Nu vă credeți înțelepți

  Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi. (Romani 12:16)

  Ascultă ediția audio aici.

  Controversele religioase se aprind de obicei din cauză că intră în joc unele întrebări transcendentale, de care depinde adesea înţelegerea adevărului. Pavel ştia asta din proprie experienţă şi, deşi încerca să combată artificiile erorii făcând referire la adevăr în spiritul dragostei (Efeseni 4:15), glasul nu-i tremura atunci când denunţa schimbările doctrinare ale galatenilor sau erorile falşilor învăţători iudaizanţi (Galateni 3:1; 2 Corinteni 2:17). În mod trist, aceste polemici au cauzat diviziuni şi disidenţe pe tot parcursul istoriei. Şi cu toate că înfruntările dintre adevăr şi eroare au permis demascarea unor false doctrine care nu aveau nicio legătură cu adevărul, denunţând interpretările fanteziste ale Scripturii şi identificându-i pe cei în apostazie, nu doar că erezia şi eroarea au fost confruntate cu adevărul, ci şi cu aroganţa şi orgoliul spiritual manifestate de reprezentanţii dreptei-credinţe. De aceea recomandă Pavel romanilor: „Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi” (Romani 12:16).

  Niciodată să nu uităm că Dumnezeu este singurul deţinător al întregului adevăr, căci El este adevărul; că noi, oamenii, căutăm dreptatea, fără a o deţine însă vreodată; că ea este cea care ne posedă, prin harul lui Dumnezeu, prin intermediul Cuvântului Său şi prin lucrarea Duhului Sfânt; că în orice controversă şi polemică, de orice natură, trebuie să căutăm să aducem slavă lui Dumnezeu şi nu nouă înşine, că aroganţa şi suficienţa nu fac parte din patrimoniul adevărului. Întrucât cei care au parte de adevăr şi au înţelepciunea de a proceda după modelul divin duc, înainte de toate, o viaţă curată, sunt împăciuitori, plini de bunătate, liniştiţi, empatici, nepărtinitori, sinceri şi făcători de bine (Iacov 3:17).

  Când mă încăpăţânez să îmi impun punctul de vedere într-o polemică în care se confruntă mai multe păreri; când mă simt superior; când am impresia că sunt singurul care are dreptate; când încerc să fac să conteze criteriile mele; când caut slava personală; când mă îndoiesc de sinceritatea şi onestitatea altora; când acţionez cu un orgoliu nemăsurat sau ca un egoist murdar fără să îmi dau seama, şi când atitudinea mea devine un obstacol insurmontabil pentru consens şi unitate, şi atunci este un Dumnezeu în ceruri.

  Astăzi, cereţi Cerului să îndepărteze acest spirit din viaţa voastră şi să vă ajute să fiţi un factor de unitate în biserica voastră.

  Carlos Puyol Buil
  Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Nepolitețea binecuvântată

  Să ne rugăm ca tinerii noștri iubiți să-I deschidă ușa Străinului care bate la ușa inimii ca să devină Prietenul lor veșnic. Numai El îi poate scoate pe toți străinii care le-au inundat viața, așa cum i-a scos pe negustorii ticăloși din Templu. Fie ca Domnul să îi ocrotească și azi de străini! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, oferă-i unui străin o carte care să îi vorbească despre Isus! Fă-ți timp apoi să te rogi pentru el!

  Cineva știa

  Roagă-te precum Elisei, care I-a cerut Domnului să-i deschidă ochii celui care nu vedea ajutorul divin și se îngrijora teribil! Nu socoti că o fetiță sau un băiețel sunt prea mici pentru a le vorbi despre chemarea lui Dumnezeu în via Sa și acceptă începuturile slabe! Rezultatele pot fi incomensurabile. PROVOCARE: Fă-ți obiceiul de a-i încuraja pe ceilalți! Începe din Sabatul viitor cu tinerii din biserica ta!

  Mânia – dușmanul acceptării

  Fie ca, în afară de mânia nevinovată față de cauza dreaptă a lui Dumnezeu, să ne rugăm să fim înceți la mânie, deschiși la nevoile adolescenților și atenți la strigătul inimii lor după acceptare! PROVOCARE: Roagă-te astăzi să le poți face un mic compliment tutor persoanelor cu care stai de vorbă! Începe cu cei din casa ta!

  Publicate astăzi

  Spitalul numărul 9

  Există și o formă foarte pozitivă de nebunie – nebunia pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Apostolul Pavel prefera ca oamenii să îl considere nebun când vorbea despre Mântuitorul lui, dar să știe că, în ochii lui Dumnezeu, el este văzut ca un slujitor înțelept și dedicat în totalitate.

  Discuția de la prânz

  Isus este la fiecare masă cu tine. El cântă cu vocea și la instrumente; El folosește pe oricine. Calitățile sonice ale vocii și ale pianului vor atrage bărbați și femei să Îl cunoască pe Împăratul nostru care Se întoarce curând.

  Lefteră, dar fericită

  Dumnezeu ne dăduse o dovadă indiscutabilă a grijii Sale. Trebuie să ne aducem aminte că, atât în vremuri bune, cât şi în vremuri grele, Dumnezeu este întotdeauna de partea noastră. Să îi recunoaştem bunătatea şi să-L lăudăm cu bucurie!

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...