Articolul precedentPetru – scara virtuților
  Articolul următorIoan – conexiune totală

  Sabatul lui Dumnezeu

  Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău. (Exodul 20:10)

  Urmărește ediția video aici.

  Când a creat pământul și i-a așezat pe oameni pe el, Dumnezeu a împărțit timpul în șapte perioade. Şase dintre ele ni le-a dat nouă să ne fie pentru propriul nostru folos, să le folosim pentru treburile vremelnice, iar una Şi-a rezervat-o pentru Sine. Odihnindu-Se în ziua a șaptea, El a binecuvântat-o și a sfințit-o. De atunci, ziua a șaptea trebuia să fie considerată ziua de odihnă a Domnului și păzită cu sfințenie, ca un memorial al lucrării Sale creatoare. Nu ziua întâi, a doua, a treia, a patra, a cincea sau a șasea au fost cele sfințite, sau puse deoparte pentru un scop sfânt; nu a fost vorba de a șaptea parte din timp sau de faptul că nu contează ce zi este, ci a fost vorba de ziua a șaptea, ziua în care Dumnezeu S-a odihnit. (…)

  Când a fost dată Legea pe Sinai, Sabatul a fost așezat în mijlocul preceptelor morale, chiar în centrul Decalogului. Însă instituția Sabatului nu a fost făcută cunoscută atunci pentru prima dată. Porunca a patra își are originea la creație. Ziua de odihnă instituită de Creator a fost sfințită de Adam în Edenul cel sfânt și de oamenii lui Dumnezeu în decursul vremurilor patriarhale. În timpul îndelungatei robii în Egipt, sub stăpâni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, israeliții nu au putut ține Sabatul; de aceea Domnul i-a scos de acolo ca să poată păstra ziua Sa cea sfântă.

  O minune întreită s-a produs în cinstea Sabatului, chiar înainte ca Legea să fie dată la Sinai. În ziua a șasea a căzut o cantitate dublă de mană, în Sabat nu a căzut deloc mană, iar partea de care era nevoie pentru Sabat s-a păstrat nealterată, în timp ce, dacă în altă zi s-ar fi păstrat mană pentru a doua zi, nu ar mai fi fost bună de mâncat. Aici avem dovezi concludente că Sabatul a fost instituit la creație, atunci când au fost puse temeliile pământului, când stelele dimineții izbucneau în cântări și toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de bucurie. Şi caracterul său sacru este și va rămâne neschimbat până la încheierea timpului. De la creație, fiecare precept al Legii fusese obligatoriu pentru omenire și aceasta a fost păzită de cei ce se temeau de Domnul. Învățătura potrivit căreia Legea lui Dumnezeu a fost desființată constituie una dintre invențiile lui Satana pentru a duce neamul omenesc la pieire. (…)

  Poruncile cele sfinte au fost încredințate în special evreilor; a nu fi israelit însemna a nu aparține de poporul favorit al lui Dumnezeu… Acum profetul declară că străinul care Îl va iubi pe Dumnezeu și se va teme de El se va bucura de privilegiile care au aparținut în exclusivitate poporului ales. – Signs of the Times, 28 februarie 1884

  Sabatul lui Dumnezeu - 2019. De la creație, fiecare precept al Legii fusese obligatoriu pentru omenire și aceasta a fost păzită de cei ce se temeau de Domnul. Învățătura potrivit căreia Legea lui Dumnezeu a fost desființată constituie una dintre invențiile lui Satana pentru a duce neamul omenesc la pieire.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...