Numele Lui cel Sfânt

  „Să nu iei în deșert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert Numele Lui.” (Exodul 20:7)

  Ascultă ediția audio aici.

  Biblia vorbește foarte mult despre Numele Domnului. Fără a fi o formulă magică, asemenea incantațiilor păgâne, acesta era mai degrabă o invocare conștientă a puterii și a autorității Sale, a harului și a bunătății Sale. A rosti Numele Domnului era un angajament și un privilegiu, o formă de intimitate specială cu Dumnezeu.

  Noul Testament nu schimbă felul de raportare la Dumnezeu și nici respectul pentru El. Jertfa Domnului Isus pe cruce, dovada supremă a iubirii lui Dumnezeu pentru om, ar trebui să ducă la o reverență și mai mare, la un respect și mai profund.

  Nu ar trebui să uităm că felul în care vorbim despre Dumnezeu arată imaginea pe care o avem despre El, dar, în același timp, ne întărește această înțelegere la care deja am ajuns și îi ajută și pe alții să Îl cunoască. Copiii noștri, înainte de a-L descoperi ei înșiși pe Dumnezeu în Scriptură, Îl observă pe buzele noastre și în viața noastră.

  Lipsa de respect pentru Numele Lui sfânt nu înseamnă doar folosirea unor cuvinte ireverențioase, ci și referințele lipsite de sens, întâmplătoare sau neglijente, parte a unor clișee de vorbire comune sau chiar un mod de viață ce contrazice flagrant cuvintele frumoase pe care le rostim despre Dumnezeu.

  Contemplarea iubirii Sale, a intervențiilor Sale în istoria sacră, dar și în viața noastră ne va duce la o iubire mai profundă, care se va da pe față prin cuvintele noastre. Lauda și recunoștința izvorăsc dintr-o inimă care se întâlnește în fiecare zi cu Dumnezeu, care prețuiește relația cu El.

  Prezența lui Dumnezeu în viața copiilor Săi se oglindește nu doar în cuvintele spuse despre El. Întreaga lor vorbire, atât în formă, cât și în conținut, arată că ei au învățat de la El să fie „blânzi și smeriți cu inima” (Matei 11:29).

  Fie ca cei cu care ne întâlnim și cei din familia noastră să vadă din cuvintele noastre, spuse natural, că noi Îl iubim pe Dumnezeu și ne bucurăm de privilegiul de a-L cunoaște și de a rosti Numele lui cel sfânt.

  Doamne, învăță-ne să prețuim Numele Tău și să îl rostim cu reverență atât cu buzele, cât și cu faptele noastre!

  Provocare:

  Ia-ți astăzi un timp suplimentar să meditezi la viața Domnului Isus! Împărtășește cu cei din familia ta lucrurile descoperite!

  Adrian Neagu
  Editura Viață și Sănătate

  Rămâi TÂNĂR! Urmează-Mă!
  Cât de bine ar fi dacă avantajele pe care le are fiecare vârstă ar fi puse împreună la lucru! Atunci, familia adventistă ar avea un impact semnificativ în societatea românească și în lume. Misiunea divină pentru zilele din urmă este ca inima părinților să se întoarcă spre copii și inima copiilor să fie în armonie cu a părinților lor (Maleahi 4:6). Așa vom putea pregăti calea pentru venirea Domnului Isus Hristos și nu vom obosi, pentru că „omul nostru dinăuntru se înnoiește” în fiecare zi de har.

  Din aceeași categorie

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Nepolitețea binecuvântată

  Să ne rugăm ca tinerii noștri iubiți să-I deschidă ușa Străinului care bate la ușa inimii ca să devină Prietenul lor veșnic. Numai El îi poate scoate pe toți străinii care le-au inundat viața, așa cum i-a scos pe negustorii ticăloși din Templu. Fie ca Domnul să îi ocrotească și azi de străini! PROVOCARE: Dacă ai ocazia, oferă-i unui străin o carte care să îi vorbească despre Isus! Fă-ți timp apoi să te rogi pentru el!

  Cineva știa

  Roagă-te precum Elisei, care I-a cerut Domnului să-i deschidă ochii celui care nu vedea ajutorul divin și se îngrijora teribil! Nu socoti că o fetiță sau un băiețel sunt prea mici pentru a le vorbi despre chemarea lui Dumnezeu în via Sa și acceptă începuturile slabe! Rezultatele pot fi incomensurabile. PROVOCARE: Fă-ți obiceiul de a-i încuraja pe ceilalți! Începe din Sabatul viitor cu tinerii din biserica ta!

  Mânia – dușmanul acceptării

  Fie ca, în afară de mânia nevinovată față de cauza dreaptă a lui Dumnezeu, să ne rugăm să fim înceți la mânie, deschiși la nevoile adolescenților și atenți la strigătul inimii lor după acceptare! PROVOCARE: Roagă-te astăzi să le poți face un mic compliment tutor persoanelor cu care stai de vorbă! Începe cu cei din casa ta!

  Publicate astăzi

  Spitalul numărul 9

  Există și o formă foarte pozitivă de nebunie – nebunia pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie. Apostolul Pavel prefera ca oamenii să îl considere nebun când vorbea despre Mântuitorul lui, dar să știe că, în ochii lui Dumnezeu, el este văzut ca un slujitor înțelept și dedicat în totalitate.

  Discuția de la prânz

  Isus este la fiecare masă cu tine. El cântă cu vocea și la instrumente; El folosește pe oricine. Calitățile sonice ale vocii și ale pianului vor atrage bărbați și femei să Îl cunoască pe Împăratul nostru care Se întoarce curând.

  Lefteră, dar fericită

  Dumnezeu ne dăduse o dovadă indiscutabilă a grijii Sale. Trebuie să ne aducem aminte că, atât în vremuri bune, cât şi în vremuri grele, Dumnezeu este întotdeauna de partea noastră. Să îi recunoaştem bunătatea şi să-L lăudăm cu bucurie!

  Un ajutor neașteptat

  Doamne, ajută-mă să fiu și eu un Barnaba pentru vreun tânăr neacceptat de lângă mine! PROVOCARE: Oferă-le încurajare și o mână întinsă tinerilor din biserica ta și îndeamnă-i și pe alții să te urmeze în acest demers!

  Éjjel és nappal Istenhez kiáltanak

  „És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék...