Cerul jos și cerul sus

  Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. (Romani 15:4)

  Avem o singură perioadă de probă în care să ne formăm caracterul, iar destinul nostru depinde de caracterul pe care ni-l formăm. Cei care, prin harul lui Hristos, și-au format pe pământ caractere care poartă amprenta cerului vor ajunge la maturitate prin influența plină de har a Duhului Sfânt în vederea dobândirii răsplătirii veșnice. Ei devin părtași de natură divină, scăpând de întinarea care este în lume prin pofte. Este o conștientizare a faptului că ne-am format caractere după modelul celui al Domnului Hristos și acest lucru atrage după sine înălțarea de cântări de laudă și recunoștință pentru Dumnezeu și pentru Miel. Cei care apreciază bunătatea, îndurarea și iubirea Domnului Hristos și care, privind la El, sunt schimbați după chipul Său vor primi viața veșnică. Însușirile caracterului lor sunt asemenea celor ale lui Hristos și ei nu pot pierde odihna care rămâne pentru poporul lui Dumnezeu. (…)

  Dacă vrem să vedem cerul, trebuie să avem cerul aici jos. Trebuie să avem și un cer în care să mergem. Trebuie să avem cerul în familiile noastre și, prin Hristos, să ne apropiem continuu de Dumnezeu. Domnul Hristos este marele centru de atracție, iar copilul lui Dumnezeu, ascuns în Hristos, se întâlnește cu Dumnezeu și se pierde în ființa divină. Rugăciunea este viața sufletului; ea înseamnă să ne hrănim cu Hristos; înseamnă să ne întoarcem cu totul fețele spre Soarele Neprihănirii. Şi, în timp ce noi ne întoarcem fața către El, și El Își întoarce fața către noi. (…)

  Prin rugăciuni simple, fierbinți, înălțate cu căință, dorința după cer crește mult. Niciun alt mijloc al harului nu poate fi folosit pentru ca sănătatea sufletului să poată fi păstrată. Rugăciunea aduce sufletul în legătură imediată cu izvorul vieții și întărește nervii și mușchii spirituali ai experienței noastre religioase, căci noi trăim prin credință și Îl vedem pe Acela care este nevăzut. (…)

  Cuvântul lui Dumnezeu este un grânar spiritual din care sufletul poate primi hrana care îi întreține viața. Cercetând cu atenție Cuvântul lui Dumnezeu, vom descoperi învățături, precepte, făgăduințe, sfaturi, îndemnuri și cuvinte de încurajare care vor satisface toate nevoile oricărei minţi omeneşti. Din acesta, omul își poate lua tot ce are nevoie pentru a fi destoinic pentru orice lucrare bună, căci „toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” – Signs of the Times, 31 iulie 1893

  Ellen White
  Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

  Din aceeași categorie

  Nevoia de prieteni

  Ne rugăm ca aceia care își aleg acum drumul în viață să găsească frumusețea în oamenii lui Dumnezeu. PROVOCARE: Fă o listă cu toți tinerii și copiii din biserica ta pe care îi cunoști! Roagă-te săptămâna aceasta pentru fiecare dintre ei!

  Mai arzi?

  Doamne, lasă-mă să ard pentru Tine! PROVOCARE: Încearcă astăzi să înveți un psalm sau măcar câteva versete!

  Înțelegere și sprijin

  Doamne, dă-ne blândețea și iubirea Ta! PROVOCARE: Dacă ai în familie sau în biserică un tânăr care se luptă cu viciile, sună-l și spune-i că îi ești alături și roagă-te pentru el!

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Publicate astăzi

  Al doisprezecelea ucenic

  Poate că ai și tu uneori sentimentul că locurile sunt ocupate, că alții au fost deja chemați, că ei știu deja totul. Nu lăsa descurajarea sau resemnarea să aibă controlul; acceptă atitudinea de voluntar. Implică-te acolo unde se ivește ocazia; fii prezent la acțiunile bisericii și ale familiei tale! Echipa lui Dumnezeu fie se va completa, fie se va lărgi și atunci vei primi legitimația de titular. Nu e nevoie să faci spectacol, ci slujește cu discreție; El va ști!

  Răbdarea este o roadă

  Dacă îi permitem lui Hristos să ne dea puterea de a exercita răbdarea atunci când avem nevoie ea, vom descoperi adevărata libertate care ne scoate de sub stăpânirea propriilor emoții, pentru a trăi ca aceia care au fost schimbați după asemănarea cu Hristos.

  Rugăciunea şi mulţumirea

  Dacă treci prin dificultăţi, în mod deosebit din cauza insultelor, a urii, a invidiei, a resentimentelor sau asprimii în relaţiile cu ceilalţi, citeşte, reciteşte, memorează şi roagă-te. Copiază acest text pe ceva şi poartă-l la tine pentru a-l folosi când eşti ispitit. Mai presus de toate, roagă-te tot timpul, aşa cum te învaţă apostolul Pavel.

  Nevoia de prieteni

  Ne rugăm ca aceia care își aleg acum drumul în viață să găsească frumusețea în oamenii lui Dumnezeu. PROVOCARE: Fă o listă cu toți tinerii și copiii din biserica ta pe care îi cunoști! Roagă-te săptămâna aceasta pentru fiecare dintre ei!

  „Csak az Úrban van minden igazság és erő”

  „Magamra esküdtem és igazság jött ki számból, egy szó, mely vissza nem tér: hogy minden...