Articolul precedentAlázatosan járván az Úr előtt
  Articolul următorFinalitatea în etape

  Tot așa să strălucească și lumina voastră

  Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. (Matei 5:14-16)

  Ascultă ediția audio aici.

  Predica de pe Munte a fost rostită de Isus pe versantul unui deal care forma un amfiteatru natural, ceea ce permitea mulțimii prezente să Îl audă. Ellen White spune că cei ce Îl ascultau pe Isus puteau să vadă cu ochii lor, doar întorcând capul, că ceea ce spunea Mesia era real, din moment ce soarele răsărise nu de mult și scălda casele în lumină.

  „Voi sunteţi lumina lumii” este o propoziție surprinzătoare, deoarece Isus aplică în dreptul ucenicilor ceva ce, în sens absolut, îi revine numai Lui: „Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 8:12). Așa că noi, ucenicii, nu putem reflecta altceva în afară de lumina lui Hristos. Și pentru a putea face lucrul acesta, trebuie să trăim având o legătură desăvârșită cu El. Apostolul Pavel le spune efesenilor: „Odinioară eraţi întuneric, dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii” (Efeseni 5:8). Ellen White afirmă și ea: „Omenirea nu are în sine nicio lumină. Despărțiți de Hristos, noi suntem ca o făclie neaprinsă. […] Noi nu avem nicio singură rază de strălucire pe care să o revărsăm în întunericul lumii. Dar când ne întoarcem spre Soarele Neprihănirii, când venim în atingere cu Hristos, tot sufletul se luminează de strălucirea feței Sale divine” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 33). Isus aduce o lămurire pertinentă: aceste „fapte bune” nu trebuie să fie o laudă a meritelor omenești, ci „să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri”.

  Care sunt faptele bune la care Se referă Isus aici? Ellen White răspunde: „Încercările suportate cu răbdare, binecuvântările primite cu recunoștință, ispitele biruite cu bărbăție, umilința, bunătatea, mila și dragostea, date pe față în chip natural, sunt luminile care strălucesc în caracter, în contrast cu întunericul inimii egoiste, în care lumina vieții n-a luminat niciodată” (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 37).

  Astăzi avem privilegiul să fim calea spre lumină în viața altor persoane. Să Îl acceptăm pe Domnul în viața noastră, astfel încât lumina Sa să strălucească prin faptele și cuvintele noastre pe tot parcursul zilei.

  Tot așa să strălucească și lumina voastră - 2020. Astăzi avem privilegiul să fim calea spre lumină în viața altor persoane. Să Îl acceptăm pe Domnul în viața noastră, astfel încât lumina Sa să strălucească prin faptele și cuvintele noastre pe tot parcursul zilei.
  Carlos Puyol Buil
  Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...