Un exemplu de pocăință

  „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.” (2 Petru 3:9)

  Ascultă ediția audio aici.

  Ceea ce părea la început un refugiu, o nouă casă și un loc paradiziac, insula Pitcairn, a devenit în scurt timp un loc înspăimântător din cauza consumului de alcool, care a dus până la crime.

  John Adams, unul dintre supraviețuitorii acelor patimi nocive și singurul bărbat rămas în viață, înconjurat doar de femei și copii, a descoperit la un moment dat o carte uitată în buzunarul unei haine. Era o Biblie. Această carte avea să îi schimbe viața și să îl transforme dintr-un alcoolic și un criminal într-un cu totul alt om, un om preocupat acum de instaurarea unei societăți pașnice și de bunăstarea locuitorilor de pe insula Pitcairn. John Adams Îl descoperise pe Dumnezeu.

  Această carte uitată și descoperită la un moment de răscruce a ajuns un manual de care John Adams s-a folosit pentru a-i învăța pe copiii de pe insulă să citească și să scrie și, de asemenea, pentru a-i învăța cum să se comporte și cum să Îl descopere și ei, la rândul lor, pe Dumnezeu.

  Insula Pitcairn a redevenit un loc paradiziac și, prin pocăința lui John Adams, întreaga populație a insulei a devenit creștină, pentru ca, mai apoi, să devină cu toții adventiști de ziua a șaptea în urma unei expediții misionare adventiste din anul 1890.

  Ce minunat poate să lucreze Cuvântul lui Dumnezeu în viețile acelora care L-au acceptat și L-au primit pe Isus Hristos ca Mântuitor personal! O viață schimbată în felul acesta poate să influențeze și alte suflete să Îl caute pe Hristos și să dorească să fie schimbate.

  „Dacă necredincioșii cu care tu ești asociat ar fi văzut în tine puterea transformatoare a adevărului, ar fi avut în fața lor un argument în favoarea creștinismului pe care nu l-ar fi putut contrazice. În felul acesta, ai fi putut reflecta către lume o lumină clară, evidentă” (5MB, p. 287).

  Roagă-te ca fiecare tânăr din biserica din care faci parte să Îl descopere pe Dumnezeu în mod personal!

  Provocare:

  Povestește-i unui tânăr cum L-ai cunoscut pe Dumnezeu!

  Alin Cătinean
  Conferința Transilvania de Sud

  Rămâi TÂNĂR! Urmează-Mă!
  Cât de bine ar fi dacă avantajele pe care le are fiecare vârstă ar fi puse împreună la lucru! Atunci, familia adventistă ar avea un impact semnificativ în societatea românească și în lume. Misiunea divină pentru zilele din urmă este ca inima părinților să se întoarcă spre copii și inima copiilor să fie în armonie cu a părinților lor (Maleahi 4:6). Așa vom putea pregăti calea pentru venirea Domnului Isus Hristos și nu vom obosi, pentru că „omul nostru dinăuntru se înnoiește” în fiecare zi de har.

  Din aceeași categorie

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  Cel existent prin Sine însuși

  Prin măsurile luate de Dumnezeu pentru a pune o jertfă în locul lui Isaac se afirmă că niciun om nu poate face ispășire pentru sine. Sistemul păgân de jertfe era total inacceptabil la Dumnezeu. Numai Fiul lui Dumnezeu poate să poarte vinovăția lumii. GÂNDESC MAI DEPARTE Isus a văzut toate nevoile mele înainte de facerea lumii. Cum I-aș putea mulțumi astăzi pentru că m-a iubit de la întemeierea lumii?

  Mare-Preot

  Devoțiunea față de Dumnezeu și un spirit de sacrificiu au fost primele cerințe necesare în pregătirea unei locuințe pentru Cel Preaînalt. GÂNDESC MAI DEPARTE Există ceva ce se întâmplă în biserica mea și îmi motivează inima să dăruiesc?

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...