Ce dar!

  Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine. (Ioan 14:3)

  Urmărește ediția video aici.

  Timpul trădării lui Isus, al suferințelor și răstignirii Sale se apropia și, în timp ce ucenicii se adunau în jurul Lui, Domnul le-a vorbit despre evenimentele sumbre care urmau să aibă loc, iar inimile lor s-au umplut de tristețe. Pentru a-i mângâia, El le-a spus aceste cuvinte: „Să nu vi se tulbure inima… Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine.” El le-a îndreptat mințile de la acele scene dureroase la locașurile din ceruri și la timpul reîntâlnirii din Împărăția lui Dumnezeu… Deși trebuia să plece de la ei și să Se suie la Tatăl, lucrarea Sa pentru cei pe care i-a iubit nu avea să se sfârșească. El avea să pregătească locașuri pentru aceia care, pentru El, au fost străini și călători pe pământ…

  După învierea Sa, „El i-a dus până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer.” Vi-i puteți imagina spunându-și unul altuia când se întorceau în Ierusalim: „Ei, Domnul ne-a părăsit. Ce rost mai are să încercăm că câștigăm urmași pentru Isus? Să ne întoarcem la mrejele noastre.” Nu există nicio relatare despre o asemenea conversație între ei. Nu există niciun rând scris și nici măcar vreo aluzie la faptul că ei ar fi avut în gând să părăsească lucrarea Domnului lor înălțat și să se ocupe de treburile lor și de cele ale lumii. Mâna Mântuitorului fusese întinsă spre binecuvântarea ucenicilor pe care îi lăsase în urmă atunci când S-a înălțat. Ei văzuseră slava Sa. El plecase pentru a pregăti locașuri pentru ei. Mântuirea le fusese oferită și, dacă ei aveau să îndeplinească cu credincioșie condițiile pentru aceasta, cu siguranță știau că Îl vor urma în acea lume unde bucuria nu are sfârșit. Inimile lor erau pline de cântări de bucurie și laudă.

  Avem cu toții aceleași motive de recunoștință. Învierea și înălțarea Domnului nostru constituie dovada sigură a biruinței sfinților lui Dumnezeu asupra morții și a mormântului și o garanție că cerul este deschis pentru aceia care își spală hainele caracterului și le albesc în sângele Mielului. Domnul Isus S-a suit la Tatăl ca reprezentant al neamului omenesc și Dumnezeu îi va duce pe cei care reflectă chipul Său acolo unde vor putea privi și vor putea fi părtași ai slavei Sale. (…)

  Să mergem împreună mai departe pentru a avea parte de marea răsplătire și să ne alăturăm corului celor mântuiți! Dacă dorim să ajungem să cântăm laude lui Dumnezeu în ceruri, trebuie ca mai întâi să I le cântăm aici. – Signs of the Times, 27 ianuarie 1888

  Ce dar! - 2019. Să mergem împreună mai departe pentru a avea parte de marea răsplătire și să ne alăturăm corului celor mântuiți! Dacă dorim să ajungem să cântăm laude lui Dumnezeu în ceruri, trebuie ca mai întâi să I le cântăm aici.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...