Roaba Domnului

  Maria a zis: „Iată, roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale!” Şi îngerul a plecat de la ea. (Luca 1:38)

  Ascultă ediția audio aici.

  Viziunea inefabilă și pură a veștii pe care i-o dă îngerul Gabriel Mariei, misterul fecioriei ei, caracterul sublim al întregului episod nu ne-au permis, uneori, să analizăm dimensiunea umană, consecințele pe care le putea suferi tânăra fată acceptând maternitatea lui Isus. Primirea nobilei misiuni anunțată de înger presupunea o serie de dificultăți și multe pericole: Maria era logodită cu Iosif și, după cum spune ea însăși, nu știa de bărbat. Și-a asumat riscul discreditării și rușinii unei sarcini ilegitime și era aproape sigură că va fi repudiată de logodnic. Mai grav încă, risca să își piardă viața din moment ce legile riguroase ale vremii condamnau la moarte tinerele femei căsătorite care rămâneau însărcinate cu un alt bărbat (Deuteronom 22:23-24).

  Maria cunoștea cauza straniei sarcini. Știa că fiul din pântecele ei era conceput prin lucrarea și harul Duhului Sfânt, dar cine ar fi crezut-o? Dacă și astăzi, în ciuda tuturor progreselor pe care le-a făcut teologia în domeniul ipotezei dublei naturi divino-umane a Fiului lui Dumnezeu, numeroși teologi pozitiviști neagă în mod absolut natura supranaturală a însărcinării Mariei cu Isus, putem să ne imaginăm cum au interpretat vecinii, familia și autoritățile religioase misterioasa ei sarcină?

  Tânăra fată și-a jucat rolul în această scenă la fel ca Fiul lui Dumnezeu, acceptând cu umilință și supunere oprobriul, batjocurile, incapacitatea oamenilor de a înțelege, disprețul tuturor (inclusiv pe cel al lui Iosif, viitorul soț) și singurătatea unei misiuni sfinte pe care doar ea o cunoștea. Fără a pune condiții, ea i-a răspuns îngerului: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale.”

  Uneori o așezăm pe Maria în toată splendoarea, „plină de har și binecuvântată între femei” (Luca 1:28), fără legătură cu experiența noastră, fără să ne dăm seama că și nouă ni se cere, în anumite circumstanțe, să ne acceptăm supuși îndatoririle și situarea în poziții care generează, în înțelegerea noastră, respingere, critică, dispreț, privațiuni, false acuzații, marginalizare, pierderi materiale și agresiuni fizice din partea oamenilor care ne înconjoară.

  Suntem dispuși să acceptăm, în ciuda oricărui risc, și să răspundem Domnului, ca această femeie exemplară: „Facă-mi-se după cuvintele tale”?

  https://youtu.be/Y3ilJEP33Tg

  Carlos Puyol Buil
  Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Nu putem fi neutri

  Să ne rugăm să îi putem atrage și aprecia pe tineri și pe copii așa cum a făcut-o Isus! PROVOCARE: Caută o modalitate prin care să implici un tânăr într-o activitate de binefacere!

  Adevăr relativ sau absolut?

  Să ne rugăm pentru puterea de a fi hotărâți și categorici, dar totodată blânzi și smeriți cu inima! PROVOCARE: Descoperă și ia măsuri în acel domeniu al vieții unde ți-ai permis să faci cum crezi tu, și nu cum vrea Dumnezeu!

  Metoda lui Dumnezeu

  Să ne rugăm ca să putem semăna cu Tatăl nostru și în aspectul educării celor mai mici, aplicând metoda Lui! PROVOCARE: Ajută pe cineva să deprindă un obicei bun urmând această metodă!

  Publicate astăzi

  Când ești în al nouălea cer

  Chiar dacă îți este greu să crezi că dincolo de suferința, sărăcia și nedreptatea din jur există o altă realitate cu totul diferită și în care nu mai stăpânește nici Diavolul, nici uneltele lui, recitește relatările lui Pavel, ale lui Ioan, în Apocalipsa, și lasă-te purtat cu imaginația spre ceva ce reprezintă idealul tău de frumusețe și de bine. Imaginează-ți că abia de la acel nivel începe cu adevărat cerul și lumea pregătită de Dumnezeu celor salvați.

  Ingredientul principal

  Isus este ingredientul de care avem nevoie pentru a ține laolaltă toate celelalte ingrediente. Noi ar trebui să ne concentrăm să obținem mai întâi ingredientul principal; apoi, toate celelalte lucruri vor intra la locul lor.

  Cine sunt eu?

  Într-o bună zi, ceva ce ai va dispărea sau nu va mai fi valabil în dreptul tău, în timp ce un anume lucru ce face parte din identitatea ta va rămâne lipit de tine până la final.

  Importanța autorității

  Să ne rugăm să fim mereu conștienți că suntem doar ispravnici, nu proprietari! PROVOCARE: Încearcă să-ți vezi familia ca pe un cadou, nu ca pe o posesiune!

  Az Úr megóvja gyermekeit

  „Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.” (Zsolt 91,15)„Isten...