Sunați din trâmbiță în Sion!

  Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare! Strângeţi poporul, ţineţi o adunare sfântă! Aduceţi pe bătrâni, strângeţi copiii. Şi chiar pruncii de la ţâţă! […] Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar şi să zică: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău!” (Ioel 2:15,17)

  Ascultă ediția audio aici.

  Dintre toți profeții care au chemat Israelul la pocăință, Ioel este cel care a adresat cele mai vehemente apeluri. Folosind un limbaj care să atragă atenția, a cerut poporului să se adune într-o întrunire sfântă, în sunetul trompetelor, și să țină post, să plângă cu părere de rău pentru păcatele săvârșite, să se îmbrace în sac, să își sfâșie inimile, să se întoarcă la Domnul, iar preoții să implore iertarea divină. Care era scopul acestui apel înduioșător la reînnoirea consacrării?

  Motivul era triplu: în primul rând, un val de lăcuste urmat de o secetă persistentă au făcut ca orice rod al câmpului să dispară, orice mijloc de subzistență al poporului, inclusiv vinul, uleiul și făina destinate ofrandelor și darurilor pentru templu. În al doilea rând, lăcustele, asemenea cailor de război, și seceta, la fel ca focul care distruge totul, erau un preludiu simbolic al apropiatei invazii caldeene. În al treilea rând, aceste dezastre erau o preînchipuire a zilei Domnului: „Vai! ce zi! Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic. […] Dar mare este ziua Domnului şi foarte înfricoşată. Cine o poate suferi?” (Ioel 1:15; 2:11). Oferind limbajului său un sens escatologic, Ioel se referă la lăcuste ca la mesagerii divini ai dezastrelor iminente. Ellen White spune că profetul Ioel descrie starea Terrei în timpul celei de a patra plăgi, cea care precedă exact momentul revenirii lui Hristos (Evenimentele ultimelor zile, p. 172).

  Ioel nu arată cu degetul greșelile poporului și nu numește niște păcate, așa cum au făcut alți profeți, deoarece scopul lui este de a motiva poporul să vină înaintea lui Dumnezeu cu umilință și pocăință, fiecare după nevoile lui. În acest sens, mesajul lui Ioel este unul universal, adresat poporului lui Dumnezeu din toate epocile istoriei și cu atât mai mult celor ce trăiesc în apropiata venire a zilei Domnului! Ioel, profetul Cincizecimii, al ploii timpurii și târzii, este un profet şi pentru poporul adventist. Și nu există chemare fără făgăduință. Binecuvântările anunțate de Ioel ca răspuns la redeșteptarea religioasă sunt trei la număr: prosperitate materială și spirituală, o mare revărsare a Duhului Sfânt, îndreptățire și apărare a poporului lui Dumnezeu la judecata popoarelor din valea lui Iosafat.

  Să urmăm porunca profetului fără nicio clipă de întârziere: „Sunați din trâmbiță în Sion!”

  Carlos Puyol Buil
  Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Căpetenie a oștirii Domnului

  Ne-am pierde credința și curajul în luptă dacă nu am fi susținuți de puterea lui Dumnezeu. Orice formă a răului izbucnește într-o activitate intensă. GÂNDESC MAI DEPARTE Satana și armatele lui vor face tot posibilul să lupte împotriva oștirilor lui Dumnezeu. Sunt eu gata să-mi ocup locul în marea confruntare care urmează? Ce pot face astăzi ca să mă pregătesc?

  Publicate astăzi

  Să fii bun într-o lume rea

  Când te simți biruit de rău, fii răbdător! Amintește-ți că Dumnezeu te vede. Nu îți va uita credincioșia.

  Blocată în noroi

  Când viața ta începe să pară că nu este mai mult decât niște dealuri prăfuite, meditează la râurile proaspete care curg între ele. Apoi gândește-te mai profund la apa vie pe care o găsim în adevărul, mângâierea și făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu.

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  A hit pajzsa

  „Mindezekhez fölvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok” (Ef 6:16)Sátán várva...

  Sursa iubirii

  Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi...