Articolul precedentIoan – conexiune totală
  Articolul următorIoan – dragoste și lumină

  Sabatul în dispensațiunea Evangheliei

  Ferice de omul care face lucrul acesta și de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind Sabatul ca să nu-l pângărească și stăpânindu-și mâna ca să nu facă niciun rău! (Isaia 56:2)

  Profetul Isaia, privind înainte spre dispensațiunea Evangheliei, afirmă într-un mod cât se poate de impresionant obligația de a respecta Sabatul și binecuvântările care însoțesc păzirea acestuia. (…)

  Până atunci, circumcizia și păzirea cu strictețe a legii ceremoniale au reprezentat condițiile pe baza cărora neamurile puteau fi admise în adunarea lui Israel. Însă aceste criterii aveau să fie desființate de către Evanghelie. „Şi pe toți cei ce vor păzi Sabatul ca să nu-l pângărească și vor stărui în legământul Meu, îi voi aduce în muntele Meu cel sfânt și-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile-de-tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.”
  Iar apoi, după ce mustră egoismul, violența și opresiunea lui Israel și îi îndeamnă spre fapte ale neprihănirii și milei, El spune: „Dacă îți vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă, dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L și dacă-L vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și Eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit.”

  Această profeție ajunge de-a lungul secolelor până la vremea când omul păcatului a încercat să elimine una dintre poruncile Legii lui Dumnezeu, să calce în picioare Sabatul original al lui Iehova, iar în locul acestuia să înalțe propria sa invenție. (…)

  În Eden au fost puse temeliile a două instituții care nu s-au pierdut după căderea în păcat – Sabatul și căsătoria. Acestea au fost duse de oameni dincolo de porțile paradisului. Toți cei care iubesc și păzesc Sabatul și păstrează curăția instituției căsătoriei chiar prin acest lucru dovedesc că sunt prieteni ai oamenilor și prieteni ai lui Dumnezeu. Şi toți aceia care, prin cuvânt sau faptă, diminuează obligația față de aceste instituții sacre sunt dușmani atât ai lui Dumnezeu, cât și ai oamenilor și își folosesc influența și talentele date lor de Dumnezeu pentru a induce o stare de confuzie și stricăciune morală. – Signs of the Times, 28 februarie 1884

  Sabatul în dispensațiunea Evangheliei - 2019. Toți cei care iubesc și păzesc Sabatul și păstrează curăția instituției căsătoriei chiar prin acest lucru dovedesc că sunt prieteni ai oamenilor și prieteni ai lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...