Până la marginile pământului

  Şi-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. (Faptele apostolilor 1:8)

  Domnul Hristos a încredințat ucenicilor Săi lucrarea pe care o lăsase în mâna lor, începând din Ierusalim. Ierusalimul fusese scena actului uimitor pe care El l-a făcut față de neamul omenesc. Acolo El a suferit, a fost respins și condamnat. Provincia Iudeea fusese locul nașterii Sale. Acolo, în trup omenesc, a umblat printre oameni, și doar puțini au fost aceia care au înțeles cât de aproape ajunsese cerul de pământ atunci când Isus era printre ei. Lucrarea ucenicilor trebuia să înceapă din Ierusalim.

  Însă lucrarea nu trebuia să se oprească aici. Ea trebuia să se extindă până la cele mai îndepărtate locuri de pe pământ. Domnul Hristos le spusese ucenicilor Săi: „Voi ați fost martori ai vieții Mele de sacrificiu de Sine în folosul lumii. Ați fost martori ai eforturilor pe care le-am făcut pentru Israel. Deși ei nu au vrut să vină la Mine ca să aibă viață, deși preoții și conducătorii au făcut cu Mine ce au vrut ei, deși M-au respins, așa cum a prezis Scriptura, vor mai avea totuși o posibilitate de a-L accepta pe Fiul lui Dumnezeu. Ați văzut că pe toți cei ce vin la Mine mărturisindu-și păcatele, Eu Îi primesc cu bucurie. «Pe cel ce vine la Mine, nu îl voi izgoni afară.» Toți cei care doresc pot fi împăcați cu Dumnezeu și pot primi viața veșnică. Vouă, ucenicilor Mei, vă încredințez această solie a îndurării. Aceasta trebuie dată mai întâi lui Israel, iar apoi tuturor neamurilor, limbilor și popoarelor.” (…)

  Prin darul Duhului Sfânt, ucenicii aveau să primească o putere extraordinară. Mărturia lor avea să fie confirmată prin semne și minuni.

  Ucenicii trebuiau să-și înceapă lucrarea de acolo de unde se aflau. Nu trebuiau să ocolească niciun câmp, oricât de greu sau nepromițător ar fi fost. La fel, toți cei ce lucrează pentru Hristos, trebuie să înceapă acolo unde se află. În familiile noastre poate că există suflete dornice de simpatie, flămânde după pâinea vieții. Poate că sunt copii care trebuie crescuți pentru Hristos. Sunt oameni fără Dumnezeu chiar la ușile noastre. Să ne facem cu credincioșie lucrarea care este cea mai apropiată de noi. Apoi eforturile noastre pot fi extinse mai departe, pe măsură ce mâna lui Dumnezeu ne conduce pe cale. Lucrarea multora pare restricționată de circumstanțe, însă, oricare ar fi cazul, dacă aceasta este împletită cu credință și sârguință, ea va fi simțită până în cele mai îndepărtate părți ale pământului. Lucrarea lui Hristos când a fost pe pământ a părut că este limitată la un câmp îngust, însă mulțimi din toate țările au auzit solia Sa. – Review and Herald, 9 octombrie 1913

  Până la marginile pământului - 2019. Sunt oameni fără Dumnezeu chiar la ușile noastre. Să ne facem cu credincioșie lucrarea care este cea mai apropiată de noi. Apoi eforturile noastre pot fi extinse mai departe, pe măsură ce mâna lui Dumnezeu ne conduce pe cale.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  Publicate astăzi

  Dubluri în casă

  Dacă ai măcar un lucru în dublu exemplar, atunci ești mult mai bogat decât foarte mulți care încă nu au reușit nici măcar cât tine. Nu uita să-I fii recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ce ai!

  Vei merge acolo unde Dumnezeu te trimite?

  Mă rog ca, atunci când ești singură și tristă, să arunci asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. Lasă-L pe El să le ducă pentru tine. El a promis să-ți meargă alături la fiecare pas.

  O generație de înţelepţi

  Tu poţi deveni un mijloc prin care cei bătrâni să primească răspuns la cererea lor pentru ocrotire. E posibil ca Dumnezeu să te cheme să uşurezi poverile unui vârstnic care este sau nu un membru al familiei tale.

  Învață să asculți!

  Duhule Sfânt, vreau să învăț de la Tine cum să ascult eficient! PROVOCARE: Propune-ți astăzi să fii receptiv la mesajele copilului tău!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...