Articolul precedentMennyei muzsika
  Articolul următorDecizii greşite

  Muzica și închinarea

  „Lăudați pe Domnul! Cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui!” (Psalmii 149:1)

  Ascultă ediția audio aici.

  Muzica face parte din închinare și este important să ne gândim la următoarele întrebări: Care este atitudinea noastră față de imnurile sfinte ale lui Dumnezeu? Cum cântăm noi laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui, în adunările noastre de fiecare Sabat? Cum percep copiii și tinerii muzica, ținând cont de atitudinea noastră ca adulți? O parte din răspunsuri le putem descoperi și în următoarele citate din Spiritul Profetic:

  „Serviciul de închinare prin cântec să nu fie îndeplinit doar de câteva persoane. Toți cei prezenți să fie încurajați să participe la serviciul acesta prin cântec. […] Muzica formează o parte din închinarea adusă lui Dumnezeu în curțile cerești.

  În cântările noastre de laudă, trebuie să ne străduim să ne apropiem cât mai mult cu putință de armonia corurilor cerești. Adesea, sunt îndurerată să aud voci neantrenate care ating notele cele mai înalte țipând literalmente cuvintele sfinte ale unui imn de laudă.” (Ev, p. 404).

  „Am văzut că toți ar trebui să cânte atât cu sufletul, cât și cu mintea. Lui Dumnezeu nu-I place lipsa de armonie și nici când nu se înțeleg cuvintele cântării. […] Cu cât poporul lui Dumnezeu cântă mai corect și mai armonios, cu atât I se aduce Lui mai multă slavă, cu atât biserica are mai mult de câștigat și cei necredincioși sunt mai mult influențați spre bine” (1MB, p. 129).

  Fiecare dintre noi ar trebui să fie preocupat să Îi cânte laudă lui Dumnezeu în adunările noastre cu sufletul și cu mintea, nu doar cu buzele! Să fim exemple pentru copiii și tinerii din familiile noastre în ce privește închinarea prin muzică. Să-L lăudăm în adunarea credincioșilor Lui cu cântări noi, cu voci curate, îngrijite și cu inimi neprefăcute!

  Doamne, învață-ne să-Ți cântăm cu inima, cu mintea și cu vocea și ajută-ne să îi învățăm pe copiii noștri să-Ți cânte în fiecare zi!

  Provocare:

  Alege astăzi un imn și cântă-l împreună cu familia! Propune-ți ca, de câte ori cânți imnuri de laudă la adresa lui Dumnezeu, să fii atent la versuri și la mesajul pe care îl transmiți celorlalți!

  Adrian Golea
  Conferința Oltenia

  Rămâi TÂNĂR! Urmează-Mă!
  Cât de bine ar fi dacă avantajele pe care le are fiecare vârstă ar fi puse împreună la lucru! Atunci, familia adventistă ar avea un impact semnificativ în societatea românească și în lume. Misiunea divină pentru zilele din urmă este ca inima părinților să se întoarcă spre copii și inima copiilor să fie în armonie cu a părinților lor (Maleahi 4:6). Așa vom putea pregăti calea pentru venirea Domnului Isus Hristos și nu vom obosi, pentru că „omul nostru dinăuntru se înnoiește” în fiecare zi de har.

  Din aceeași categorie

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Publicate astăzi

  Picaj

  Abuzezi de darul lui Dumnezeu de fiecare dată când lași pe oricine altcineva sau orice altceva în afară de Dumnezeu să te controleze.

  Un ucenic al lui Isus

  Matei a luat hotărârea pentru el, dar ce vom face noi când Isus ne atinge inima cu dragostea și mila Sa și spune: „Urmează-Mă”?

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Rugaciunea

  ”Rugați-vă neîncetat” 1 Tesaloniceni 5. 17Rugăciunea este ca escaladatul munților. Munții... masivi, impunători, frumoși. În vechime,...