Datoria prezentă

  În sârguință, fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu duhul. Slujiți Domnului. (Romani 12:11)

  Urmărește ediția video aici.

  Datoria prezentă a fiecărui copil credincios al lui Dumnezeu este aceea de a aștepta cu răbdare, de a veghea și de a lucra cu credincioșie până la venirea Domnului, ca să putem fi pregătiți pentru solemnul eveniment. Însușirile adevăratului urmaș al lui Hristos, ale bărbatului desăvârșit în Hristos Isus, ale femeii desăvârșite în Hristos Isus se vor vedea în felul cum lucrează, veghează și Îl așteaptă pe Domnul. Ei nu se vor pierde în contemplare sau meditație și nici nu se vor lăsa copleșiți de cine știe ce treburi importante, ajungând să-și neglijeze astfel evlavia personală, însă la creștinul echilibrat, devoțiunea personală se va împleti cu lucrul sârguincios și urmașii lui Hristos vor fi „în sârguință fără preget”, „plini de râvnă cu duhul, slujind Domnului”. Candelele trebuie pregătite să ardă mereu, ca să poată trimite raze de lumină în întunericul lumii. (…)

  Domnul vine curând și, de aceea, avem nevoie de școlile noastre, nu ca să fim educați în ele în felul lumii, ci pentru ca instituțiile noastre de educație să se asemene mai mult cu școlile profeților – să fie locuri în care să putem învăța voia lui Dumnezeu și să pătrundem tainele științei, astfel ca să-L putem înțelege mai bine pe Dumnezeu, lucrările Sale și caracterul Domnului Isus, pe care L-a trimis El… Poporul lui Dumnezeu trebuie să dobândească tot mai multă pricepere și experiență, căci de lucru va fi tot mai mult pentru toți, mai ales pentru cei în poziții de răspundere. Pe măsură ce ne apropiem de sfârșit, Satana va face eforturi disperate pentru a-i înfrânge pe cei care îi pun sub semnul întrebării pretenția de autoritate asupra pământului, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie pregătit pentru luptă. Dumnezeu cere să fie puse la lucru toate capacitățile cu care i-a înzestrat pe bărbați și femei, folosindu-și toate puterile naturale și cele cultivate spre a face tot ce este necesar… Urmașii lui Hristos nu pot părăsi postul datoriei lor fără a trăda răspunderea sacră încredințată, fără a-și pune în pericol propria mântuire și pe cea a altor suflete. Trebuie să fiți credincioși față de lucrarea ce vi s-a încredințat, și nu să căutați ceva nou și straniu.

  Pe măsură ce Domnul Hristos le prezenta marea lucrare ce trebuia făcută și le făgăduia darul Duhului Sfânt, ucenicii erau nerăbdători să afle dacă aveau să ajungă să vadă împlinirea mult așteptatei lor nădejdi. Ei L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăția lui Israel?” Domnul le-a mustrat curiozitatea și le-a spus: „Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.” – General Conference Bulletin, trimestrul al IV-lea, 1896, p. 764

  Datoria prezentă - 2019. Urmașii lui Hristos nu pot părăsi postul datoriei lor fără a trăda răspunderea sacră încredințată, fără a-și pune în pericol propria mântuire și pe cea a altor suflete. Trebuie să fiți credincioși față de lucrarea ce vi s-a încredințat, și nu să căutați ceva nou și straniu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...