Planul B

  „Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și Noi suntem una – Eu în ei și Tu în Mine –, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.” (Ioan 17:22,23)

  Ascultă ediția audio aici.

  În general, atunci când citim despre unitate, perspectiva este una optimistă, constructivă, unitatea fiind privită ca o valoare de necontestat a societății. Însă în versetul de astăzi Domnul subliniază ideea că unitatea este bună doar atunci când se aseamănă cu cea dintre Isus și Tatăl. Turnul Babel era menit să fie simbolul și ocazia celei mai mari unități de pe glob, totuși Domnul a condamnat această inițiativă și a pedepsit-o în mod drastic. Pentru timpul sfârșitului, se va plănui o nouă unitate globală purtând emblema ecumenismului, însă, pentru că nici ea nu va avea principiile unității dintre Isus și Tatăl, va fi distrusă.

  Satana a iubit dintotdeauna unitatea în jurul valorilor sale și a urât unitatea în jurul valorilor Dumnezeirii. Aruncând o privire asupra istoriei lumii, constatăm că, în prima fază, Satana i-a lovit pe oamenii lui Dumnezeu din exterior, dar planul B a fost întotdeauna dezbinarea din interior. Adam și Eva au fost loviți din exterior de șarpe, însă, ulterior, dezbinarea dintre Cain și Abel a împărțit lumea în două.

  Poporul israelit a fost lovit prin dușmani din toate zonele geografice, dar cele mai dramatice au fost de fiecare dată conflictele din interior. Primii creștini au fost loviți cu o furie zdrobitoare, însă au rezistat, dar momentul în care dezbinarea a intrat între creștini a fost momentul oportun pentru Satana să construiască o nouă unitate creștină, însă de data aceasta în jurul valorilor lui. Satana a văzut că planul de lovire din exterior nu produce decât unitate, creștere și evlavie, de aceea întotdeauna a fost pregătit pentru planul B.

  La timpul sfârșitului, rămășița va fi formată din acei credincioși uniți în jurul valorilor dumnezeiești, însă vor avea de înfruntat cel mai greu moment – provocarea adusă de planul B. Frații lor de credință îi vor vinde, îi vor da la moarte și-i vor forța să renunțe, însă cine va răbda până la final va fi mântuit.

  Te rog, Doamne, să mă pregătești pentru asalturile lui Satana și să mă ajuți să pot fi un sprijin și pentru frații mei de credință!

  Provocare:

  Care crezi că este cel mai mare obstacol în calea unității din familia și biserica ta? Fă ceva astăzi care să te apropie de cei din familia și biserica ta!

  Gabriel Iarca
  Conferința Muntenia

  Rămâi TÂNĂR! Urmează-Mă!
  Cât de bine ar fi dacă avantajele pe care le are fiecare vârstă ar fi puse împreună la lucru! Atunci, familia adventistă ar avea un impact semnificativ în societatea românească și în lume. Misiunea divină pentru zilele din urmă este ca inima părinților să se întoarcă spre copii și inima copiilor să fie în armonie cu a părinților lor (Maleahi 4:6). Așa vom putea pregăti calea pentru venirea Domnului Isus Hristos și nu vom obosi, pentru că „omul nostru dinăuntru se înnoiește” în fiecare zi de har.

  Din aceeași categorie

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  Centru al tuturor bunătăților

  Când va fi cântărit în balanța de aur a sanctuarului, bogatul egoist și avar va fi găsit cu lipsă, în timp ce săracul, care s-a bazat cu credință numai pe Dumnezeu pentru virtutea și bunătatea Sa, va fi declarat moștenitor al bogățiilor veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. GÂNDESC MAI DEPARTE De ce a ales Isus să devină sărac, să împărtășească soarta celor lipsiți de putere și marginalizați? Cum aș putea să imit dragostea lui Isus pentru suferinzi și oprimați?

  Medic divin

  Nimeni nu trăiește pentru sine. În lucrarea lui Dumnezeu, fiecăruia îi este atribuită o îndatorire. Unirea tuturor întărește lucrarea fiecăruia. GÂNDESC MAI DEPARTE Cum pot dovedi credință și încredere totală în Medicul divin? Care situații îmi produc în cea mai mare măsură neîncredere în Isus?

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Publicate astăzi

  Picaj

  Abuzezi de darul lui Dumnezeu de fiecare dată când lași pe oricine altcineva sau orice altceva în afară de Dumnezeu să te controleze.

  Un ucenic al lui Isus

  Matei a luat hotărârea pentru el, dar ce vom face noi când Isus ne atinge inima cu dragostea și mila Sa și spune: „Urmează-Mă”?

  Sfânt al lui Israel

  Conducătorii evrei nu L-au iubit pe Dumnezeu, de aceea s-au despărțit de El și I-au respins toate propunerile de soluționare corectă. Domnul Hristos, Preaiubitul lui Dumnezeu, a venit să revendice drepturile Proprietarului viei, dar gospodarii L-au tratat cu un dispreț evident. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am încercat să înăbuș vocea lui Isus pentru că mustra un anumit păcat preferat din viața mea? Există vreo diferență între mine și mulțimea care striga: „Răstignește-L”?

  A lélek kardja

  „Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde." Ef 6:17Isten...

  Rugaciunea

  ”Rugați-vă neîncetat” 1 Tesaloniceni 5. 17Rugăciunea este ca escaladatul munților. Munții... masivi, impunători, frumoși. În vechime,...