Parte din trupul Său

  „N-avem toți un singur Tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri?” (Maleahi 2:10)

  Ascultă ediția audio aici.

  Istoria păcatului a scos la iveală cât de mult poate fi afectată realitatea familiei.

  Răspunsul lui Cain – „Sunt eu păzitorul fratelui meu?” (Geneza 4:9) – este o dovadă că modalitatea lui Dumnezeu de restaurare a unității va trebui să meargă dincolo de limitele înrudirii de sânge. Astfel, biserica devine familia lărgită, ce include oameni între care nu există o legătură naturală, ci sunt aduși împreună de sângele lui Isus Hristos.

  Biserica remodelează ideea de familie. Conceptul omenesc de familie poate fi afectat de egoism. Noi, ai mei, al nostru – sunt doar câteva dintre reperele care creează distanță și ne izolează de ceilalți. Familia bisericii nu este formată din „bisericuțe” cu puține legături între ele, iar una dintre provocările continue este de a înțelege că relațiile noastre trebuie să fie modelate de relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu ne face să fim o familie. Biserica nu este niciodată plină și nu este niciodată închisă.

  Biserica înseamnă apartenență. Dumnezeu le-a oferit pământenilor cel mai bun exemplu al ideii de apartenență. O planetă neascultătoare și răzvrătită merita să fie izolată și lăsată pradă propriei alegeri. Însă Creatorul L-a trimis pe Cel pe care Îl avea mai scump pentru a ne aminti că aparținem familiei Lui, că El ne este Tată, iar noi Îi suntem fii. Urmând același model, biserica primară a devenit rapid o comunitate în care oamenii s-au bazat unul pe altul și s-au numit frați și surori. Legătura frățească era de aceeași valoare ca și stăruința în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii și în rugăciune (Faptele apostolilor 2:42).

  Tată ceresc, unește-ne în dragostea Ta! Iartă-ne pentru ocaziile când ne-am purtat necuviincios cu cei din familia Ta! Ajută-ne să fim o binecuvântare pentru biserică și pentru lume!

  Provocare:

  Roagă-te astăzi pentru familia mondială a bisericii, pentru tinerii și copiii din lumea întreagă și pentru părinții lor! Gândește-te la o modalitate practică de a sprijini misiunea mondială a bisericii tale!

  Valentin Filimon
  Conferința Muntenia

  Rămâi TÂNĂR! Urmează-Mă!
  Cât de bine ar fi dacă avantajele pe care le are fiecare vârstă ar fi puse împreună la lucru! Atunci, familia adventistă ar avea un impact semnificativ în societatea românească și în lume. Misiunea divină pentru zilele din urmă este ca inima părinților să se întoarcă spre copii și inima copiilor să fie în armonie cu a părinților lor (Maleahi 4:6). Așa vom putea pregăti calea pentru venirea Domnului Isus Hristos și nu vom obosi, pentru că „omul nostru dinăuntru se înnoiește” în fiecare zi de har.

  Din aceeași categorie

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  Cel existent prin Sine însuși

  Prin măsurile luate de Dumnezeu pentru a pune o jertfă în locul lui Isaac se afirmă că niciun om nu poate face ispășire pentru sine. Sistemul păgân de jertfe era total inacceptabil la Dumnezeu. Numai Fiul lui Dumnezeu poate să poarte vinovăția lumii. GÂNDESC MAI DEPARTE Isus a văzut toate nevoile mele înainte de facerea lumii. Cum I-aș putea mulțumi astăzi pentru că m-a iubit de la întemeierea lumii?

  Mare-Preot

  Devoțiunea față de Dumnezeu și un spirit de sacrificiu au fost primele cerințe necesare în pregătirea unei locuințe pentru Cel Preaînalt. GÂNDESC MAI DEPARTE Există ceva ce se întâmplă în biserica mea și îmi motivează inima să dăruiesc?

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...