Desăvârșiți în Hristos

  Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod, căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. (Ioan 15:5)

  Ascultă ediția audio aici.

  Cuvintele pe care le-a adresat Isus tânărului bogat au avut un impact puternic asupra auditoriului: „Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă” (Matei 19:21). Era vorba de un tânăr cucernic, strict păzitor al legii, preocupat de mântuire, care descoperise în Isus ceva mai mult decât un învățător, numindu-l „bun”, un tânăr despre care se spune că „Isus S-a uitat ţintă la el și l-a iubit” (Marcu 10:21). Era un tânăr promițător, un candidat special la ucenicie și, în plus, era foarte bogat. Un singur lucru îi lipsea pentru a fi perfect: să se dezbare de iubirea pentru avere și să aibă o dragoste veritabilă pentru Dumnezeu și pentru aproapele.

  Isus vorbise despre idealul de sfințire având ca model sfințenia lui Dumnezeu.

  Dar nu spusese și cum se poate atinge. Se poate deduce din mesajele Sale că sfințirea vine din Cuvântul lui Dumnezeu, că are strânsă legătură cu păzirea poruncilor Sale, că este lucrarea Duhului Sfânt în noi, pe scurt, că înseamnă o viață unită cu El. Dar aici, Isus spune explicit că la sfințire se ajunge prin dragostea pentru Dumnezeu și pentru aproapele.

  Trebuie să recunoaștem că lucrarea lui Hristos în favoarea sfințirii noastre se face pe două direcții convergente: ceea ce face pentru noi (neprihănirea atribuită) și ceea ce face în noi (neprihănirea aplicată). Prima este neprihănirea lui Hristos care ne acoperă pe fiecare, ne este atribuită. Dumnezeu ne consideră desăvârșiți prin El. Cea de a doua lucrează prin viața Sa, care ne este făcută cunoscută și pe care o trăim în noi, prin harul Său. Ellen White spune: „După cum mlădița își trage neîntrerupt seva din vița-de-vie, tot astfel și noi trebuie să ne prindem de Isus și să primim de la El, prin credință, tăria și desăvârșirea Lui de caracter” (Hristos, Lumina lumii, p. 583).

  Și, parafrazând cuvintele lui Isus adresate tânărului bogat: „Ca să fii desăvârșit, un lucru îți lipsește: să iubești cum te-am iubit Eu și, dacă Mă urmezi, voi pune această dragoste în inima ta.» Adevărata sfințire vine prin punerea în practică a principiului iubirii. „Adevărata sfințire înseamnă iubire desăvârșită, ascultare desăvârșită, o desăvârșită conformare față de voința lui Dumnezeu” (Faptele apostolilor, pp. 385, 389).

  Să Îi cerem lui Isus să ne ajute să îi iubim pe semeni.

  Carlos Puyol Buil
  Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Ajutor, mă pierd!

  Doamne, dă-le discernământ copiilor noștri și putere pentru biruință! PROVOCARE: Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să îți dea puterea de a evita să privești sau să te gândești la lucruri imorale sau care îți pot sugera gânduri imorale!

  Tăria capului limpede

  Vezi ce te supără la cei mai tineri! Cu siguranță, vei putea găsi o rezolvare dacă vei gândi curat și limpede. PROVOCARE: Arată-i simpatie unui tânăr care a făcut alegeri greșite! Ajută-l să înțeleagă că, deși nu ești de acord cu ce a făcut, îl iubești și ești gata să îl ajuți cu ce poți!

  O singură variantă

  Când te vei ruga, pune în balanță moștenirea pregătită de tine pentru cei din generația tânără! PROVOCARE: Ia-ți un angajament în fața Cerului că nu vei lăsa să treacă nicio zi fără să le vorbești celor tineri despre Calea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  A unsprezecea poartă – de Iacint

  La rândul nostru, și noi putem fi o reflexie a luminii care vine de la Dumnezeu spre cei ce trăiesc anonim sau ascunși de rușine ori de teamă. Dacă ei încă nu Îl văd pe Dumnezeu, noi am putea să le arătăm măcar puțin din ceea ce este El pentru viața noastră. Cu un mic efort și cu puțină bunăvoință, am putea să-i punem pe ceilalți în valoare mai mult decât o facem acum sau decât facem pentru noi înșine.

  Îngerii le-au păzit „coșul”

  Dumnezeu Și-a trimis îngerii să vegheze asupra „coșului” mătușilor mele la fel cum au vegheat asupra lui Moise pe fluviul Nil, cu mult timp în urmă. Slujim unui Dumnezeu uimitor! Va fi minunat să auzim în ceruri povestiri despre cum ne-au salvat îngerii noștri păzitori.

  De la bocet la bucurie

  Dumnezeu poate şi vrea să ne ia tristeţea, descurajarea şi amărăciunea, ca noi să ne putem bucura de viaţă şi să fim pregătiţi să-L primim cu bucurie. Domnul ne va binecuvânta dacă îi dăm voie.

  Între două lumi

  Tată, ne rugăm pentru tinerii indeciși să se prindă de Tine! Și pe cei plecați departe înapoiază-i casei Tale! PROVOCARE: Gândește-te la o carte care vorbește despre Isus și ofer-o, când ai ocazia, unui tânăr!

  Isten minden cselekedetet megítél

  „Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen...