De la Dumnezeul ascuns la Dumnezeul Bibliei

  Dar Tu eşti un Dumnezeu care Te ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule! (Isaia 45:15)

  Ascultă ediția audio aici.

  În timpul slujbei de Paşte, imaginile cu sfinţi din bisericile catolice spaniole sunt acoperite cu un văl violet. Scopul acestui gest pascal este de a pune pe plan secund orice act de cult, pentru a pune în evidenţă pe cel al Răscumpărătorului în timpul patimilor Sale. Acest ritual era practicat şi în templele greceşti ale Antichităţii. Ridicarea vălului care îl acoperea pe zeu era un act numit apocalipsis (din verbul grecesc apocalupto, a descoperi, a dezvălui sau a revela ceva ce era ascuns). Mai târziu, mai ales în epoca creştină, termenul a fost în general aplicat revelaţiei divine.

  Prin definiţie, Dumnezeu este inaccesibil omului. Omnipotenţa divină, veşnicia Sa, perfecţiunea absolută sunt, prin esenţă, imposibil de perceput de inteligenţa noastră limitată. Dumnezeu Se ascunde, locuieşte într-un spaţiu inaccesibil pe care nimeni nu l-a văzut (Isaia 45:15; 1 Timotei 6:16; Ioan 1:18). În consecinţă, omul are nevoie ca Dumnezeu să i se descopere, să îi devină accesibil, să îi arate cum şi pe ce cale poate restabili relaţia cu El, cum să ajungă să îl înţeleagă.

  Dumnezeu a dorit să Se reveleze, să ridice vălul care îl ascundea de privirile oamenilor. Şi a făcut lucrul acesta în primul rând prin intermediul naturii şi al conştiinţei, aceste prime revelaţii, universale şi permanente, care manifestă unele dintre caracteristicile perfecţiunii Sale invizibile (Romani 1:20; 2:14-16). Însă natura şi conştiinţa au devenit insuficiente faţă de amploarea răului în lume. Păcatul a degradat lucrarea perfectă a creaţiunii şi a întunecat conştiinţa umană. Iată de ce omul a avut nevoie de o revelaţie de altă natură, superioară, legitimă, imposibil de confundat. Această revelaţie s-a făcut prin Isus Hristos, Dumnezeul întrupat, în care se contopesc cele două naturi, divină şi umană, ale cărei ipostaze devin o singură persoană care uneşte umanul şi divinul ca niciodată înainte.

  Între revelaţia primară şi revelaţia supremă se petrec o serie de revelaţii pe care Dumnezeu le oferă lui Israel prin profeţi, apoi bisericii primare prin apostoli. Aceste revelaţii intermediare sunt Sfintele Scripturi, sau Cuvântul lui Dumnezeu. În această revelaţie scrisă, Dumnezeu Se închide în cuvânt omenesc, în istorie, în text scris. Revelaţia scrisă devine referent al oricărei cunoaşteri cu privire la Dumnezeu, la Mântuitor, la biserică, la doctrinele ei, la răscumpărarea umanităţii şi a împlinirii tuturor lucrurilor.

  Nu există nimic mai bun decât faptul că Dumnezeu Se descoperă copiilor Săi. Astăzi, El îşi dezvăluie dragostea profundă pe care o are pentru voi.

  De la Dumnezeul ascuns la Dumnezeul Bibliei - 2020. Nu există nimic mai bun decât faptul că Dumnezeu Se descoperă copiilor Săi. Astăzi, El îşi dezvăluie dragostea profundă pe care o are pentru voi.
  Carlos Puyol Buil
  Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Eroii din cotidian

  Doamne din cer, pune în sufletul nostru dorința sinceră de a insufla respect pentru părinți în copiii bisericii noastre! PROVOCARE: Ia-ți timp pentru a le povesti în Sabat copiilor bisericii impactul pe care părinții lor l-au avut asupra comunității sau localității voastre!

  „Mă rog pentru tine!”

  Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația AMiCUS! PROVOCARE: „Adoptă” un student! Fă-l, prin tot ce poți, să știe și să simtă că îi ești disponibil!

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Publicate astăzi

  Primele cinci minute contează

  Un creștin este o emblemă pentru familia lui Hristos. Prin urmare, nu se cuvine să transmitem un aer primitiv și să-i îndemnăm pe ceilalți la dispreț și prejudecată. Îi datorăm Mântuitorului nostru o reprezentare onorabilă, iar nouă, o imagine atrăgătoare, ca o chemare fără cuvinte spre un mod de viață frumos și curat.

  Credință și ascultare

  Ascultarea credincioasă a poruncii lui Dumnezeu a avut ca rezultat binecuvântarea promisă.

  Sclav

  Ca și Iosif, s-ar putea să nu înțelegi de ce se întâmplă anumite lucruri în viața ta. Dar ai face foarte bine dacă ai adopta aceeași atitudine de supunere față de Dumnezeu, iar El îți va aduce o victorie adevărată.

  Eroii din cotidian

  Doamne din cer, pune în sufletul nostru dorința sinceră de a insufla respect pentru părinți în copiii bisericii noastre! PROVOCARE: Ia-ți timp pentru a le povesti în Sabat copiilor bisericii impactul pe care părinții lor l-au avut asupra comunității sau localității voastre!

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...