Cu cerul în viață chiar de aici

  Ferice de cei ce țin poruncile Sale, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. (Apocalipsa 22:14; KJV)

  Dacă vrem să intrăm în ceruri, atunci trebuie să ne luptăm să introducem tot ce este legat de cer în viața noastră de pe pământ. Religia Domnului Hristos nu îl degradează niciodată pe primitor. Aceasta exercită o influență cerească asupra minții și asupra felului de a fi al oamenilor. Când are acces la inimile celor aspri și neciopliți, Cuvântul lui Dumnezeu începe un proces de rafinare asupra caracterului, iar cei ce se lasă modelați devin umili și dornici de a învăța, precum copiii mici… Ei vor fi pietre vii în templul lui Dumnezeu și sunt ciopliți, tăiați, cizelați pentru a fi corespunzători pentru clădirea lui Dumnezeu. Cei care sunt din fire îngâmfați devin blânzi și smeriți cu inima. În caracterul lor se produce o schimbare, ei fiind transformați prin înnoirea minții lor și prin regenerarea produsă de Duhul Sfânt.

  Dumnezeu a spus la început: „Să facem om după chipul și asemănarea Noastră”, însă păcatul aproape a șters chipul moral al lui Dumnezeu din oameni. Această stare lamentabilă nu ar fi cunoscut schimbare sau speranță dacă Domnul Isus nu ar fi venit în lumea noastră pentru a fi Mântuitorul și Exemplul nostru. În mijlocul degradării morale a acestei lumi, El stă, prin caracterul Său frumos și fără pată, ca model pe care să-l imităm. Noi trebuie să-L studiem, să-L imităm și să-L urmăm pe Domnul Isus Hristos. Atunci frumusețea caracterului Său va fi transpusă în viețile noastre, în cuvinte și fapte… Prin Domnul Hristos, noi putem deține un spirit de iubire și ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Prin meritele Sale, chipul Său moral poate fi refăcut în noi, iar când va avea loc judecata și vor fi deschise cărțile, noi vom putea beneficia de aprobarea lui Dumnezeu.

  Ioan a văzut sfânta cetate, Noul Ierusalim, cu cele douăsprezece porți de mărgăritar și cele douăsprezece temelii de pietre prețioase, coborând de la Dumnezeu din ceruri… Fiecare dintre cei ce vor intra pe acele porți și vor merge pe străzile cetății va fi fost transformat și curățit aici pe pământ, prin puterea adevărului, iar cununa slavei nemuritoare va împodobi fruntea celui biruitor.

  Națiunile care au păzit adevărul vor intra acolo și vocea Fiului lui Dumnezeu va pronunța cuvântul de bun-venit cu bucurie: „Ferice de cei ce țin poruncile Sale, ca să aibă drept la pomul vieții.” – Signs of the Times, 22 decembrie 1887

  Cu cerul în viață chiar de aici - 2019. Prin Domnul Hristos, noi putem deține un spirit de iubire și ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Prin meritele Sale, chipul Său moral poate fi refăcut în noi, iar când va avea loc judecata și vor fi deschise cărțile, noi vom putea beneficia de aprobarea lui Dumnezeu.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Strângeţi-vă comori în cer!

  Te rog, dragă părinte, să nu lași nimic și pe nimeni să te abată de la misiunea vieții tale! Copleșit uneori de propria-mi neputință și de propriile eșecuri și limitări, aleg astăzi, Părinte, să-mi pun încrederea mea în credincioșia Ta, știind că atunci se vor petrece lucruri cu adevărat frumoase în căminul meu. PROVOCARE: Studiază astăzi împreună cu copiii sau nepoții tăi, dacă este posibil, studiile lor de Școala de Sabat!

  Formează-i pe copii pentru cer!

  Doamne, ajută-ne să lucrăm pentru copiii noștri și să facem o prioritate din convertirea lor! PROVOCARE: Ce programe se organizează în biserica ta pentru copii și tineri? Gândește-te cum i-ai putea susține și oferă-ți ajutorul!

  Oferă-le timp copiilor! Vei învăţa cea mai preţioasă lecţie

  Doamne, fă-mă dispus să învăț de la copiii mei ce înseamnă în mod autentic smerenia! PROVOCARE: Lasă deoparte telefonul și petrece timp cu copilul tău!

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...