Fericită nădejde

  Să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. (Tit 2:12)

  Suntem îndemnați să trăim cu cumpătare, dreptate și evlavie în această lume și să așteptăm arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos. Unii au avut o obiecție cu privire la lucrarea mea, deoarece eu spun că este datoria noastră să așteptăm venirea lui Hristos pe norii cerului. Ei obișnuiesc să spună: „Ai crede că ziua Domnului este la uși când o auzi pe sora White vorbind despre venirea Domnului Hristos; dar ea tot predică despre acest subiect de patruzeci de ani și Domnul nu a venit încă.” Aceeași obiecție putea fi adusă și împotriva cuvintelor Domnului Hristos Însuși. El a spus, prin gura ucenicului Său iubit: „Iată, Eu vin curând”, iar Ioan a răspuns: „Amin, vino Doamne, Isuse!”

  Domnul Isus a rostit aceste cuvinte ca niște cuvinte de avertizare și încurajare pentru poporul Său. De ce nu le-am da atenție? Domnul a spus că cei credincioși vor fi găsiți veghind și așteptându-L. Servul cel necredincios spusese: „Stăpânul zăbovește să vină” și a început să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii.

  Timpul exact al celei de-a doua veniri a lui Hristos nu ne este descoperit. Domnul Isus a spus: „Niciun om nu cunoaște ziua sau ceasul acela”. Însă El ne-a dat anumite semne ale venirii Sale, spunându-ne: „Când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că Împărăția lui Dumnezeu este aproape.” El a poruncit ca, pe măsură ce apar semnele venirii Sale, „să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele pentru că izbăvirea voastră se apropie”. Şi, în vederea acestor lucruri, apostolul a scris: „Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi sunteți fii ai luminii și fii ai zilei.” Deoarece nu știm ceasul venirii lui Hristos, noi trebuie să trăim cu cumpătare în veacul de acum, „așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos.”

  Domnul Hristos S-a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne poată răscumpăra din orice nelegiuire și să-Şi curățească pentru Sine un popor deosebit, plin de râvnă pentru fapte bune. Poporul Său trebuie să-și păstreze caracterul deosebit de reprezentant al Său. Există o lucrare de făcut pentru fiecare din cei care fac parte din acest popor… Așa cum spunea apostolul: „Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji.” – Signs of the Times, 24 iunie 1889

  Fericită nădejde - 2019. Deoarece nu știm ceasul venirii lui Hristos, noi trebuie să trăim cu cumpătare în veacul de acum, „așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos.”
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Strângeţi-vă comori în cer!

  Te rog, dragă părinte, să nu lași nimic și pe nimeni să te abată de la misiunea vieții tale! Copleșit uneori de propria-mi neputință și de propriile eșecuri și limitări, aleg astăzi, Părinte, să-mi pun încrederea mea în credincioșia Ta, știind că atunci se vor petrece lucruri cu adevărat frumoase în căminul meu. PROVOCARE: Studiază astăzi împreună cu copiii sau nepoții tăi, dacă este posibil, studiile lor de Școala de Sabat!

  Formează-i pe copii pentru cer!

  Doamne, ajută-ne să lucrăm pentru copiii noștri și să facem o prioritate din convertirea lor! PROVOCARE: Ce programe se organizează în biserica ta pentru copii și tineri? Gândește-te cum i-ai putea susține și oferă-ți ajutorul!

  Oferă-le timp copiilor! Vei învăţa cea mai preţioasă lecţie

  Doamne, fă-mă dispus să învăț de la copiii mei ce înseamnă în mod autentic smerenia! PROVOCARE: Lasă deoparte telefonul și petrece timp cu copilul tău!

  Publicate astăzi

  Primii patru oameni din lume

  Resentimentele cresc în timp dacă nu suntem atenți și dacă nu păstrăm o legătură deplină cu Dumnezeu.

  În fiecare zi, un capitol

  Dumnezeu ne promite că nu ne va „lăsa” și nu ne va „părăsi”, indiferent de circumstanțe. Am simțit conducerea divină – am văzut o schimbare care conducea spre creștere spirituală.

  Dreptatea

  Toţi cei care „flămânzesc şi însetează după neprihănire” sunt numiţi „ferice”. Dumnezeu îi numeşte oameni fericiţi. Înţelegi acest lucru? Ei vor fi categoric săturaţi în virtutea dreptăţii divine.

  Paşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Doamne, dă-ne înțelepciune să fim buni mentori și pune în inima noastră iubire față de copiii și tinerii bisericii Tale! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți numele tuturor copiilor și tinerilor din biserica ta! Apoi, roagă-te pentru fiecare nume în parte!

  Jellem, amit a világ elismer

  "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek,...