Fericiți cei ce plâng

  Isus, când a văzut-o plângând, pe ea şi pe iudeii care veniseră cu ea, S-a înfiorat în duhul Lui şi S-a tulburat. […] Isus plângea. (Ioan 11:33,35)

  Ascultă ediția audio aici.

  Fericiți cei ce plâng? Cum pot fi fericiți cei ce au fost loviți de boală, eșec sau doliu? Textul pare să conțină o contradicție, pentru că, în diverse ocazii, Isus Însuși nu a avut cum să evite să verse lacrimi. A plâns când a văzut durerea Martei și a Mariei după moartea fratelui lor, Lazăr. A plâns când Ierusalimul L-a respins pe Mesia și și-a atras, astfel, câțiva ani mai târziu, în timpul împăratului Titus, distrugerea (Luca 19:41-44).

  Copiii lui Dumnezeu care plâng vor primi mângâiere aici, jos, și acum. După Ellen White, „dacă este primită în credință, încercarea ce pare așa de amară și greu de suportat se va dovedi o binecuvântare. Lovitura nemiloasă care veștejește bucuriile de pe pământ va fi mijlocul de a ne întoarce privirile spre ceruri. Cât de mulți sunt aceia care nu L-ar fi cunoscut niciodată pe Isus dacă întristarea nu i-ar fi făcut să caute mângâiere în El!” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 14). Hristos l-a înviat pe Lazăr și l-a redat surorilor sale care sufereau; suspinele din Ghetsimani și suferința de pe cruce s-au transformat în slavă la înviere și în biruință asupra morții. Profetul Isaia a spus despre Hristosul care trebuia să vină: „M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită […], să dau celor întristaţi din Sion […] o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit” (Isaia 61:1,3). Și, într-un Sabat, în sinagoga din Nazaret, Isus le-a spus concetățenilor Săi: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-aţi auzit” (Luca 4:21).

  Această fericire mai are o aplicație: să arate tristețea pocăinței, a părerii de rău, celor ce plâng din pricina păcatelor lor, celor care cer iertarea divină. Acesta este plânsul după voia lui Dumnezeu: „În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire şi de care cineva nu se căieşte niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea” (2 Corinteni 7:10). Cei care primesc, prin pocăință, iertarea divină primesc consolare. E mai mult decât un act juridic prin care ne eliberează de condamnare: „Nu este numai iertare de păcat, ci smulgere din păcat. Este revărsarea iubirii răscumpărătoare care transformă inima” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 85).

  Dacă suntem conștienți de durerea profundă pe care păcatele noastre au cauzat-o Tatălui ceresc, dacă recunoaștem că suntem responsabili pentru erorile grave pe care le-am comis, atunci suntem pe drumul cel bun. Suntem aproape de Împărăția cerurilor.

  Fericiți cei ce plâng - 2020. Dacă suntem conștienți de durerea profundă pe care păcatele noastre au cauzat-o Tatălui ceresc, dacă recunoaștem că suntem responsabili pentru erorile grave pe care le-am comis, atunci suntem pe drumul cel bun. Suntem aproape de Împărăția cerurilor.
  Carlos Puyol Buil
  Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Unul dintre noi

  PROVOCARE: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!

  Ștefan

  PROVOCARE: Găsește-l pe Ștefan în jurul tău și oferă-i ce ți-ai dori tu să primești!

  Scrie o listă!

  PROVOCARE: Fă astăzi o listă cu persoanele pe care le poți susține în momentele mai puțin plăcute și actualizeaz-o constant! Responsabilitatea noastră este de a continua exercițiul de la Golgota pentru ca, în final, să ne regăsim numele în Cartea Vieții.

  Regele tuturor

  PROVOCARE: Fii smerit și estompează bariera dintre egoul tău și ceilalți! Modelul Regelui Isus Hristos să fie certificatul tău de creștin autentic în relațiile cu cei din jur!

  Publicate astăzi

  Șase sticle într-un bax

  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu... că a dat pe Fiul Său. Pentru că Dumnezeu te iubește, nu te vinde, ci plătește un preț nemăsurat pentru tine. Tu realizezi ce reprezinți în acest univers?

  Credința lui Rahav

  Mă rog ca tu și cu mine, la fel ca Rahav, să ne hotărâm să avem încredere în făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât să putem avea și noi o credință neclintită ca a ei.

  Împarte-ţi pâinea!

  Fă un tur mintal asupra felului în care Dumnezeu ţi-a purtat de grijă de-a lungul anilor. Un mod de a-I mulţumi este să împărţi ceea ce ai cu cineva care este într-o situaţie mai dezavantajată decât tine. „Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede şi slava Domnului te va însoţi”.

  Unul dintre noi

  PROVOCARE: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...