Ascultarea neclintită a lui Noe

  Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu. (Geneza 6:9)

  Urmărește ediția video aici.

  Cât de simplă și copilărească era credința lui Noe în mijlocul necredinței lumii… Credința sa era desăvârșită prin faptele sale. El a dat lumii un exemplu, crezând întocmai ceea ce spunea Dumnezeu. Sub îndrumarea lui Dumnezeu a început să construiască arca, o corabie imensă, pe pământul uscat. Mulțimi veneau de pretutindeni pentru a vedea această priveliște ciudată… și pentru a asculta cuvintele serioase și stăruitoare ale acestui bărbat deosebit, care dădea impresia că el însuși crede fiecare cuvânt pe care îl rosteşte.

  Cuvintele lui Noe erau însoțite de putere, căci vocea lui Dumnezeu era cea care vorbea oamenilor prin slujitorul Său. Unii erau profund convinși și ar fi dat atenție cuvintelor de avertizare, însă erau atât de mulți cei care batjocoreau și ridiculizau solia de implorare și chemare la pocăință, încât au preluat și ei același spirit, împotrivindu-se invitațiilor milei… și curând se numărau printre cei mai obraznici și sfidători batjocoritori; căci nimeni nu ajunge așa de nepăsător și atât de mult adâncit în păcat ca cei ce au avut odată lumina, care au fost convinși de Duhul lui Dumnezeu, dar I s-au împotrivit. În mijlocul batjocurii și disprețului popular, în mijlocul răutății și neascultării, Noe s-a distins prin integritatea și ascultarea sa neșovăielnică… El era din lume, însă nu era lumesc. Prin credincioșia sa neclintită față de cuvintele lui Dumnezeu, Noe a devenit obiectul disprețului și batjocurii. (…)

  În timp ce vocea lui Dumnezeu se făcea auzită prin Noe, prin implorări și avertizări în condamnarea păcatului și nedreptății, Satana nu dormea; el își mobiliza forțele. Noe a fost pus la probă. A întâmpinat opoziție din partea oamenilor mari ai lumii, de la filozofi până la așa-numiții oameni de știință, care au încercat să-i arate că solia sa nu poate să fie adevărată, însă vocea lui nu a putut fi adusă la tăcere; timp de o sută douăzeci de ani, cuvintele de avertizare au continuat să fie auzite pe un ton serios, susținute de lucrul energic la corabie… Duhul lui Dumnezeu Se lupta cu oamenii ca să-i determine să accepte și să creadă adevărul, însă și sugestiile lui Satana erau ascultate; inimile lor rele erau mai înclinate să treacă de partea tatălui minciunii decât de partea Iubirii infinite care îi implora. Ei își manifestau indiferența și disprețul față de solemnele avertismente ale lui Dumnezeu, continuând să facă exact aceleași lucruri pe care le făceau înainte de a li se da avertizarea. (…)

  Zilele lui Noe, ne spune Domnul Hristos, au fost la fel ca cele care vor precede revenirea Sa pe norii cerului. – Signs of the Times, 20 decembrie 1877

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Tăria capului limpede

  Vezi ce te supără la cei mai tineri! Cu siguranță, vei putea găsi o rezolvare dacă vei gândi curat și limpede. PROVOCARE: Arată-i simpatie unui tânăr care a făcut alegeri greșite! Ajută-l să înțeleagă că, deși nu ești de acord cu ce a făcut, îl iubești și ești gata să îl ajuți cu ce poți!

  O singură variantă

  Când te vei ruga, pune în balanță moștenirea pregătită de tine pentru cei din generația tânără! PROVOCARE: Ia-ți un angajament în fața Cerului că nu vei lăsa să treacă nicio zi fără să le vorbești celor tineri despre Calea lui Dumnezeu!

  Nicio negociere

  Generația de mâine se clădește prin generația de astăzi. Tu poți fi azi un arhitect al celor ce Îi vor sluji mâine lui Dumnezeu. PROVOCARE: Ia-ți timp să te ocupi de viața spirituală a copiilor sau a nepoților tăi! Ajută-i să Îl cunoască pe Isus în mod personal!

  Publicate astăzi

  Luna Șebat

  Orice s-ar întâmpla în viața cuiva de lângă noi, să nu facem niciodată presupuneri grăbite și să considerăm că necazul lui se datorează faptului că e părăsit de Dumnezeu. Trebuie să fim conștienți că, atunci când cineva trece prin experiențe triste sau dureroase, acel om e poate cel mai aproape de Dumnezeu. Sub nicio formă să nu ne erijăm noi în unelte de pedeapsă pentru cineva, ci, dimpotrivă, să ne aplecăm și să-l ridicăm pe cel căzut sub povară chiar și în cazul unei vinovății evidente. Dacă nu cel căzut, atunci cine să aibă nevoie de ajutor și de înțelegere din partea cuiva care se consideră copil al lui Dumnezeu?

  Totul strălucește

  În ziua aceea, când va veni să Își ia pietrele prețioase, ne vom putea așeza cu bucurie alături de ceilalți care au trecut prin procesul de lustruire, ca să strălucim ca stelele, pentru totdeauna.

  Cea mai mare speranță

  În momentele de descurajare, spune alături de psalmist: „Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire”. Apoi continuă să-ţi imaginezi şi să meditezi asupra stării de bucurie eternă promisă de versetul de astăzi. Această promisiune este validă nu numai pentru veşnicie, ci şi pentru astăzi.

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Krisztus a Bíró

  „Az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta.” (Ján 5,22)„Tanításaiban Krisztus...