îndepărtau de Dumnezeu și se împotriveau continuu cerințelor iubirii infinite. Noe s-a ridicat cu noblețe în mijlocul unei lumi care Îl desconsidera pe Dumnezeu și se complăcea în tot felul de dezmățuri, ceea ce a condus la nelegiuiri și violență de tot felul… Ce spectacol pentru lume în timp ce Noe, prin ascultarea sa, stă conectat la Dumnezeu în contrast cu lumea! – Signs of the Times, 20 decembrie 1877

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  (In)suflă credință!

  Doamne, ajută-mă să fiu în lumea aceasta un martor al speranței pentru cei care nu mai cred nici măcar în ei înșiși! Dă-mi tăria să fiu pentru alții o ancoră în furtună! PROVOCARE: Pune-ți ca țintă astăzi să încurajezi cât mai multe persoane!

  Un cuvânt potrivit la vreme potrivită

  Te rugăm, Tată bun, să ne ajuți să vorbim ca Tine! PROVOCARE: Caută astăzi să comunici cu cineva cu care nu îți este ușor să o faci, preferabil dintr-o altă generație decât a ta! Cere inspirație pentru a-i da un telefon, pentru a-i scrie o scrisoare sau pentru a discuta deschis cu o astfel de persoană!

  Vorba multă, bogăția omului

  Doamne, Te rog să îmi deschizi mintea pentru a putea fi deschis în comunicarea și relaționarea cu cei din jurul meu! PROVOCARE: Încearcă astăzi să eviți în felul în care comunici exagerările, bârfa și judecarea altora!

  Sărutul cuvintelor

  Doamne, fă Tu ca din gura noastră să iasă doar săruturi care să aline durerea celor din jur! PROVOCARE: Gândește-te la un lucru frumos pe care ai vrut să-l spui cuiva de mult timp, dar ai tot amânat! Ce-ar fi să i-l spui chiar astăzi?

  Publicate astăzi

  Douăsprezece feluri de rod

  Când nu știi ceva, nu insista să pari mai deștept sau mai cunoscător, în cele din urmă se va dovedi neștiința, și această dezvăluire doare mult mai rău decât modestia de a recunoaște o limită firească. Până și geniile mai au multe lucruri de înțeles și de descoperit. Va fi un timp al descoperirilor și al științei depline, veșnicia se va ocupa de acest lucru.

  O voce slabă și liniștită

  Când ești îndemnată de Duhul Sfânt să faci un anumit lucru – când auzi vocea Lui spunându-ți să faci ceva – ascultă și acționează! Nu știi niciodată cum vrea Dumnezeu să te folosească pentru a le face un bine celorlalți.

  Un duh de putere

  În caz de timiditate, de lipsă de motivație sau de oricare altă barieră ai putea întâlni, Domnul este gata să-ți dea puterea de a rezolva lucrurile. El îți dă puterea dragostei și a unei minți sănătoase și echilibrate pentru a lua cele mai bune decizii. Fie ca Domnul să-ți dea aceste daruri chiar astăzi!

  (In)suflă credință!

  Doamne, ajută-mă să fiu în lumea aceasta un martor al speranței pentru cei care nu mai cred nici măcar în ei înșiși! Dă-mi tăria să fiu pentru alții o ancoră în furtună! PROVOCARE: Pune-ți ca țintă astăzi să încurajezi cât mai multe persoane!

  A tevékeny szeretet országa

  „Jézus pedig felelt nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (Ján...