Un bebeluș așezat în paie

  Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi. (2 Corinteni 8:9)

  Ascultă ediția audio aici.

  În acest verset, Pavel subliniază contrastul calitativ presupus de întrupare: bogat fiind, s-a făcut sărac, pentru ca sărăcia Lui să îi facă bogați pe oameni, totul datorită harului Său minunat.

  Ce fel de sărăcie a acceptat de bunăvoie? Cea descrisă în relatarea nașterii Sale: Isus a venit pe lume într-un grajd, locul unde se nășteau animalele. A fost aşezat pe paie umede și, în loc de leagăn, a fost pus într-o iesle. Relatarea nu amintește de vreo moașă, nici de alte persoane care să ajute la naștere. Fiul lui Dumnezeu, la întruparea Sa, S-a născut la fel ca cei mai săraci dintre oameni.

  Dar la ce fel de bogăție a renunțat de bunăvoie? E dificil de calificat slava tronului Său din ceruri; de cuantificat, cu atât mai dificil. Dar aceeași glorie a fost prezentă și la nașterea Sa. Sărăcia nașterii descrisă de evanghelii contrastează enorm cu slava îngerului Gabriel când îi dă vestea Mariei, cu splendoarea cerului care îi înconjoară pe păstori pe dealurile Betleemului, cu măreția corului de îngeri care au cântat „slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte”, cu steaua miraculoasă care i-a condus pe magii venind de la așa de mari depărtări și cu intervenția indiscutabilă a Duhului Sfânt, nu doar în ce privește sarcina Mariei, ci în legătură cu toate manifestările Providenței divine care L-au ocrotit și împiedicat uciderea Lui.

  Bogățiile pe care le-a lăsat pentru atare sărăcie s-au manifestat odată cu unirea divinului cu umanul, în persoana lui Isus. Divinitatea și umanitatea s-au unit pentru totdeauna într-o ipostază care îmbogățește specia umană. Ioan spune despre întrupare: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1:14). Iar Pavel spune despre Hristos, după învierea Sa: „Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni 2:9).

  Acceptarea divinității lui Isus are o profundă semnificație pentru experiența noastră spirituală. Sacrificiul Său capătă o dimensiune specială. Și, de fiecare dată când medităm la lucrarea Sa, când ascultăm cuvintele Sale și când Îi acceptăm făgăduințele, putem fi siguri că există în ceruri un Dumnezeu.

  https://youtu.be/ylM6Kkz6jZw

  Un bebeluș așezat în paie - 2020. Acceptarea divinității lui Isus are o profundă semnificație pentru experiența noastră spirituală. Sacrificiul Său capătă o dimensiune specială. Când ascultăm cuvintele Sale și când Îi acceptăm făgăduințele, putem fi siguri că există în ceruri un Dumnezeu.
  Carlos Puyol Buil
  Predicator puternic, scriitor prolific și un om cu o credință puternică. Adăugat la aceasta bunătate creștină, smerenie și o minte interesantă și îl aveți pe Carlos Puyol Buil. Născut în Spania, Carlos a crescut în timpul celui de-al doilea război mondial. Dictatura politică, greutățile economice și foarte puținele oportunități au format în zilele sale de tinerețe un spirit nonconformist, cu viziune pentru un viitor mai bun. Cartea „Dar este un Dumnezeu în ceruri” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

  Din aceeași categorie

  Aşa am văzut la tata!

  Este timpul să ne rugăm cu mult interes ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a putea croi cu picioarele noastre cele mai drepte cărări. PROVOCARE: Fii foarte atent la ce faci, ca să nu te simți vreodată cu musca pe căciulă tocmai atunci când ar trebui să-i avertizezi sau să-i mustri pe cei care vin pe urmele tale!

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  Te iubesc… din interes!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a primi de la Dumnezeu sprijin pentru a trece dincolo de avantajele sau interesele egoiste. Să iubim indiferent ce primim în schimb. PROVOCARE: Iubește nepărtinitor, fără să aștepți ceva în schimb! Iubește așa cum ne-a iubit Isus pe noi!

  Publicate astăzi

  Patru stele ale generalului

  Erau câteva lucruri pe care ucenicii le-au pierdut din vedere. Din moment ce El, Învățătorul, Își punea viața în mâinile Tatălui ceresc dimineața când Se ruga, încă înaintea apariției zorilor, avea totală încredere în ocrotirea divină. Iar al doilea lucru era acela că, dacă ajungea într-o situație complicată, El știa că poate să ceară ajutor chiar și împotriva furiei naturii. Când te încredințezi lui Dumnezeu, El poate să te scape.

  Atunci când dezastrul lovește

  Este remarcabil și faptul că nu am auzit niciodată atâtea persoane care să recunoască public bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda situației lor teribile; sunt sigură că El a fost plăcut impresionat de aceasta!

  Răbdarea şi perseverenţa

  Câteodată, când lucrurile merg prost, simţăminte de descurajare ne vin în minte şi ne fac să credem că nu merită să mai luptăm pentru nimic. Dar, uneori, momentele ca acestea sunt cele care ne dau ocazia să facem din viaţa noastră o sursă de inspiraţie pentru alţii.

  Aşa am văzut la tata!

  Este timpul să ne rugăm cu mult interes ca Dumnezeu să ne deschidă ochii pentru a putea croi cu picioarele noastre cele mai drepte cărări. PROVOCARE: Fii foarte atent la ce faci, ca să nu te simți vreodată cu musca pe căciulă tocmai atunci când ar trebui să-i avertizezi sau să-i mustri pe cei care vin pe urmele tale!

  Őrizzük meg az isteni világosságot!

  „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent...