Piatra încercată

  De aceea, așa vorbește Domnul, Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă.” Isaia 28:16

  Ascultă ediția audio aici.

  Răscumpărătorul nostru este „o Piatră încercată”. Proba a fost aplicată, marele test a fost trecut, iar succesul a fost deplin. În El este atins întregul scop al lui Dumnezeu privind salvarea lumii pierdute. Niciodată nu a fost vreo temelie mai aspru testată și verificată decât această „Piatră încercată”. Iahve, Domnul, știe că această piatră de fundație poate susține întreaga construcție. Păcatele lumii întregi au putut fi clădite peste ea. Aleșii Domnului aveau să fie identificați, porțile cerului aveau să fie păstrate deschise pentru toți aceia care vor crede; nespusă slavă avea să le fie dată biruitorilor.

  Hristos este „o Piatră încercată”, pusă la probă de ticăloșia ființelor umane. O, Tu, Salvatorul nostru, ai luat povara; ai dat pace și odihnă; ai fost pus la încercare, adeverit de către credincioșii care și-au încredințat încercările lor compasiunii Tale; suferințele lor, iubirii Tale; rănile lor, vindecării Tale; slăbiciunile lor, puterii Tale; golul lor, plinătății Tale și niciodată niciun suflet nu a fost dezamăgit! Isus, Piatra mea încercată, la Tine vin clipă de clipă! În prezența Ta sunt ridicată deasupra durerii. „De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită și zic: «Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!»” (Psalmii 61:2).

  Este privilegiul nostru să ne bucurăm de comuniune cu Dumnezeu. Sângele Său ispășitor este atât de prețios pentru cel credincios; îndreptățirea neprihănirii Sale, atât de valoroasă! „Cinstea aceasta este dar pentru voi, care ați crezut!” (1 Petru 2:7).

  Când meditez asupra acestui izvor al puterii de viață din care ne putem alimenta, sunt întristată că atât de mulți pierd încântarea pe care ar putea-o avea din aprecierea bunătății Sale. Noi ar trebui să fim fii și fiice ale lui Dumnezeu, crescând în templul cel sfânt al Domnului. „Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună-cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos” (Efeseni 2:19,20). Acesta este privilegiul nostru. Cât de uimit este Cerul de starea prezentă a bisericii, care ar putea însemna atât de mult pentru lume, dacă fiecare piatră, așezată la locul ei, ar fi o piatră vie care să lumineze! – Review and Herald, 19 martie 1895

  Gândesc mai departe

  Este Isus pentru mine o piatră încercată, Cel pe care eu să mă pot baza? Mă încred eu în Isus când trec prin cele mai dureroase încercări?

  Isus, nume mai presus de orice nume
  Acest devoțional îți va face cunoștință cu Isus, în cazul în care nu L-ai întâlnit deja pe Cel care Și-a dat viața pentru tine. Dacă deja ai simțit atingerea iubitoare a Mântuitorului, avem certitudinea că această lectură zilnică îți va îmbogăți relația cu El. Faptul de a-L face cunoscut a fost marele puls al vieții și lucrării lui Ellen White. Rugăciunea noastră este ca această moștenire să fie transmisă mai departe prin intermediul tău, până când toți Îl vom striga pe nume pe Isus - nume mai presus de orice nume.

  Din aceeași categorie

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  Marele remediu pentru păcat

  Cunoașterea datoriei înseamnă îndeplinirea ei cu tot sufletul și fără teamă. Indiferent de consecințe, ei urmează lumina care le luminează cărarea. Adevărul lui Dumnezeu este de partea lor și nu-i va părăsi niciodată. GÂNDESC MAI DEPARTE Este viața mea o mărturie în favoarea sau împotriva păcatului? Cum pot afla răspunsul?

  Căpetenie a oștirii Domnului

  Ne-am pierde credința și curajul în luptă dacă nu am fi susținuți de puterea lui Dumnezeu. Orice formă a răului izbucnește într-o activitate intensă. GÂNDESC MAI DEPARTE Satana și armatele lui vor face tot posibilul să lupte împotriva oștirilor lui Dumnezeu. Sunt eu gata să-mi ocup locul în marea confruntare care urmează? Ce pot face astăzi ca să mă pregătesc?

  Ajutor atotputernic

  Mântuitorul nostru a plătit prețul pentru răscumpărarea noastră. Nimeni nu trebuie să fie înrobit de Satana. Domnul Hristos stă înaintea noastră ca un Ajutor atotputernic. GÂNDESC MAI DEPARTE Când a fost ultima dată când Isus m-a eliberat de vrăjmaș?

  Publicate astăzi

  Cum să rămâi în viață

  Ai murit față de păcat - așa că rămâi mort! Ți-ai luat angajamentul de a-L urma pe Dumnezeu - așa că lucrează la acel angajament! Te-ai hotărât să renunți la rău - rămâi hotărât! Ai hotărât să nu intri în ring - atunci nu intra!

  Alegând viața din belșug

  Sper să învățăm să căutăm fața Lui și să ne încredem în cuvântul Său. El ne oferă viață din belșug – doar dacă Îi cerem. El ne iubește cu o iubire veșnică. Mă rog în fiecare zi să alegem viața trăită cu Dumnezeu.

  Luceafăr strălucitor de dimineață

  Este de făcut o mare lucrare și trebuie depuse toate eforturile posibile pentru a-L prezenta pe Hristos ca Salvatorul care iartă păcatele, Hristos, Purtătorul păcatelor, Hristos, Luceafărul strălucitor de dimineață. GÂNDESC MAI DEPARTE Care a fost cea mai recentă ocazie în care Dumnezeu Și-a arătat favoarea față de mine în timp ce încercam să-L prezint pe Hristos cuiva? Cum a fost să știu că Dumnezeu mă folosește pentru a-L prezenta altora pe Luceafărul strălucitor de dimineață?

  A békesség evangéliuma

  „És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével... ” (Ef 6:15)A bűn járványa" között élünk, amit...

  Faptul că trăiești, Dumnezeu are un plan cu tine

  „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai...