Prima și a doua venire

  El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. (Matei 24:31)

  Urmărește ediția video aici.

  Conducătorii națiunii iudaice aveau Scripturile Vechiului Testament, care preziseseră în mod clar felul primei veniri a Domnului Hristos. Prin profetul Isaia, Dumnezeu descrisese înfățișarea și misiunea Domnului Hristos, spunând: „Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința…”

  Toate evenimentele minunate de care era legată cea de-a doua venire, ei le așteptaseră să aibă loc la prima Sa venire. De aceea, când a venit, ei nu L-au primit. (…)

  Între prima și cea de-a doua venire a lui Hristos există un contrast izbitor. Niciun limbaj omenesc nu ar putea descrie scenele celei de-a doua veniri a Fiului omului pe norii cerului. El va veni în slava Sa, în slava Tatălui și a sfinților îngeri. El va veni îmbrăcat în haine de lumină, pe care le poartă încă din zilele veșniciei. Îngerii Îl vor însoți… Sunetul trâmbiței va fi auzit chemându-i pe cei morți afară din morminte.

  În timp ce [conducătorii iudei] privesc slava Lui, în mintea lor apare amintirea Fiului omului în trup omenesc. Își aduc aminte cum s-au purtat cu El, cum L-au respins și cum s-au situat de partea marelui apostat. Scenele vieții lui Isus le vin în minte în toată claritatea. Tot ce a făcut El, modul umil în care a venit aici jos pentru a-i scăpa de povara păcatului, toate acestea le apar înainte ca osândire. (…)

  Trăim acum pericolele zilelor de pe urmă. Scenele de luptă se perindă cu repeziciune și ziua cea mare este la uși. Suntem pregătiți pentru aceasta?

  Fiul omului le va da celor neprihăniți cununa vieții veșnice, iar ei „Îl slujesc zi și noapte în templul Lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie Își va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci Mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor.” – Review and Herald, 5 septembrie 1899

  Prima și a doua venire - 2019. Toate evenimentele minunate de care era legată cea de-a doua venire, ei le așteptaseră să aibă loc la prima Sa venire. De aceea, când a venit, ei nu L-au primit. Trăim acum pericolele zilelor de pe urmă. Scenele de luptă se perindă cu repeziciune și ziua cea mare este la uși. Suntem pregătiți pentru aceasta?
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Strângeţi-vă comori în cer!

  Te rog, dragă părinte, să nu lași nimic și pe nimeni să te abată de la misiunea vieții tale! Copleșit uneori de propria-mi neputință și de propriile eșecuri și limitări, aleg astăzi, Părinte, să-mi pun încrederea mea în credincioșia Ta, știind că atunci se vor petrece lucruri cu adevărat frumoase în căminul meu. PROVOCARE: Studiază astăzi împreună cu copiii sau nepoții tăi, dacă este posibil, studiile lor de Școala de Sabat!

  Formează-i pe copii pentru cer!

  Doamne, ajută-ne să lucrăm pentru copiii noștri și să facem o prioritate din convertirea lor! PROVOCARE: Ce programe se organizează în biserica ta pentru copii și tineri? Gândește-te cum i-ai putea susține și oferă-ți ajutorul!

  Oferă-le timp copiilor! Vei învăţa cea mai preţioasă lecţie

  Doamne, fă-mă dispus să învăț de la copiii mei ce înseamnă în mod autentic smerenia! PROVOCARE: Lasă deoparte telefonul și petrece timp cu copilul tău!

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...