Desăvârșiți în Hristos

  Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod, căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. (Ioan 15:5)

  Ascultă ediția audio aici.

  Cuvintele pe care le-a adresat Isus tânărului bogat au avut un impact puternic asupra auditoriului: „Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă” (Matei 19:21). Era vorba de un tânăr cucernic, strict păzitor al legii, preocupat de mântuire, care descoperise în Isus ceva mai mult decât un învățător, numindu-l „bun”, un tânăr despre care se spune că „Isus S-a uitat ţintă la el și l-a iubit” (Marcu 10:21). Era un tânăr promițător, un candidat special la ucenicie și, în plus, era foarte bogat. Un singur lucru îi lipsea pentru a fi perfect: să se dezbare de iubirea pentru avere și să aibă o dragoste veritabilă pentru Dumnezeu și pentru aproapele.

  Isus vorbise despre idealul de sfințire având ca model sfințenia lui Dumnezeu.

  Dar nu spusese și cum se poate atinge. Se poate deduce din mesajele Sale că sfințirea vine din Cuvântul lui Dumnezeu, că are strânsă legătură cu păzirea poruncilor Sale, că este lucrarea Duhului Sfânt în noi, pe scurt, că înseamnă o viață unită cu El. Dar aici, Isus spune explicit că la sfințire se ajunge prin dragostea pentru Dumnezeu și pentru aproapele.

  Trebuie să recunoaștem că lucrarea lui Hristos în favoarea sfințirii noastre se face pe două direcții convergente: ceea ce face pentru noi (neprihănirea atribuită) și ceea ce face în noi (neprihănirea aplicată). Prima este neprihănirea lui Hristos care ne acoperă pe fiecare, ne este atribuită. Dumnezeu ne consideră desăvârșiți prin El. Cea de a doua lucrează prin viața Sa, care ne este făcută cunoscută și pe care o trăim în noi, prin harul Său. Ellen White spune: „După cum mlădița își trage neîntrerupt seva din vița-de-vie, tot astfel și noi trebuie să ne prindem de Isus și să primim de la El, prin credință, tăria și desăvârșirea Lui de caracter” (Hristos, Lumina lumii, p. 583).

  Și, parafrazând cuvintele lui Isus adresate tânărului bogat: „Ca să fii desăvârșit, un lucru îți lipsește: să iubești cum te-am iubit Eu și, dacă Mă urmezi, voi pune această dragoste în inima ta.» Adevărata sfințire vine prin punerea în practică a principiului iubirii. „Adevărata sfințire înseamnă iubire desăvârșită, ascultare desăvârșită, o desăvârșită conformare față de voința lui Dumnezeu” (Faptele apostolilor, pp. 385, 389).

  Să Îi cerem lui Isus să ne ajute să îi iubim pe semeni.

  Desăvârșiți în Hristos - 2020. Adevărata sfințire vine prin punerea în practică a principiului iubirii. „Adevărata sfințire înseamnă iubire desăvârșită, ascultare desăvârșită, o desăvârșită conformare față de voința lui Dumnezeu” Să Îi cerem lui Isus să ne ajute să îi iubim pe semeni.
  Carlos Puyol Buil
  Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Mulțumesc, Tată!

  Tată, sunt foarte recunoscătoare pentru lucrurile bune pe care le-ai așezat în viața mea! Sunt recunoscătoare pentru prieteni și familie (uneori chiar și pentru străini!) – oameni prin care Îmi vorbești și prin intermediul cărora mă ridici. Orice aș avea de înfruntat, oricum m-aș simți, găsesc mereu lucruri pentru care să fiu mulțumitoare: viața mea, sănătatea mea, faptul că Te cunosc pe Tine. Îți mulțumesc pentru cine ești Tu și pentru persoana care m-ai creat să fiu! PROVOCARE: Te provoc ca fiecare moment de părtășie cu Tatăl tău să îl începi prin a-I mulțumi. Găsește de fiecare dată un lucru pentru care să Îi mulțumești, și vei fi mai fericit(ă)!

  Din nou și din nou

  Părinte, umple-ne inima și viața cu bunătățile harului Tău! Dă-ne din plin îndurarea Ta și fă să răsară peste noi fața Ta! PROVOCARE: Începe astăzi un jurnal de rugăciune, iar dacă ai deja unul, ia-ți timp să revezi tot ce ai scris în el!

  De vorbă cu prietenul meu

  Doamne, ajută-ne să descoperim frumusețea caracterului Tău prin intermediul naturii! Dă-ne putere să învățăm ordinea și disciplina din preajma noastră! PROVOCARE: Te invit astăzi să îți iei un timp special în care să stai în tăcere în mijlocul naturii în prezența lui Dumnezeu. Invită-L la o plimbare pe Cel care a creat natura pentru tine și pentru mine și deschide-ți inima să înveți despre caracterul lui Dumnezeu din ordinea, frumusețea și diversitatea naturii!

  Roagă-te ca un părinte!

  Doamne, Îți mulțumesc pentru copiii din familia mea și din biserica mea! Ajută-mă să prețuiesc acest dar și să îi port mereu în rugăciune către Tine! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii din familia ta și din biserica ta! Îi știi pe toți pe nume? Amintește fiecare nume înaintea lui Dumnezeu! Propune-ți ca măcar o dată pe săptămână să te rogi pentru fiecare în parte!

  Publicate astăzi

  Primul pas al tău

  Atunci când consideră necesar, Dumnezeu ne impulsionează prin îndemnuri și simțăminte. De cele mai multe ori, El are nevoie de un om care să-l ajute pe unul din copiii Lui să facă primul pas. Ar fi posibil să Se folosească și de tine în planurile Lui?

  Pietricica din pantof

  Te încurajez ca astăzi să-ți iei timp să rezolvi problemele, înainte ca ele să-ți cauzeze mai multă durere și să te coste timp prețios în viitor.

  Titluri de nobleţe

  Textul de astăzi ne garantează apartenenţa şi demnitatea nu unei puteri nobiliare, ci a împăratului universului însuşi, şi nu numai pentru o zi, ci pentru întreaga veşnicie. Gândeşte-te la binecuvântata descendenţă de a fi copil al lui Dumnezeu şi la privilegiul de a-I sluji.

  Mulțumesc, Tată!

  Tată, sunt foarte recunoscătoare pentru lucrurile bune pe care le-ai așezat în viața mea! Sunt recunoscătoare pentru prieteni și familie (uneori chiar și pentru străini!) – oameni prin care Îmi vorbești și prin intermediul cărora mă ridici. Orice aș avea de înfruntat, oricum m-aș simți, găsesc mereu lucruri pentru care să fiu mulțumitoare: viața mea, sănătatea mea, faptul că Te cunosc pe Tine. Îți mulțumesc pentru cine ești Tu și pentru persoana care m-ai creat să fiu! PROVOCARE: Te provoc ca fiecare moment de părtășie cu Tatăl tău să îl începi prin a-I mulțumi. Găsește de fiecare dată un lucru pentru care să Îi mulțumești, și vei fi mai fericit(ă)!

  Önhitt, gondtalan késlekedés

  „Ímé, eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelen...