Cum a devenit Lucifer Satana

  Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănopţii; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.” (Isaia 14:12-14)

  Ascultă ediția audio aici.

  La origine, Lucifer a fost o ființă luminoasă și pură. Ocupa una dintre cele mai înalte poziții din univers, aceea de heruvim care acoperea tronul divin. Isaia, inspirat de Dumnezeu, îi atribuie regelui Babilonului fapte care nu ar fi putut fi duse la îndeplinire altfel decât prin căderea lui Lucifer. Apare aici, așadar, dincolo de regele Babilonului, o personificare a lui Satana.

  Este dificil de înțeles cum a putut să își găsească loc păcatul într-un spirit perfect. Păcatul nu poate fi explicat și cu atât mai puțin justificat. Este, prin esență, irațional. Noi îl cunoaștem prin efectele de neconceput, de neînțeles, dezastruoase. Ceea ce e sigur este că, ușor-ușor, Lucifer a ajuns să considere că toată slava lui îi aparținea, fără a proveni de la Dumnezeu, așa cum era de fapt. Pentru că avea atâta grandoare și atâtea virtuți, următorul pas a fost să râvnească închinarea pe care doar Dumnezeu o merită. Și, bineînțeles, cu atât mai puțin a putut suporta ca Isus să fie învestit cu o slavă și cu o putere mai mari decât ale lui. Toți locuitorii cerului au recunoscut supremația lui Isus Hristos și I s-au închinat. Și Lucifer a făcut la fel, dar simțea că o sămânță străină germinase în mintea lui și că o răutate evidentă îi invadase forul interior. Nu mai era același. Nu îi mai plăcea să stea lângă Tatăl Său și nu se mai bucura de prezența Sa. Trăia în răzvrătire, jenă și invidie față de Isus. Tatăl a urmărit cu foarte mare atenție atitudinea preaiubitului Său Lucifer și a reflectat profund la metoda pe care să o folosească pentru a rezolva situația.

  Ellen White ne luminează în privința acestui subiect: „Eforturi cum numai iubirea infinită putea concepe au fost făcute pentru a-l convinge de rătăcirea sa. I s-a demonstrat că nemulțumirea lui nu avea niciun temei și i s-a arătat care avea să fie rezultatul dacă persista în răzvrătirea sa. La început, Lucifer a fost convins că era greșit, dar apoi și-a apărat cu înverșunare poziția și s-a lansat cu totul în lupta cea mare împotriva Făcătorului său. […] Așa se face că Lucifer, «purtătorul de lumină», prin păcat a devenit Satana, «vrăjmașul» lui Dumnezeu și al ființelor sfinte, nimicitorul acelora pe care Cerul i-a încredințat călăuzirii și protecției sale” (Patriarhi și profeți, pp. 22–23).

  Să învățăm astăzi să fim fericiți cu ceea ce ne dă Dumnezeu.

  Carlos Puyol Buil
  Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Casa Tatălui este casa Mea

  Doamne, învață-ne să prețuim întâlnirea cu Tine din fiecare Sabat și să venim cu bucurie la casa Ta! Provocare: Hotărăște-te ca în Sabatul viitor să participi la toate serviciile divine din biserica ta! Ajută-i și pe membrii familiei tale să meargă împreună cu tine!

  „Noi am găsit pe Mesia”

  Roagă-te ca toți cei din casa ta să Îl găsească pe Hristos! Provocare: Fă un plan ca luna aceasta să te rogi în fiecare zi pentru rudele tale care nu Îl cunosc încă pe Isus, amintindu-le cu consecvență numele în rugăciune!

  Ziua în care măștile vor cădea

  Cu limitări umane și prea adesea imperfecți, venim, Părinte, către Tine, cerându-Ți să ne faci autentici și curați! Provocare: Permite-I astăzi Duhului Sfânt să îți descopere aspectele cele mai ascunse ale caracterului și să opereze acolo unde este cazul!

  Fii un model autentic!

  Doamne, Te rog să desăvârșești în mine un caracter din care cinstea să nu facă parte doar ocazional! Și fă din influența mea un motiv în plus pentru care oamenii care mă întâlnesc să-și dorească Cerul! Provocare: Fă tot ce poți pentru a fi cinstit în toate domeniile vieții tale! Și pentru ca cinstea să fie deplină, caută să discuți deschis cu cineva căruia i-ai greșit, recunoscând în mod cinstit limitele tale umane și cerându-i iertare!

  Publicate astăzi

  10 Perfect, dar invizibil

  De multe ori suntem atrași sau impresionați de renumele cuiva. Faima este rezultatul colportării unor știri adevărate sau exagerate. O campanie isteață poate aduce faimă și unei nonvalori. Adevăratul succes este însă rezultatul lucrului constant, al perseverenței și al modestiei. Un om de succes va fi întotdeauna decent în a se lăuda cu performanțele lui și va considera permanent că mai are de crescut.

  Totul nou

  Mi-l pot imagina pe Isus oprindu-Se să admire frumusețea pe care o creează în viața ta și a mea. Să avem răbdare, pentru că Isus făgăduiește că „acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos”.

  Acoperirea prejudiciului

  Cererea victimei pentru a putea ierta cuprinde recunoaşterea prejudiciului adus, pocăinţa, compasiunea pentru victimă şi o dovadă de empatie, precum şi o oarecare reparaţie. Aceasta este singura cale de eliminare a stresului emoţional.

  Casa Tatălui este casa Mea

  Doamne, învață-ne să prețuim întâlnirea cu Tine din fiecare Sabat și să venim cu bucurie la casa Ta! Provocare: Hotărăște-te ca în Sabatul viitor să participi la toate serviciile divine din biserica ta! Ajută-i și pe membrii familiei tale să meargă împreună cu tine!

  Az igazak feltámadása

  „Megelevenednek halottaid, és holttesteim fölkelnek: serkenjetek föl és énekeljetek, akik a porban lakoztok, mert harmatod...