Fericiți cei ce plâng

  Isus, când a văzut-o plângând, pe ea şi pe iudeii care veniseră cu ea, S-a înfiorat în duhul Lui şi S-a tulburat. […] Isus plângea. (Ioan 11:33,35)

  Ascultă ediția audio aici.

  Fericiți cei ce plâng? Cum pot fi fericiți cei ce au fost loviți de boală, eșec sau doliu? Textul pare să conțină o contradicție, pentru că, în diverse ocazii, Isus Însuși nu a avut cum să evite să verse lacrimi. A plâns când a văzut durerea Martei și a Mariei după moartea fratelui lor, Lazăr. A plâns când Ierusalimul L-a respins pe Mesia și și-a atras, astfel, câțiva ani mai târziu, în timpul împăratului Titus, distrugerea (Luca 19:41-44).

  Copiii lui Dumnezeu care plâng vor primi mângâiere aici, jos, și acum. După Ellen White, „dacă este primită în credință, încercarea ce pare așa de amară și greu de suportat se va dovedi o binecuvântare. Lovitura nemiloasă care veștejește bucuriile de pe pământ va fi mijlocul de a ne întoarce privirile spre ceruri. Cât de mulți sunt aceia care nu L-ar fi cunoscut niciodată pe Isus dacă întristarea nu i-ar fi făcut să caute mângâiere în El!” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 14). Hristos l-a înviat pe Lazăr și l-a redat surorilor sale care sufereau; suspinele din Ghetsimani și suferința de pe cruce s-au transformat în slavă la înviere și în biruință asupra morții. Profetul Isaia a spus despre Hristosul care trebuia să vină: „M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită […], să dau celor întristaţi din Sion […] o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit” (Isaia 61:1,3). Și, într-un Sabat, în sinagoga din Nazaret, Isus le-a spus concetățenilor Săi: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-aţi auzit” (Luca 4:21).

  Această fericire mai are o aplicație: să arate tristețea pocăinței, a părerii de rău, celor ce plâng din pricina păcatelor lor, celor care cer iertarea divină. Acesta este plânsul după voia lui Dumnezeu: „În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire şi de care cineva nu se căieşte niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea” (2 Corinteni 7:10). Cei care primesc, prin pocăință, iertarea divină primesc consolare. E mai mult decât un act juridic prin care ne eliberează de condamnare: „Nu este numai iertare de păcat, ci smulgere din păcat. Este revărsarea iubirii răscumpărătoare care transformă inima” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 85).

  Dacă suntem conștienți de durerea profundă pe care păcatele noastre au cauzat-o Tatălui ceresc, dacă recunoaștem că suntem responsabili pentru erorile grave pe care le-am comis, atunci suntem pe drumul cel bun. Suntem aproape de Împărăția cerurilor.

  Fericiți cei ce plâng - 2020. Dacă suntem conștienți de durerea profundă pe care păcatele noastre au cauzat-o Tatălui ceresc, dacă recunoaștem că suntem responsabili pentru erorile grave pe care le-am comis, atunci suntem pe drumul cel bun. Suntem aproape de Împărăția cerurilor.
  Carlos Puyol Buil
  Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Să fim o echipă!

  Părinte ceresc, vreau ca familia mea să lucreze ca o adevărată echipă! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să descoperi potențialul copilului tău și rolul care i se potrivește cel mai bine în familia voastră!

  Publicate astăzi

  Triunghiul Bermudelor

  O zicere înțeleaptă spune următorul lucru: „Nu te duce pe terenul lui Satana pentru că nu știi ce va face cu tine.”

  Salvat de o întâlnire de comitet

  Când ne începem ziua, să ne străduim să-L punem pe Dumnezeu în locul cuvenit. Doar făcând astfel îngerul Domnului își va așeza tabăra în jurul nostru și ne va păzi de orice rău.

  Rănile trecătoare

  Roagă-te astăzi ca Dumnezeu să te ajute să fii un prieten bun şi să-ţi dea destulă înţelepciune să poţi discerne prietenul adevărat de cel fals. Influenţa unui prieten poate fi atât de mare încât să-ţi compromită propria mântuire.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...