Pregătirea pentru ceruri

  Şi i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine. (Zaharia 3:5)

  Pe măsură ce ne apropiem de pericolele zilelor din urmă, ispitele vrăjmașului devin tot mai puternice și mai hotărâte. Satana a coborât cu mare putere, pentru că știe că timpul lui este scurt, și lucrează cu „toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării”. Avertizarea ajunge la noi prin Cuvântul lui Dumnezeu pentru că, dacă i-ar fi cu putință, el i-ar înșela chiar și pe cei aleși.

  Evenimente deosebite vor avea loc curând în lume. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Timpul încercării va veni curând asupra poporului lui Dumnezeu. Apoi va veni acel decret care va interzice celor ce păzesc Sabatul Domnului să cumpere sau să vândă, și ei vor fi amenințați cu pedeapsa și chiar cu moartea dacă nu vor ține ca Sabat ziua întâi a săptămânii. (…)

  În timpul de strâmtorare, Satana îi va stârni pe cei nelegiuiți și ei îi vor înconjura pe cei din poporul lui Dumnezeu pentru a-i distruge. Însă el nu știe că în dreptul numelor lor, în cărțile din ceruri, a fost scris „iertat”. El nu știe că s-a dat porunca: „Dezbrăcați-i de hainele lor murdare” și „îmbrăcați-i cu haine albe” și „puneți-le o mitră curată pe cap”.

  În timp ce vorbim despre nevoia de a ne despărți de păcat, să nu uităm că Domnul Hristos a venit în această lume pentru a-i mântui pe păcătoși și că „el poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El.” Este privilegiul nostru de a crede că El ne poate curăța de orice pată sau urmă de păcat. Noi nu trebuie să limităm puterea Sfântului lui Israel. El dorește ca noi să venim la El chiar așa cum suntem, păcătoși și întinați. Sângele Lui își face lucrarea în mod eficient. Eu vă rog fierbinte să nu mai întristați pe Duhul Său continuând a mai păcătui. Dacă veți cădea în ispită, nu vă descurajați. Această făgăduință ajunge de-a lungul timpului până la noi: „Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos cel neprihănit.” Ar fi suficientă și numai această făgăduință pentru ca de pe buzele muritorilor să se înalțe continuu o cântare de recunoștință. Să adunăm, așadar, aceste prețioase nestemate ale făgăduinței, iar când Satana ne acuză de marea noastră păcătoșenie și ne ispitește să ne îndoim de puterea lui Dumnezeu de a ne mântui, să repetăm cuvintele Domnului Hristos: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” – Review and Herald, 19 noiembrie 1908

  Pregătirea pentru ceruri - 2019. Hristos dorește ca noi să venim la El chiar așa cum suntem, păcătoși și întinați. Sângele Lui își face lucrarea în mod eficient. Eu vă rog fierbinte să nu mai întristați pe Duhul Său continuând a mai păcătui. Dacă veți cădea în ispită, nu vă descurajați.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Eroii din cotidian

  Doamne din cer, pune în sufletul nostru dorința sinceră de a insufla respect pentru părinți în copiii bisericii noastre! PROVOCARE: Ia-ți timp pentru a le povesti în Sabat copiilor bisericii impactul pe care părinții lor l-au avut asupra comunității sau localității voastre!

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Publicate astăzi

  Ceaiul de la ora cinci

  Tu ai un cerc de câțiva apropiați cu care te poți întâlni din când în când pentru o conversație și o prăjitură sau o salată de fructe? Consideri cumva că o astfel de prietenie ar fi necreștinească sau inutilă? Să știi că nu doar prieteniile virtuale pot aduce satisfacții; cele de-adevăratelea, la o ceașcă de ceai și un fursec, sunt cu mult mai prețioase și mai satisfăcătoare.

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...