Pământul intră în ciclurile sistemului solar

  Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi așa a fost. (Geneza 1:14-15)

  Ascultă ediția audio aici.

  De câte ori ați admirat măreția unui răsărit de soare sau o splendidă lună? Cât despre mine, aceste ocazii îmi aduc întotdeauna în minte momentul când Dumnezeu a dat formă lumii.

  Ziua a patra deschide cea de-a doua parte a săptămânii creațiunii. Există o corespondență curioasă, și nu doar literară, între cele două jumătăți ale celor șase zile ale creațiunii: în ziua întâi, Dumnezeu a creat lumina; în ziua a patra, a creat corpurile cerești care luminează Pământul. În ziua a doua, Dumnezeu a creat apa și aerul; în ziua a cincea, peștii și păsările. În ziua a treia a apărut solul, ca zonă uscată; în ziua a șasea, animalele terestre și, printre ele, omul, coroana nu doar a acestei a doua părți a operei de creație, ci a întregii creații. Ce părere aveți? Da, creațiunea este o mare operă, rezultat al unui proiect, și nu rezultatul oarbei întâmplări.

  Suntem la momentul în care apar soarele, luna și stelele. În acest caz, i se poate atribui poruncii divine un sens mai puțin puternic: „Să fie niște luminători în întinderea cerului.” Astrele existau în umbră încă de la începutul creării cerurilor și pământului. Doar că au devenit vizibile abia începând cu a patra zi, când Dumnezeu a poruncit ca ele să determine ciclurile astronomice ale sistemului nostru solar și să lumineze Terra odată ce masa apoasă care învăluia planeta s-a disipat. Poate că există aici o intenție a Creatorului de a ne învăța că, la fel ca planeta noastră, cerurile s-au dezvoltat gradual, dar odată cu asta și armonizându-se cu dezvoltarea Terrei…

  În orice caz, relatarea nu dorește să speculeze cu privire la relația astrelor (care ne luminează) cu restul universului. Intenția este de a centra întregul proces de creație asupra Terrei, care va fi locuința omului. Și dacă este folosită expresia „mari luminători”, se întâmplă pentru a arăta că astrele, care erau adorate ca zeități de popoarele vecine Israelului, nu sunt decât simple opere ale lui Dumnezeu, create pentru om.

  Să ne amintim că, dacă a avut capacitatea de a crea soarele, luna și stelele, Dumnezeu deține și puterea de a rezolva orice problemă cu care ne vom confrunta pe parcursul zilei. Să ne încredem în El!

  Carlos Puyol Buil
  Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Nepolitețea binecuvântată

  Să ne rugăm ca tinerii noștri iubiți să-I deschidă ușa Străinului care bate la ușa inimii ca să devină Prietenul lor veșnic. Numai El îi poate scoate pe toți străinii care le-au inundat viața, așa cum i-a scos pe negustorii ticăloși din Templu. Fie ca Domnul să îi ocrotească și azi de străini! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, oferă-i unui străin o carte care să îi vorbească despre Isus! Fă-ți timp apoi să te rogi pentru el!

  Cineva știa

  Roagă-te precum Elisei, care I-a cerut Domnului să-i deschidă ochii celui care nu vedea ajutorul divin și se îngrijora teribil! Nu socoti că o fetiță sau un băiețel sunt prea mici pentru a le vorbi despre chemarea lui Dumnezeu în via Sa și acceptă începuturile slabe! Rezultatele pot fi incomensurabile. PROVOCARE: Fă-ți obiceiul de a-i încuraja pe ceilalți! Începe din Sabatul viitor cu tinerii din biserica ta!

  Mânia – dușmanul acceptării

  Fie ca, în afară de mânia nevinovată față de cauza dreaptă a lui Dumnezeu, să ne rugăm să fim înceți la mânie, deschiși la nevoile adolescenților și atenți la strigătul inimii lor după acceptare! PROVOCARE: Roagă-te astăzi să le poți face un mic compliment tutor persoanelor cu care stai de vorbă! Începe cu cei din casa ta!

  Publicate astăzi

  Spitalul numărul 9

  Există și o formă foarte pozitivă de nebunie – nebunia pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Apostolul Pavel prefera ca oamenii să îl considere nebun când vorbea despre Mântuitorul lui, dar să știe că, în ochii lui Dumnezeu, el este văzut ca un slujitor înțelept și dedicat în totalitate.

  Discuția de la prânz

  Isus este la fiecare masă cu tine. El cântă cu vocea și la instrumente; El folosește pe oricine. Calitățile sonice ale vocii și ale pianului vor atrage bărbați și femei să Îl cunoască pe Împăratul nostru care Se întoarce curând.

  Lefteră, dar fericită

  Dumnezeu ne dăduse o dovadă indiscutabilă a grijii Sale. Trebuie să ne aducem aminte că, atât în vremuri bune, cât şi în vremuri grele, Dumnezeu este întotdeauna de partea noastră. Să îi recunoaştem bunătatea şi să-L lăudăm cu bucurie!

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...