(Dez)legare

  „Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.” (Galateni 2:20)

  Ascultă ediția audio aici.

  Poetul antic Homer, în poemul „Odiseea”, istorisește călătoria lui Ulise, după Războiul Troian, înapoi spre insula-i natală, Ithaca. În drumul lui, trebuia să treacă pe lângă o insulă unde sirenele vrăjeau, cu glasurile lor, corăbierii, făcându-i să se arunce în mare și, astfel, să se înece. Pentru a scăpa cu viață, Ulise le-a poruncit marinarilor săi să îl lege de catarg, iar ei să-și astupe urechile cu ceară ca să nu audă cântecul care îi ducea la moarte. De asemenea, i-a avertizat solemn să nu cumva să-l dezlege, chiar dacă el însuși le va porunci. Au pornit la drum. Sedus de cântecul sirenelor, Ulise le făcea semne disperate tovarășilor de călătorie să-l dezlege, dar aceștia îl legau și mai strâns de catarg. În felul acesta au ajuns la destinație.

  În călătoria către cer, fiecare tânăr este sedus de cântările și desfătările lumii. Lumea îi fură voința și mintea, îl îmbată cu plăcerile ei și îl face să se arunce în valurile ei, în valurile pieirii sufletești și trupești. În fața ispitei, Ulise s-a legat strâns de catargul corabiei. În fața ispitei, Pavel s-a legat de Hristos. Propria-i mărturie („am fost răstignit împreună cu Hristos”) ne amintește că cel răstignit era legat de cruce „pe viață”.

  „Dacă nu devenim legați pe viață de Dumnezeu, nu vom putea rezista niciodată efectelor nelegiuite ale iubirii de sine, ale îngăduirii poftelor și ale ispitei de a păcătui” (EUZ, p. 46). „Lupta împotriva eului este cea mai mare și cea mai grea luptă dintre câte s-au dus vreodată” (CCH, p. 33). „Dacă Domnul Hristos locuiește în noi, vom răstigni firea cu poftele și patimile ei” (CA, p. 285). „Nu sunt fii ai lui Dumnezeu aceia ale căror inimi sunt atinse de Spiritul lui Dumnezeu, nici aceia care se predau când și când puterii Sale, ci aceia care sunt călăuziți de El” (CMF, p. 121).

  Roagă-te pentru tinerii care se luptă cu diverse dependențe!

  Provocare:

  Leagă-te „pe viață” de Hristos!

  Ionuț Pop-Coman
  Conferința Transilvania de Nord

  Rămâi TÂNĂR! Urmează-Mă!
  Cât de bine ar fi dacă avantajele pe care le are fiecare vârstă ar fi puse împreună la lucru! Atunci, familia adventistă ar avea un impact semnificativ în societatea românească și în lume. Misiunea divină pentru zilele din urmă este ca inima părinților să se întoarcă spre copii și inima copiilor să fie în armonie cu a părinților lor (Maleahi 4:6). Așa vom putea pregăti calea pentru venirea Domnului Isus Hristos și nu vom obosi, pentru că „omul nostru dinăuntru se înnoiește” în fiecare zi de har.

  Din aceeași categorie

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Publicate astăzi

  Picaj

  Abuzezi de darul lui Dumnezeu de fiecare dată când lași pe oricine altcineva sau orice altceva în afară de Dumnezeu să te controleze.

  Un ucenic al lui Isus

  Matei a luat hotărârea pentru el, dar ce vom face noi când Isus ne atinge inima cu dragostea și mila Sa și spune: „Urmează-Mă”?

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Rugaciunea

  ”Rugați-vă neîncetat” 1 Tesaloniceni 5. 17Rugăciunea este ca escaladatul munților. Munții... masivi, impunători, frumoși. În vechime,...