Îl așteptam înainte de a face serviciul militar

  Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Matei 24:35-36)

  Ascultă ediția audio aici.

  Când eram copil, obișnuiam să merg la o familie de vechi adventiști, ca să mă joc cu băiatul lor cel mai mic. Într-o zi, pe când ne jucam în curtea casei, l-am întrebat cu inocență și încredere, știind că se născuse adventist:

  – Daniel, când crezi că vine Domnul?

  Daniel, care de nenumărate ori îi auzise pe părinții lui că sfârșitul este foarte aproape, mi-a răspuns cu aerul serios al cuiva care este expert în domeniu:

  – O să vină înainte ca tu și eu să plecăm în armată.

  Mi s-a părut rezonabil și am continuat să ne jucăm. Pentru mine, a doua venire a lui Hristos umplea orizontul așteptărilor copilăriei mele. Eram sigur că voi fi martorul ei înainte de a fi adult.

  Au trecut mai bine de șaizeci de ani de atunci. Ne-am făcut serviciul militar și eu, și Daniel. Apoi am terminat pregătirea pastorală la seminarul adventist. Am început să predicăm iminenta întoarcere a Domnului, cu puterea tinereții. Am sărbătorit vârsta de 70 de ani și Domnul tot nu a revenit. Decepție? Îndoială cu privire la adevărul revenirii Sale? Nimic de felul acesta! O înțelegere mai corectă și profundă a așteptării revenirii. Ucenicii, cu puțin timp înainte de înălțarea lui Hristos, L-au întrebat: „«Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?» El le-a răspuns: «Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa»” (Faptele 1:6-7).

  Apostolul Petru ne dă un prim indiciu: timpul nu are aceeași valoare pentru noi și pentru Dumnezeu. Pentru noi, timpul corespunde existenței omenești, care depinde de un început și de un sfârșit, spre deosebire de eternitatea divină: „Pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi” (2 Petru 3:8). Habacuc L-a abordat pe Domnul și L-a întrebat: „Până când voi striga către Tine, Doamne, fără s-asculţi? Până când mă voi tângui Ţie, fără să dai ajutor?” (Habacuc 1:2). Și Domnul i-a dat semnul suprem, valabil pentru toți cei care așteaptă cu nerăbdare apariția în slavă a lui Isus: „Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteapt-o, căci va veni şi se va împlini negreşit” (Habacuc 2:3).

  Pentru că există în ceruri un Dumnezeu, să avem încredere în această făgăduință binecuvântată.

  Îl așteptam înainte de a face serviciul militar - 2020. Timpul nu are aceeași valoare pentru noi și pentru Dumnezeu. Pentru noi, timpul corespunde existenței omenești, care depinde de un început și de un sfârșit, spre deosebire de eternitatea divină. Pentru că există în ceruri un Dumnezeu, să avem încredere în această făgăduință binecuvântată.
  Carlos Puyol Buil
  Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Încurajează-i pe copii și pe tineri!

  Doamne, fă-mă atent și disponibil copiilor și tinerilor din preajma mea și dă-mi mereu un cuvânt de încurajare pentru ei! PROVOCARE: Fă-ți obiceiul ca în fiecare Sabat să apreciezi și să încurajezi un copil sau tânăr de la tine din biserică!

  Ștafeta credinței

  Tată ceresc, condu-ne acasă la Tine, alături de familiile noastre, generație lângă generație! PROVOCARE: Ia-ți în mod regulat timp să le povestești copiilor și nepoților tăi experiențele din viața ta în care ai avut parte de călăuzirea lui Dumnezeu!

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare neînțelepte

  Neînțelept nu este cel ce nu a avut posibilitatea să învețe sau să se pregătească, ci acela care a considerat că e suficient să știi și să ai valori, dar să nu te deranjezi să le folosești. Lipsa înțelepciunii poate să însemne uneori comoditate, alteori poate fi egală cu superficialitatea; se poate rezuma la pregătire pe jumătate sau la speranța că voi avea „noroc”. Un simplu simț al administrării chibzuite le-a salvat pe cele cinci fecioare de la o așteptare ratată, inutilă.

  Câmpul misionar de acasă

  Când folosim compasiunea blândă și când înțelegem cine sunt copiii noștri, avem ocazia să îi cunoaștem și să îi iubim și, astfel, să le arătăm cine este Isus. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod bogat câmpul misionar, pentru veșnicie, iar copiii să poată spune: „Îl cunosc pe El!”

  Ţepuşul din carne

  Poate că Dumnezeu îngăduie durere în viața ta ca să corecteze anumite trăsături de caracter. Dacă acesta este cazul, mergi înainte ca Pavel sau ca David, nu în puterea ta, ci datorită influenței miraculoase a Creatorului care lucrează în tine.

  Eu, un salvator?

  Doamne, îți stau la dispoziție ca o umilă unealtă prin care să lucrezi la salvarea copiilor și a tinerilor! PROVOCARE: Alege unul sau mai mulți copii lipsiți de șansa unui cămin care să îi apropie de Domnul și oferă-te Lui ca să te folosească la salvarea acestora!

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...