Articolul precedentAz Isten iránti hűség nagy próbája
  Articolul următorSperanţa

  Prima mare redeșteptare religioasă din SUA (I)

  „«Pocăiți-vă», le-a zis Petru, «și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh.» […] Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați; și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.” (Faptele apostolilor 2:38,41)

  Ascultă ediția audio aici.

  Ce sunt marile redeșteptări religioase? După căderea primilor părinți în păcat, redeșteptările religioase au constituit modalitatea prin care Duhul lui Dumnezeu a lucrat în dreptul celor care s-au înstrăinat de El. Te invit să parcurgem câteva crâmpeie din redeșteptările religioase din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea.

  Din punctul de vedere al varietății religioase și confesionale, Statele Unite ale Americii au fost precum un leagăn pentru majoritatea confesiunilor desprinse din cele tradiționale. Contextul politic și religios diferit de cel european, lipsa unei tradiții ierarhice bisericești și mentalitatea coloniștilor, care tocmai părăsiseră vechiul model european de gândire, au întrunit elementele necesare pentru cea mai mare redeșteptare a secolului al XVIII-lea.

  Secolele al XVIII-lea – al XIX-lea continuă să rămână un reper în ceea ce privește redeșteptarea spirituală a oamenilor. Oamenii din primele treisprezece colonii americane au trecut prin prima mare trezire spirituală în jurul anului 1730, iar aceasta a durat aproximativ până în anul 1740. Cei mai vocali predicatori au fost George Whitefield, Jonathan Edwards, Gilbert Tennent, Jonathan Dickinson și Samuel Davies.

  Trecuseră în jur de două sute de ani de la redeșteptarea inițiată de Luther, Calvin și Zwingli. Când eforturile din trecut au fost aproape uitate, Duhul lui Dumnezeu a mișcat din nou inimile oamenilor în vederea unei convertiri autentice. De aceea, pentru că El cunoaște timpul, locul și oamenii care vor asculta de El în vederea redeșteptării, să ne îndreptăm atenția spre Dumnezeu și să ne punem încrederea în El pentru a fi transformați în slujitori credincioși.

  Roagă-te lui Dumnezeu să ridice tineri din biserica ta care să predice cu putere despre Împărăția cerurilor!

  Provocare:

  Gândește-te la un tânăr din biserica ta care crezi că ar putea deveni un pastor bun și încurajează-l în această direcție!

  Nicu Mărie
  Conferința Transilvania de Sud

  Rămâi TÂNĂR! Urmează-Mă!
  Cât de bine ar fi dacă avantajele pe care le are fiecare vârstă ar fi puse împreună la lucru! Atunci, familia adventistă ar avea un impact semnificativ în societatea românească și în lume. Misiunea divină pentru zilele din urmă este ca inima părinților să se întoarcă spre copii și inima copiilor să fie în armonie cu a părinților lor (Maleahi 4:6). Așa vom putea pregăti calea pentru venirea Domnului Isus Hristos și nu vom obosi, pentru că „omul nostru dinăuntru se înnoiește” în fiecare zi de har.

  Din aceeași categorie

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Publicate astăzi

  Robul lui Dumnezeu

  Odată ce ești convins că Dumnezeu te iubește și că îți vrea binele, atunci nu ți se mai pare deloc nebunesc sau greu să Îl iubești la rândul tău.

  Cât de aproape este sfârșitul?

  Nimeni nu cunoaște exact răspunsul la întrebarea: „Cât de aproape este sfârșitul?” Totuși, David, vorbind cu Dumnezeu, ne lasă o mângâiere și o reasigurare: „Tu ești adăpostul și scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduința Ta” (Psalmii 119:114).

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Az üdvösség sisakja

  „Az üdvösség sisakját is fölvegyétek" Ef 6:17Isten arra szólít fel, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta...

  Supărat pe instructor

  ”Domnul a răspuns: „Bine faci tu de te mânii?” Iona 4:4Fusese o seară ploioasă în...