Alfa și Omega

  Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi, Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul. Apocalipsa 22:13

  Ascultă ediția audio aici.

  Pavel îi abordează pe neevrei fără să mai accentueze Legea în primul și în primul rând, ci accentuându-L pe Hristos și abia apoi arătând cerințele obligatorii ale Legii. El le-a arătat clar că lumina de la crucea de pe Calvar a conferit sens și slavă întregului demers iudaic. Astfel, Pavel își diversifica maniera de lucru, adaptându-și întotdeauna mesajul la împrejurările în care se afla. Deși, după mult efort plin de răbdare, a ajuns să fie convingător în mare măsură, unii tot nu aveau să fie convinși.

  Oricum vor rămâne unii care nu vor fi convinși indiferent de modul de prezentare a adevărului. Totuși, cel care lucrează pentru Dumnezeu trebuie să studieze cu grijă cea mai bună metodă, pentru a preîntâmpina apariția prejudecăților sau a genera atitudine combativă la ascultătorii săi.

  Hristos le-a spus ucenicilor Săi: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta” (Ioan 16:12). Din cauza educației lor anterioare, înțelegerea lor nu era corectă în multe puncte și astfel nu erau pregătiți să înțeleagă și să primească unele lucruri pe care El, altfel, i-ar fi învățat. Instrucțiunile Sale aveau să genereze confuzie în mintea lor și să ridice întrebări și necredință care ar fi fost foarte greu de îndepărtat.

  Hristos a atras inimile ascultătorilor Săi prin manifestarea iubirii și apoi, puțin câte puțin, în măsura în care puteau să suporte, El desfășura înaintea lor marile adevăruri ale Împărăției. Și noi avem nevoie să ne adaptăm eforturile la condiția în care se află oamenii – să îi întâmpinăm pe oameni acolo unde se află. Deși trebuie să-i prezentăm lumii cerințele Legii lui Dumnezeu, nu trebuie să uităm niciodată că dragostea, dragostea lui Hristos, este singura putere care poate înmuia inima și duce la ascultare. Toate marile adevăruri ale Scripturilor Îl au în centru pe Hristos și, înțelese corect, toate duc la El. Hristos să fie prezentat ca Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul marelui plan de răscumpărare! Prezentați-le oamenilor asemenea subiecte care să le întărească încrederea în Dumnezeu și în Cuvântul Său și care să-i determine să-i aprofundeze singuri învățăturile! Pe măsură ce vor avansa pas cu pas în studierea Bibliei, vor fi tot mai bine pregătiți să aprecieze frumusețea și armonia adevărurilor ei prețioase. – Review and Herald, 25 noiembrie 1890

  Gândesc mai departe

  În ce moduri mi-a atras Isus inima spre El prin demonstrări clare ale iubirii Sale pentru mine?

  Isus, nume mai presus de orice nume
  Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

  Din aceeași categorie

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  Împărat al cerului

  Hristos a vorbit cu o putere care i-a zguduit pe oameni ca o furtună puternică. „Este scris: «Casa Mea se va chema o casă de rugăciune», dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” Glasul Lui a sunat ca o trâmbiță în Templu. GÂNDESC MAI DEPARTE Când am simțit și eu indignarea sfântă manifestată de Isus în Templu?

  Cel existent prin Sine însuși

  Prin măsurile luate de Dumnezeu pentru a pune o jertfă în locul lui Isaac se afirmă că niciun om nu poate face ispășire pentru sine. Sistemul păgân de jertfe era total inacceptabil la Dumnezeu. Numai Fiul lui Dumnezeu poate să poarte vinovăția lumii. GÂNDESC MAI DEPARTE Isus a văzut toate nevoile mele înainte de facerea lumii. Cum I-aș putea mulțumi astăzi pentru că m-a iubit de la întemeierea lumii?

  Mare-Preot

  Devoțiunea față de Dumnezeu și un spirit de sacrificiu au fost primele cerințe necesare în pregătirea unei locuințe pentru Cel Preaînalt. GÂNDESC MAI DEPARTE Există ceva ce se întâmplă în biserica mea și îmi motivează inima să dăruiesc?

  Publicate astăzi

  Asemănări

  Oamenii nu te pot critica pentru că ești iubitor, bucuros, împăciuitor, răbdător, bun, gata să ajuți, credincios, blând și temperat. Și dacă o fac, nu reușesc decât să arate cât sunt de decăzuți.

  O femeie distinsă

  Ca femei creștine, noi suntem binecuvântate și cinstite de Creatorul, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. În Proverbele, capitolul 31, Dumnezeu ne prezintă criteriile Sale, care arată cum prețuiește El contribuția pe care o aducem în familie, biserică și comunitate.

  Acela care este puternic pentru a salva

  Abateți-vă privirea de la puterea celui rău, spre Acela care este puternic pentru a salva până la capăt. De ce credința voastră nu face brazde prin umbră până în locul unde Se află Hristos? El a luat robia roabă și le-a dat daruri oamenilor. El vă va învăța că Satana pretinde fiecare suflet care nu se unește cu Hristos. GÂNDESC MAI DEPARTE Ce anume din viața mea mă împiedică să privesc la Isus într-un mod susținut, consecvent? Ce folosește Diavolul pentru a-mi distrage atenția de la Dumnezeu?

  A kegyelmes meghívás

  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28)Jézus megvilágította a...

  Ai grijă! E o capcană!

  Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele...