Pregătirea pentru ceruri

  Şi i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine. (Zaharia 3:5)

  Pe măsură ce ne apropiem de pericolele zilelor din urmă, ispitele vrăjmașului devin tot mai puternice și mai hotărâte. Satana a coborât cu mare putere, pentru că știe că timpul lui este scurt, și lucrează cu „toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării”. Avertizarea ajunge la noi prin Cuvântul lui Dumnezeu pentru că, dacă i-ar fi cu putință, el i-ar înșela chiar și pe cei aleși.

  Evenimente deosebite vor avea loc curând în lume. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Timpul încercării va veni curând asupra poporului lui Dumnezeu. Apoi va veni acel decret care va interzice celor ce păzesc Sabatul Domnului să cumpere sau să vândă, și ei vor fi amenințați cu pedeapsa și chiar cu moartea dacă nu vor ține ca Sabat ziua întâi a săptămânii. (…)

  În timpul de strâmtorare, Satana îi va stârni pe cei nelegiuiți și ei îi vor înconjura pe cei din poporul lui Dumnezeu pentru a-i distruge. Însă el nu știe că în dreptul numelor lor, în cărțile din ceruri, a fost scris „iertat”. El nu știe că s-a dat porunca: „Dezbrăcați-i de hainele lor murdare” și „îmbrăcați-i cu haine albe” și „puneți-le o mitră curată pe cap”.

  În timp ce vorbim despre nevoia de a ne despărți de păcat, să nu uităm că Domnul Hristos a venit în această lume pentru a-i mântui pe păcătoși și că „el poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El.” Este privilegiul nostru de a crede că El ne poate curăța de orice pată sau urmă de păcat. Noi nu trebuie să limităm puterea Sfântului lui Israel. El dorește ca noi să venim la El chiar așa cum suntem, păcătoși și întinați. Sângele Lui își face lucrarea în mod eficient. Eu vă rog fierbinte să nu mai întristați pe Duhul Său continuând a mai păcătui. Dacă veți cădea în ispită, nu vă descurajați. Această făgăduință ajunge de-a lungul timpului până la noi: „Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos cel neprihănit.” Ar fi suficientă și numai această făgăduință pentru ca de pe buzele muritorilor să se înalțe continuu o cântare de recunoștință. Să adunăm, așadar, aceste prețioase nestemate ale făgăduinței, iar când Satana ne acuză de marea noastră păcătoșenie și ne ispitește să ne îndoim de puterea lui Dumnezeu de a ne mântui, să repetăm cuvintele Domnului Hristos: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” – Review and Herald, 19 noiembrie 1908

  Pregătirea pentru ceruri - 2019. Hristos dorește ca noi să venim la El chiar așa cum suntem, păcătoși și întinați. Sângele Lui își face lucrarea în mod eficient. Eu vă rog fierbinte să nu mai întristați pe Duhul Său continuând a mai păcătui. Dacă veți cădea în ispită, nu vă descurajați.
  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  Asumă-ți responsabilitatea!

  Doamne, iartă-mă pentru ocaziile în care nu m-am purtat într-un mod responsabil cu copiii mei! PROVOCARE: Astăzi, dacă voi greși față de copilul meu, voi fi sincer și îi voi spune: „Este vina mea. Îmi pare rău!”

  Îndemnuri către bunici

  Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoții lor! PROVOCARE: Fă-ți astăzi timp pentru nepoți! Dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere-I lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El!

  A îmbătrâni frumos este o artă

  Doamne, ajută-mă să prețuiesc darul vieții trăind-o mereu în lumina valorii pe care mi-ai dat-o la cruce! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o persoană care merită cel mai puțin să te porți frumos cu ea și roagă-te ori de câte ori ai ocazia ca Dumnezeu să aducă binecuvântare și în viața acelei persoane!

  Publicate astăzi

  De la monoclu la ochelari

  Într-un sens figurat, fiecare dintre noi vede lumea prin propriile lentile. Din acest motiv o vedem atât de diferit. Nu uita acest lucru azi, când vei avea impresia că ceilalți au ceva, că nu văd lucrurile corect. Te va ajuta să manifești mai multă toleranță și înțelegere.

  Iar ei au locuit în mijlocul lor

  Mă rog ca și eu să plâng în pocăință când Dumnezeu trimite mustrarea Sa și apoi să procedez conform harului Său, ca să intru în moștenirea Canaanului ceresc. Fie ca aceasta să fie și experiența ta!

  Bunicuţa

  Despre bunici se spune că nepoţii sunt ca o coroană pentru el. Despre copii, textul spune că părinţii sunt mândri de ei. Toţi suntem incluşi în acest text, chiar dacă nu toţi suntem părinţi sau bunici, toţi suntem copii şi toţi trebuie să avem un respect profund faţă de generaţiile trecute.

  Acceptă-mă așa cum sunt!

  Doamne, Te rog să mă ajuți să-mi accept copilul așa cum este și să-i pot arăta, prin vorbe și fapte, aprecierea mea! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să stai de vorbă cu copilul tău, să îl asiguri de toată prețuirea pe care i-o porți și să te străduiești ca, prin purtarea ta, să simtă acest sentiment înălțător!

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...