Articolul precedentSoluția
  Articolul următorDrumul crucii lui Hristos este drumul nostru

  Iată Omul!

  Isus a ieşit deci afară purtând cununa de spini şi haina de purpură. „Iată Omul!” le-a zis Pilat. (Ioan 19:5)

  Ascultă ediția audio aici.

  După ce a fost biciuit, Isus a fost înjosit de soldații romani, care L-au îmbrăcat cu o mantie de purpură, I-au pus pe cap o coroană de spini, un băț în mâna dreaptă și, îngenunchind înaintea Lui, au rostit: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!”

  L-au scuipat în față, L-au bătut și L-au pălmuit. Și astfel a fost adus înaintea poporului. Deși chinuit de tortură, chipul Său arăta milă: „Fața Mântuitorului n-a fost desfigurată pe când Se afla înaintea vrăjmașilor Săi. Fiecare trăsătură a feței exprima bunătate și resemnare, precum și mila cea mai gingașă pentru cruzii Săi vrăjmași. […] Unii dintre cei ce priveau scena plângeau. Privind la Domnul Hristos, inimile lor erau pline de simpatie pentru El. Chiar preoții și conducătorii erau convinși de faptul că El era exact ceea ce spunea că este” (Hristos, Lumina lumii, p. 637). Pilat, reafirmând nevinovăția lui Isus, L-a prezentat spunând: „Iată Omul!” Nu știm de ce a folosit guvernatorul roman această propoziție pentru a se referi la Isus. Dar a rostit un mare adevăr, Isus fiind Cuvântul lui Dumnezeu făcut Om pentru salvarea rasei umane. Datorită întrupării, El a devenit reprezentantul întregii omeniri înaintea lui Dumnezeu, luând asupra Sa păcatele ei și murind pe crucea Calvarului pentru ea. De aici reiese valoarea enormă pe care o are fiecare om pentru Isus, indiferent de culoarea pielii, de naționalitate sau de religie. Ne-a iubit și Și-a dat viața pentru noi, pentru ca noi să credem în El: „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8).

  Conducătorii evrei, convinși că Isus este cine pretindea că este, au strigat și mai tare: „Răstignește-L! Răstignește-L!” Această întâlnire cu preoții și bătrânii Israelului a însemnat prăbușirea, ruptura definitivă a legăturii dintre Mesia și poporul făgăduinței. Când a fost prezentat evreilor de către Pilat, Isus a devenit Mesia, Omul, Răscumpărătorul și Mântuitorul întregii omeniri pe care o reprezenta.

  Dacă vă confruntați cu probleme grave pe care nu le puteți depăși, dacă trăiți sub permanentă presiune, dacă sunteți foarte confuz, căutați-L pe Isus! Iată Omul care vă poate ajuta să depășiți orice obstacol!

  Iată Omul! - 2020. Dacă vă confruntați cu probleme grave pe care nu le puteți depăși, dacă trăiți sub permanentă presiune, dacă sunteți foarte confuz, căutați-L pe Isus! Iată Omul care vă poate ajuta să depășiți orice obstacol!
  Carlos Puyol Buil
  Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să (mă) cunoască

  Roagă-te pentru un tânăr pe care îl cunoști deja! PROVOCARE: Ia-ți timp să stai de vorbă cu un tânăr pe care nu-l cunoști!

  Oferă-mi timp de calitate!

  Doamne bun, Te rog să îmi dai înțelepciunea să pot împlini nevoile copiilor mei oferindu-le astăzi timp prețios! PROVOCARE: Astăzi, când copilul tău va avea nevoie de o doză mică de atenție și iubire, acceptă cu bucurie să fii întrerupt(ă) din ceea ce faci și bucurați-vă împreună de părtășie!

  Iubeşte-mă necondiţionat!

  Tată ceresc, copilul meu are nevoie ca eu să fiu un părinte blând și iubitor! Ajutămă,Te rog! PROVOCARE: Gândește-te astăzi la o modalitate de a-i arăta copilului tău cât de mult îl iubești! Poți doar să îi spui asta. Indiferent de vârsta lui, sigur va fi fericit să audă aceste cuvinte.

  Publicate astăzi

  Trei crai de la Răsărit

  La final, întreabă-te ce fel de daruri poți aduce tu prin care să-L recunoști pe Domnul Isus ca Rege, Mare-Preot și Jertfă pentru salvarea celui pierdut.

  Dumnezeu l-a folosit pe soțul meu ca să-mi schimbe perspectiva

  Dumnezeu mi-a arătat clar că acea carte nu este despre mine, ci menirea ei este să-i ajute pe mulţi peregrini pe drumul spinos al vieții și să-I aducă Lui slavă. Îi mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui necondiționată, pentru favoarea nemeritată și pentru harul Său minunat!

  Ecoul cuvintelor mele

  Cuvintele sunt arme foarte periculoase, care pot aduce bine sau rău. Adu-ţi aminte astăzi de situaţia băiatului care a reacţionat la ecoul propriilor cuvinte. Să folosim cuvintele pentru a domoli mânia şi pentru a aduce pace în inimile celor care ne ascultă.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să fie autentică

  Roagă-te pentru tinerii plecați din biserică! PROVOCARE: Folosește o ocazie pentru a le mulțumi în mod autentic tinerilor pentru implicarea lor în slujire!

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...