Temelia biblică pentru Sabat

  Este scris: „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4:4)

  Domnul Hristos S-a împotrivit ispitirilor vrăjmașului cu singura armă pe care soldatul crucii lui Hristos o poate folosi cu succes: „Stă scris.” Unde? În Vechiul și în Noul Testament. Cu aceste cuvinte, noi trebuie să ne apărăm pe noi înșine și să-i avertizăm şi pe alții, propovăduindu-le Cuvântul vieții.

  Mulți oameni nu au înțeles niciodată că nu duminica este Sabatul despre care vorbește porunca a patra. Folosindu-și viclenia, Satana a ascuns acest lucru și a prezentat o zi obișnuită ca fiind sacră, făcând astfel ca întreaga lume să se facă vinovată înaintea lui Dumnezeu de călcarea Legii Sale. Mulți sunt cu totul în necunoștință de faptul că ei nu țin porunca a patra. Este esențial ca toți oamenii să caute adevărul în Cartea divină, care ne este călăuză, astfel ca ei să poată lua o decizie după ce sunt în cunoștință cu privire la ceea ce spune Dumnezeu în această chestiune. Oamenii au spus multe lucruri, însă noi nu ne putem întemeia credința pe cuvintele unor persoane. Sunt două aspecte ale acestei chestiuni. Pe de-o parte Dumnezeu Își prezintă Legea Sa, pe de altă parte Satana continuă să-și susțină sabatul său cel fals, contrafăcut. (…)

  Duminica este un copil al papalității. Acesta a fost însă hrănit și crescut de lumea protestantă ca fiind o cerință autentică a lui Iehova; însă nu are temelie în Cuvântul lui Dumnezeu. Lumea creștină este pusă la probă prin felul în care se raportează la acesta. Dumnezeu îi îndeamnă pe oameni să cerceteze Scripturile pentru a găsi dovezi care să susțină păzirea duminicii. Cei care cercetează cu dorința de a afla adevărul vor descoperi că în trecut s-au bizuit pe tradiție și că au acceptat o instituție a papalității. (…)

  Noi suntem răspunzători doar pentru lumina care strălucește asupra noastră. Poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus ne pun la probă. Dacă suntem credincioși și ascultători, Dumnezeu Își va găsi plăcere în noi și ne va binecuvânta ca pe cei aleși ai Săi, poporul Său pus deoparte. Când abundă credința desăvârșită și iubirea desăvârșită, făcându-și lucrarea în inimile celor care sunt urmași ai lui Hristos, aceștia vor exercita o influență puternică. De la ei va emana lumină, împrăștiind întunericul din jurul lor, curățindu-i și înnobilându-i pe toți cei care ajung în sfera influenței lor și aducându-i la cunoștința adevărului pe toți cei care vor să fie iluminați și să meargă pe calea umilă a ascultării.

  Binecuvântări mărețe le sunt promise acelora care sfințesc Sabatul lui Dumnezeu. – Review and Herald, 13 iulie 1897

  Temelia biblică pentru Sabat - 2019. Dumnezeu îi îndeamnă pe oameni să cerceteze Scripturile pentru a găsi dovezi care să susțină păzirea duminicii. Cei care cercetează cu dorința de a afla adevărul vor descoperi că în trecut s-au bizuit pe tradiție și că au acceptat o instituție a papalității.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...