Făgăduința împlinită

  Intră în bucuria stăpânului tău. (Matei 25:21)

  Deși au privit cu toată atenția spre cer până ce Domnul lor nu S-a mai văzut, ucenicii nu au putut observa îngerii care erau în jurul Comandantului lor iubit. Domnul Isus conducea o mulțime care înviaseră din morți în momentul învierii Sale. Pe măsură ce acea mulțime glorioasă se apropie de porțile cetății veșnice, îngerii cântă: „Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre Împăratul slavei.” Iar îngerii ce păzesc porțile răspund: „Cine este acest Împărat al slavei?” Îngerii însoțitori răspund: „Domnul oștirilor, El este Împăratul slavei.” În timp ce alaiul triumfător intră, îngerii vor să se plece în adorare în fața Domnului slavei, însă El îi oprește. Înainte de a primi omagiul lor, El trebuie să se asigure că sacrificiul Său pentru neamul omenesc decăzut a fost acceptat de Tatăl. El trebuie să Se asigure că prețul plătit pentru răscumpărarea celor pierduți a fost suficient pentru a-i răscumpăra de sub puterea păcatului și a morții… Acolo, în splendoarea din curțile cerești, printre zeci de mii de mii care așteaptă să-și arunce coroanele la picioarele Sale, El nu-i uită pe aceia pe care i-a lăsat pe pământ să îndure împotrivire, ocară și dispreț. După ce Tatăl L-a asigurat că răscumpărarea plătită este acceptată, El mai are o cerere pentru cei care cred în El și Îl urmează: „Tată, vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.” El a cerut ca ucenicii Săi să poată intra în bucuria Sa și să aibă parte de slava Sa și, în cele din urmă, cel care este slujitor credincios al Domnului să poată auzi cuvintele: „Intră în bucuria stăpânului tău.”

  Când a terminat de înaintat cererile Sale, Tatăl a dat porunca: „Toți îngerii lui Dumnezeu să I se închine.” Atunci cântări de bucurie și iubire străbat curțile cerești: „Vrednic, vrednic, vrednic este Mielul care a fost junghiat și trăiește iarăși, biruitor, triumfător!” Şi acest Isus, pe care mulțimi fără număr de oști cerești își găsesc plăcerea să-L adore, va veni din nou pentru a-Şi împlini promisiunea și a primi la Sine pe aceia care-L iubesc. Nu avem noi un motiv extraordinar să ne bucurăm? Împlinirea speranței noastre este gata să aibă loc; cei credincioși vor intra curând în bucuria stăpânului lor. – Signs of the Times, 27 ianuarie 1888

  Făgăduința împlinită - 2019. Acolo, în splendoarea din curțile cerești, printre zeci de mii de mii care așteaptă să-și arunce coroanele la picioarele Sale, El nu-i uită pe aceia pe care i-a lăsat pe pământ să îndure împotrivire, ocară și dispreț.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Minciuna are multe seminţe

  Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe! Dumnezeul adevărului să ne ajute! PROVOCARE: Să fim cât mai atenți la ce pot „fura” urmașii de la noi!

  Care este misiunea mea?

  Uneori, cele mai neînsemnate lucruri pe care le facem au cel mai mare impact. Doamne ajuta-ma sa fiu atent la acest aspect! PROVOCARE: Susține-i pe tineri și acordă-le sprijinul tău!

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...