Reflectoare ale lui Hristos

  Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. (Faptele apostolilor 1:7)

  Urmărește ediția video aici.

  Ucenicii nu au putut afla timpul celei de-a doua veniri a Domnului Hristos, însă au înțeles că, numai după primirea Duhului Sfânt, Îl vor mărturisi pe Domnul Hristos cu putere. Curiozitatea lipsită de răbdare de a cunoaște timpul stabilit a fost mustrată. Nu ne-a fost dat să cunoaștem acest lucru și nu trebuie să fim nerăbdători a cunoaște lucruri pe care Domnul nu ni le-a încredințat niciodată, ci le-a păstrat pentru Sine. Însă darul Duhului Său este pentru noi; pe acesta Îl putem aștepta cu încredere și Îl vom primi cu îmbelșugare; căci nu putem face nimic pentru mântuirea sufletelor fără acest dar divin. Din cauză că viața omului este atât de scurtă, din fiecare eveniment trebuie făcută o ocazie de a ne îmbogăți sufletele cu adevărurile Evangheliei.

  Pe măsură ce timpul se apropie de încheiere, trebuie să păstrăm înaintea minții noastre spiritualitatea Legii și totala lipsă de valoare a unei supuneri formale față de porunci, atitudine ce însoțește o religie legalistă. Trebuie înălțate principiile eterne ale adevărului. Caracterul sfânt, de Tată bun, al lui Dumnezeu, trebuie prezentat tuturor. Trebuie să fim conștienți de obligațiile pe care le avem în acțiunile noastre zilnice, ca să putem înțelege relația noastră cu Dumnezeu și unii față de alții; trebuie să veghem asupra sufletelor pentru că vom da socoteală pentru ele. Trebuie să prezentăm înaintea oamenilor nu închipuiri de-ale oamenilor, nu plăsmuirile și concluziile lor, ci harul lui Dumnezeu, care a fost arătat prin faptul că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Trebuie să-L înălțăm pe Isus, pentru ca El să-i atragă pe oameni la Sine. (…)

  Cât de greu este pentru ei să conștientizeze nevoia de rugăciune continuă, de pocăință sinceră, de a atinge din ce în ce mai mult desăvârșirea caracterului, care constituie sarea experienței creștine și dovada lucrării Duhului Sfânt asupra inimii. Duhul Sfânt trebuie să lumineze, să reînnoiască și să sfințească sufletul.

  Fie ca toți să-și facă acum datoria, lucrând activ împreună cu Domnul Hristos! Reprezentați-L pe Domnul Isus prin exemplul vostru de evlavie creștină, astfel ca harul să poată apărea așa cum este el – frumos, atrăgător, armonios și întotdeauna consecvent. O viață de sfințenie nu este o viață de contemplare trândavă, ci o viață plină de lucru sârguincios pentru Mântuitorul, a cărui strălucire merge mereu crescând, până la miezul zilei. – General Conference Bulletin, trimestrul al IV-lea, 1896, p. 765

  Reflectoare ale lui Hristos - 2019. Cât de greu este pentru ei să conștientizeze nevoia de rugăciune continuă, de pocăință sinceră, de a atinge din ce în ce mai mult desăvârșirea caracterului, care constituie sarea experienței creștine și dovada lucrării Duhului Sfânt asupra inimii.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...