Articolul precedentRiscul mândriei
  Articolul următorSunați din trâmbiță în Sion!

  Ce au văzut în casa ta?

  Prorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia şi l-a întrebat: „Ce au spus oamenii aceia şi de unde au venit la tine?” Ezechia a răspuns: „Au venit la mine dintr-o ţară depărtată, din Babilon.” Isaia a mai zis: „Ce au văzut în casa ta?” Ezechia a răspuns: „Au văzut tot ce este în casa mea, n-a rămas nimic în vistieriile mele pe care să nu li-l fi arătat.” (Isaia 39:3-4)

  Ascultă ediția audio aici.

  Ezechia nu a fost doar regele lui Iuda care „a făcut ce este bine, ce este drept, ce este adevărat, înaintea Domnului Dumnezeului său. A lucrat cu toată inima şi a izbutit în tot ce a făcut” (2 Cronici 31:20-21). A fost și un conducător privilegiat de harul divin. În timpul celui de-al șaselea an al domniei sale, a fost martorul ocupării Samariei de către asirieni, moment de final al apostaziei regatului de nord. Opt ani mai târziu, Sanherib a asediat Ierusalimul. Dar, în mod miraculos, Dumnezeu e eliberat capitala.

  Ezechia a curățit Templul din Ierusalim și a reintrodus închinarea adevărată, a restabilit slujba preoților și leviților. A sărbătorit Paștele împreună cu tot poporul. În timpul guvernării sale, a făcut lucrări publice care au dotat Ierusalimul cu apă potabilă, spre marea bucurie a locuitorilor. A avut privilegiul să poată conta pe slujirea profetică a lui Isaia. Ca și cum toate acestea nu erau de ajuns, atunci când s-a îmbolnăvit de o boală incurabilă și a înălțat rugăciuni fierbinți către Dumnezeu, a fost vindecat și i-a mai fost dat să trăiască încă cincisprezece ani de viață.

  Vestea vindecării sale a ajuns la urechile altor popoare. Regele Babilonului a trimis o delegație la Ierusalim pentru a-l felicita și a-i transmite scrisori și daruri. După această vizită, Isaia l-a întrebat pe rege: „Ce au văzut în casa ta?” Minunile harului lui Dumnezeu presupun un element exterior (material) și un element interior (spiritual). Elementul exterior este reprezentat de binecuvântările materiale primite, de realizările obținute, de schimbările produse prin harul divin. Elementul interior este harul în sine, natura lui, originea lui divină, puterea lui transformatoare.

  Cu toții avem multe de povestit despre felul în care a lucrat harul lui Dumnezeu în viața noastră. Dar adesea ne limităm la a ne etala reușitele, fără a insista asupra puterii, minunilor și măreției dragostei divine. Credința noastră înseamnă mai mult decât metodele și mijloacele noastre de a o practica, experiențele cu Dumnezeu înseamnă mai mult decât cunoașterea și doctrina noastră, comuniunea noastră cu Cel Atotputernic înseamnă mai mult decât faptele noastre bune. Ezechia s-a înșelat atunci când le-a arătat babilonienilor doar comorile sale și, ani mai târziu, trupele lui Nebucadnețar au golit Ierusalimul de aceste pretinse comori.

  Ce vor vedea semenii noștri în noi astăzi? Să nu uităm că cel mai prețios avut este credința și să o împărțim cu ceilalți.

  Carlos Puyol Buil
  Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Căpetenie a oștirii Domnului

  Ne-am pierde credința și curajul în luptă dacă nu am fi susținuți de puterea lui Dumnezeu. Orice formă a răului izbucnește într-o activitate intensă. GÂNDESC MAI DEPARTE Satana și armatele lui vor face tot posibilul să lupte împotriva oștirilor lui Dumnezeu. Sunt eu gata să-mi ocup locul în marea confruntare care urmează? Ce pot face astăzi ca să mă pregătesc?

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...